Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Sekä aloittaneiden että lopettaneiden yritysten määrät kasvaneet edellisvuoteen verrattuna

Toimialoittaiset tiedot

Vuonna 2007 toimintansa aloitti 35 276 uutta yritystä ja toimintansa lopetti 23 049 yritystä. Yrityskannan nettokasvu oli 12 227 yritystä eli osuus koko yrityskannasta oli 3,9 %. Vuoteen 2006 verrattuna aloittaneiden yritysten määrä kasvoi 7,1 prosenttia ja lopettaneiden yritysten 3,3 prosenttia.

Eniten uusia yrityksiä aloitti kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa, jossa toimintansa aloitti 10 286 yritystä (29,2 %). Rakentamisen toimialalla aloitti 6 529 yritystä (18,5 %) ja kaupan toimialalla aloitti 6 226 yritystä (17,6 %).

Eniten lopettaneita yrityksiä oli kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa, jossa lopettaneita yrityksiä oli 6 009 (26,1 %). Kaupan toimialalla lopetti 5 338 yritystä (23,2 %) ja rakentamisen toimialalla lopetti 3 480 yritystä (15,1 %).

Yrityskannan nettokasvu kiinteistö- ja liike-elämän palvelujen toimialalla oli toimialoista suurin, 4 277 yritystä eli osuus koko toimialan yrityskannasta oli 5,1 prosenttia. Kyseisellä toimialalla aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi 10,5 prosenttia ja lopettaneiden yritysten 5,5 prosenttia.

Yrityskannan nettokasvu kaupan toimialalla oli 888 yritystä eli osuus koko yrityskannasta oli 1,5 prosenttia. Tällä toimialalla aloittaneiden yritysten määrä väheni -5,6 prosenttia ja lopettaneiden yritysten -1,5 prosenttia.

Vuonna 2007 teollisuudessa aloitti yhteensä 2 214 ja lopetti 1 790 yritystä. Yrityskannan nettokasvu teollisuudessa oli 424 yritystä eli osuus koko toimialan yrityskannasta oli 1,4 prosenttia. Aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi 3,3 prosenttia ja lopettaneiden yritysten väheni -0,4 prosenttia.

Rakentamisen toimialalla aloitti vuonna 2007 yhteensä 6 529 yritystä ja lopetti 3 480 yritystä. Yrityskannan nettokasvu oli 3 049 yritystä eli osuus koko toimialan yrityskannasta oli 6,4 prosenttia. Kyseisellä toimialalla aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi 15,8 prosenttia ja lopettaneiden yritysten 9,3 prosenttia.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa aloitti vuonna 2007 yhteensä 1 624 ja lopetti 1 354 yritystä. Yrityskannan nettokasvu oli 270 yritystä eli osuus koko toimialan yrityskannasta oli 2,1 prosenttia. Aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi 1,4 prosenttia ja lopettaneiden yritysten väheni -2,8 prosenttia.

Taulukko 1. Aloittaneet yritykset toimialoittain vuonna 2007

Toimiala Aloittaneet
yritykset 2007
Osuus yritys-
kannasta, %
YHTEENSÄ 35 276 11,6
K Kiinteistö- ja liike-elämän palvelut 10 286 13,0
F Rakentaminen 6 529 14,8
G Tukku- ja vähittäiskauppa 6 226 10,3
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 3 261 13,3
D Teollisuus 2 214 7,3
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 1 911 7,3
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 624 13,0
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 1 268 16,1
A Maa-, riista- ja metsätalous 918 10,3
J Rahoitustoiminta 453 15,4
M Koulutus 343 13,3
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 119 8,2
C Kaivostoiminta ja louhinta 61 5,1
B Kalatalous 30 7,0
X Toimiala tuntematon 18 40,0
L Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 8 10,8
P Työnant.kotital.; kotital. tuott. tav. ja palv. omaan käyttöön 7 15,6

Taulukko 2. Aloittaneet yritykset toimialoittain 2001–2007

Toimiala 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
YHTEENSÄ 23 401 23 737 25 931 28 173 29 857 32 925 35 276
K Kiinteistö- ja liike-elämän palvelut 6 416 6 412 7 067 7 957 8 602 9 311 10 286
G Tukku- ja vähittäiskauppa 3 533 3 636 3 815 4 359 4 960 5 640 6 529
F Rakentaminen 4 709 4 901 6 161 6 006 6 028 6 598 6 226
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 1 973 2 009 2 094 2 511 2 780 3 064 3 261
D Teollisuus 1 850 1 743 1 755 1 923 2 025 2 143 2 214
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 1 426 1 383 1 408 1 492 1 471 1 676 1 911
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 529 1 496 1 392 1 464 1 515 1 602 1 624
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 590 679 774 923 1 038 1 168 1 268
A Maa-, riista- ja metsätalous 589 610 608 664 657 760 918
J Rahoitustoiminta 381 435 389 366 346 393 453
M Koulutus 205 233 240 288 272 320 343
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 78 86 114 85 75 121 119
C Kaivostoiminta ja louhinta 47 45 54 67 38 56 61
B Kalatalous 38 43 32 34 26 38 30
X Toimiala tuntematon 25 15 13 28 14 12 18
L Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 8 9 9 4 7 6 8
P Työnant.kotital.; kotital. tuott. tav. ja palv. omaan käyttöön 4 2 6 1 3 17 7

Taulukko 3. Lopettaneet yritykset toimialoittain vuonna 2007

Toimiala Lopettaneet
yritykset 2007
Osuus yritys-
kannasta, %
YHTEENSÄ 23 049 7,3
K Kiinteistö- ja liike-elämän palvelut 6 009 7,2
G Tukku- ja vähittäiskauppa 5 338 8,7
F Rakentaminen 3 480 7,3
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 1 851 7,1
D Teollisuus 1 790 5,8
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 1 392 5,2
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 354 10,7
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 669 7,8
A Maa-, riista- ja metsätalous 578 6,2
J Rahoitustoiminta 260 8,3
M Koulutus 194 7,2
C Kaivostoiminta ja louhinta 60 5,0
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 24 1,5
B Kalatalous 22 5,2
X Toimiala tuntematon 12 22,2
P Työnant.kotital.; kotital. tuott. tav. ja palv. omaan käyttöön 10 21,3
L Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 6 7,4

Taulukko 4. Lopettaneet yritykset toimialoittain 2001–2007

Toimiala 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
YHTEENSÄ 20 395 19 843 20 694 21 989 21 216 22 307 23 049
K Kiinteistö- ja liike-elämän palvelut 4 900 4 864 4 980 5 475 5 227 5 695 6 009
G Tukku- ja vähittäiskauppa 5 286 4 874 5 212 5 617 5 280 5 418 5 338
F Rakentaminen 2 808 2 834 2 861 2 945 2 960 3 183 3 480
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 1 346 1 236 1 452 1 548 1 614 1 757 1 851
D Teollisuus 2 006 1 951 1 979 1 994 1 869 1 797 1 790
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 1 258 1 364 1 355 1 395 1 408 1 411 1 392
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 450 1 388 1 343 1 402 1 291 1 393 1 354
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 369 368 400 465 495 575 669
A Maa-, riista- ja metsätalous 386 405 502 472 472 494 578
J Rahoitustoiminta 256 266 289 315 282 246 260
M Koulutus 139 155 172 197 161 215 194
C Kaivostoiminta ja louhinta 60 62 51 76 72 54 60
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 23 39 47 27 36 26 24
B Kalatalous 35 24 26 40 24 31 22
X Toimiala tuntematon 64 7 14 9 15 6 12
P Työnant.kotital.; kotital. tuott. tav. ja palv. omaan käyttöön 7 1 5 6 8 5 10
L Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 2 5 6 6 2 1 6

Kuvio 1. Yrityskannan suhteellinen muutos toimialoittain vuonna 2007, %

Kuvio 1. Yrityskannan suhteellinen muutos toimialoittain vuonna 2007, %

Maakuntakohtaiset tiedot

Vuonna 2007 lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti Uudellamaalla (11 916 yritystä) ja lopetti eniten myös Uudellamaalla (7 391 yritystä). Yrityskannan nettokasvu oli suurin Uudellamaalla (4 525 yritystä). Varsinais-Suomessa yrityskannan nettokasvu oli 1 247 yritystä, ja Pirkanmaalla 1 129 yritystä. Yrityskannan suhteellinen muutos oli suurin Uudellamaalla (4,8 %) ja Itä-Uudellamaalla (4,7 %).

Uusien yritysten määrä lisääntyi eniten Uudellamaalla (1 059) ja väheni eniten Keski-Pohjanmaalla (-31). Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten myös Uudellamaalla (153) ja väheni eniten Pohjanmaalla (-93). Suhteellisesti eniten aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi Ahvenanmaalla (28,2 %) ja väheni eniten Keski-Pohjanmaalla (-7,9 %). Suhteellisesti eniten lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi Etelä-Pohjanmaalla (20,8 %) ja väheni eniten Pohjanmaalla (-13,6 %).

Taulukko 5. Aloittaneet yritykset maakunnittain vuonna 2007. (Koko maan luvut sisältävät myös alueluokat Tuntematon ja Ulkomaa)

Maakunta Aloittaneet
yritykset 2007
Osuus yritys-
kannasta, %
Aloittaneiden
määrän muutos
2007 - 2006
KOKO MAA 35 276 11,6 2 351
Uusimaa 11 916 13,3 1 059
Varsinais-Suomi 3 239 11,3 180
Pirkanmaa 3 198 11,8 211
Pohjois-Pohjanmaa 2 019 11,7 -30
Keski-Suomi 1 553 11,4 89
Satakunta 1 326 10,0 49
Päijät-Häme 1 206 10,6 -12
Kanta-Häme 1 140 12,2 37
Pohjois-Savo 1 129 9,5 -22
Etelä-Pohjanmaa 1 129 9,0 44
Lappi 992 9,7 -11
Kymenlaakso 958 11,1 77
Pohjanmaa 908 8,7 -14
Etelä-Savo 879 10,3 142
Pohjois-Karjala 837 10,7 157
Itä-Uusimaa 771 12,4 124
Etelä-Karjala 648 10,1 9
Keski-Pohjanmaa 359 9,1 -31
Kainuu 347 9,4 14
Ahvenanmaa 264 11,2 58

Taulukko 6. Aloittaneet yritykset maakunnittain 2001–2007. (Koko maan luvut sisältävät myös alueluokat Tuntematon ja Ulkomaa)

Maakunta 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
KOKO MAA 23 401 23 737 25 931 28 173 29 857 32 925 35 276
Uusimaa 8 026 8 211 8 726 9 282 9 898 10 857 11 916
Varsinais-Suomi 2 110 2 057 2 337 2 512 2 584 3 059 3 239
Pirkanmaa 2 021 2 087 2 321 2 723 2 728 2 987 3 198
Pohjois-Pohjanmaa 1 242 1 293 1 425 1 529 1 765 2 049 2 019
Keski-Suomi 1 014 1 016 1 156 1 314 1 390 1 464 1 553
Satakunta 948 944 1 166 1 066 1 113 1 277 1 326
Päijät-Häme 856 934 902 987 1 087 1 218 1 206
Kanta-Häme 671 684 768 907 933 1 103 1 140
Pohjois-Savo 857 864 978 958 1 103 1 151 1 129
Etelä-Pohjanmaa 787 782 866 917 1 016 1 085 1 129
Lappi 723 695 750 890 954 1 003 992
Kymenlaakso 633 641 755 791 776 881 958
Pohjanmaa 704 736 759 817 825 922 908
Etelä-Savo 634 555 620 729 732 737 879
Pohjois-Karjala 492 477 543 633 717 680 837
Itä-Uusimaa 474 462 518 566 645 647 771
Etelä-Karjala 506 482 519 523 590 639 648
Keski-Pohjanmaa 252 299 271 330 328 390 359
Kainuu 229 254 249 305 287 333 347
Ahvenanmaa 176 177 162 180 223 206 264

Taulukko 7. Lopettaneet yritykset maakunnittain vuonna 2007. (Koko maan luvut sisältävät myös alueluokat Tuntematon ja Ulkomaa)

Maakunta Lopettaneet
yritykset 2007
Osuus yritys-
kannasta, %
Lopettaneiden
määrän muutos
2007 - 2006
KOKO MAA 23 049 7,3 742
Uusimaa 7 391 7,9 153
Pirkanmaa 2 069 7,3 101
Varsinais-Suomi 1 992 6,7 -20
Pohjois-Pohjanmaa 1 392 7,8 119
Keski-Suomi 1 098 7,7 56
Satakunta 908 6,6 -63
Päijät-Häme 898 7,6 14
Etelä-Pohjanmaa 866 6,7 149
Pohjois-Savo 854 7,0 98
Kanta-Häme 756 7,7 71
Lappi 704 6,8 -76
Kymenlaakso 645 7,2 -10
Pohjanmaa 592 5,5 -93
Etelä-Savo 586 6,6 25
Pohjois-Karjala 549 6,7 41
Itä-Uusimaa 464 7,1 43
Etelä-Karjala 440 6,7 -12
Kainuu 274 7,2 44
Keski-Pohjanmaa 261 6,4 29
Ahvenanmaa 159 6,4 -1

Taulukko 8. Lopettaneet yritykset maakunnittain 2001–2007. (Koko maan luvut sisältävät myös alueluokat Tuntematon ja Ulkomaa)

Maakunta 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
KOKO MAA 20 395 19 843 20 694 21 989 21 216 22 307 23 049
Uusimaa 6 805 6 398 6 767 7 537 6 643 7 238 7 391
Pirkanmaa 1 864 1 798 1 800 2 007 1 901 1 968 2 069
Varsinais-Suomi 1 649 1 790 1 806 1 872 1 820 2 012 1 992
Pohjois-Pohjanmaa 1 083 1 110 1 026 1 112 1 215 1 273 1 392
Keski-Suomi 971 913 998 963 986 1 042 1 098
Satakunta 839 835 922 891 861 971 908
Päijät-Häme 803 869 896 841 841 884 898
Etelä-Pohjanmaa 661 643 686 661 761 717 866
Pohjois-Savo 817 718 842 829 866 756 854
Kanta-Häme 616 561 558 621 655 685 756
Lappi 659 690 637 679 710 780 704
Kymenlaakso 606 573 660 639 668 655 645
Pohjanmaa 584 549 589 614 652 685 592
Etelä-Savo 527 528 537 573 590 561 586
Pohjois-Karjala 478 449 506 510 513 508 549
Itä-Uusimaa 366 354 357 416 361 421 464
Etelä-Karjala 454 461 457 477 455 452 440
Kainuu 248 242 260 246 246 230 274
Keski-Pohjanmaa 216 213 224 262 265 232 261
Ahvenanmaa 115 111 116 123 146 160 159

Kuvio 2. Yrityskannan suhteellinen muutos maakunnittain vuonna 2007, %

Kuvio 2. Yrityskannan suhteellinen muutos maakunnittain vuonna 2007, %

Seutukunnittaiset tiedot

Vuonna 2007 lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä syntyi Helsingin seutukuntaan (10 916), Tampereen seutukuntaan (2 310) ja Turun seutukuntaan (2 125). Yrityskantaan suhteutettuna eniten aloittaneita yrityksiä oli Oulun seutukunnassa (14,0 %), Helsingin seutukunnassa (13,4 %) ja Porvoon seutukunnassa (13,2 %).

Vuonna 2007 lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (6 812), Tampereen seutukunnassa (1 484) ja Turun seutukunnassa (1 342). Yrityskantaan suhteutettuna eniten lopettaneita yrityksiä oli Oulun seutukunnassa (8,4 %) ja Joutsan seutukunnassa (8,2 %).

Yrityskannan nettomuutos oli suurin Helsingin seutukunnassa (4 264) ja toiseksi suurin Tampereen seutukunnassa (948). Yrityskannan suhteellinen muutos oli suurin Porvoon seutukunnassa (6,3 %) ja vastaavasti pienin Kemi-Tornion ja Torniolaakson seutukunnissa, joissa yrityskanta pysyi lähes muuttumattomana.

Vuoteen 2006 verrattuna uusien yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingin seutukunnassa (909) ja väheni eniten Nivala-Haapajärven seutukunnassa (-54). Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingin seutukunnassa (174) ja väheni Pietarsaaren seutukunnassa (-69).

Kuvio 3. Yrityskannan suhteellinen muutos seutukunnittain vuonna 2007 (10 seutukuntaa, joissa yritysten määrä lisääntyi eniten ja 10 seutukuntaa, joissa vähiten)

Kuvio 3. Yrityskannan suhteellinen muutos seutukunnittain vuonna 2007 (10 seutukuntaa, joissa yritysten määrä lisääntyi eniten ja 10 seutukuntaa, joissa vähiten)

TE-keskusalueittaiset tiedot

Vuonna 2007 lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä syntyi Uudenmaan (12 687) TE-keskusalueella ja vähiten Kainuun (347) TE-keskusalueella. Yrityksiä myös lopetti eniten Uudenmaan (7 855) TE-keskusalueella ja vähiten Kainuun (274) TE-keskusalueella.

Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä aloitti Uudenmaan (13,3 %), Pirkanmaan (11,8 %) ja Pohjois-Pohjanmaan (11,7 %) TE-keskusalueilla ja vähiten Pohjanmaan (8,8 %) ja Etelä-Pohjanmaan (9,0 %) TE-keskusalueilla. Vastaavasti lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudenmaan ja Pohjois-Pohjanmaan (7,8 %) TE-keskusalueilla ja vähiten Pohjanmaan TE-keskusalueella (5,8 %).

Kuntakohtaiset tiedot

Yrityskanta kasvoi vuonna 2007 absoluuttisesti eniten Helsingissä, missä aloitti 5 926 ja lopetti 3 614 yritystä. Nettokasvu oli 2 312 yritystä eli 5,1 prosenttia yrityskannasta. Yli 1 000 yrityksen kunnissa yrityskanta kasvoi suhteellisesti eniten Oulussa (14,3 %).

Vuoteen 2006 verrattuna uusien yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (569), ja väheni eniten Tervolassa (-29). Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Espoossa (176), ja väheni eniten Helsingissä (-62).

Taulukko 9. Yrityskannan suhteellinen muutos sekä aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrän muutos edelliseen vuoteen verrattuna kunnittain vuonna 2007 (yli 1 000 yrityksen kunnat)

Kunta Aloittaneet
yritykset 2007
Lopettaneet
yritykset 2007
Nettomuutos
2007 (Alo-Lop)
Osuus yritys-
kannasta, %
Aloittaneiden
määrän muutos
(07-06), %
Lopettaneiden
määrän muutos
(07-06), %
Helsinki 5 926 3 614 2 312 13,7 10,6 -1,7
Espoo 1 782 1 164 618 13,4 6,6 17,8
Tampere 1 490 986 504 12,7 9,1 2,3
Vantaa 1 272 832 440 13,0 5,4 5,9
Turku 1 255 828 427 12,2 2,9 -1,2
Oulu 804 500 304 14,3 7,6 8,9
Jyväskylä 560 357 203 13,4 11,8 -6,3
Porvoo 382 218 164 13,2 17,9 1,9
Joensuu 373 216 157 13,7 51,6 11,3
Lahti 660 513 147 11,7 -0,2 4,7
Kuopio 417 291 126 10,3 -4,1 4,3
Pori 431 306 125 10,5 -3,4 -9,7
Tuusula 302 178 124 12,4 9,0 -4,3
Rovaniemi 314 195 119 11,2 1,0 -3,9
Hyvinkää 318 199 119 13,3 20,0 -6,6
Lappeenranta 318 202 116 11,0 -0,9 -12,9
Nurmijärvi 278 163 115 11,8 2,2 -2,4
Kirkkonummi 253 150 103 12,9 0,0 3,4
Hämeenlinna 312 211 101 12,5 0,3 17,2
Mikkeli 276 179 97 11,1 7,0 -2,7
Järvenpää 272 176 96 13,7 19,8 1,1
Sipoo 176 80 96 13,2 33,3 -3,6
Vihti 232 137 95 12,9 10,5 -6,2
Lohja 254 164 90 12,4 11,4 9,3
Kangasala 199 111 88 13,2 24,4 16,8
Kouvola 220 138 82 13,5 27,9 2,2
Nokia 176 95 81 12,7 1,1 0,0
Salo 173 95 78 11,0 3,0 -21,5
Vaasa 297 223 74 10,0 -5,1 -14,9
Seinäjoki 250 176 74 11,0 6,4 1,1
Riihimäki 189 116 73 13,8 6,2 -0,9
Kotka 271 202 69 10,6 2,7 11,0
Ylöjärvi 184 117 67 13,0 0,5 42,7
Lieto 111 45 66 11,9 19,4 0,0
Rauma 189 128 61 9,8 10,5 -7,9
Kerava 204 144 60 12,7 2,5 9,9
Mäntsälä 145 87 58 12,5 16,0 -5,4
Savonlinna 151 96 55 10,9 18,0 14,3
Tammisaari 121 66 55 11,0 12,0 -9,6
Jyväskylän mlk 182 128 54 12,1 1,1 17,4
Raisio 150 96 54 10,8 -2,0 -3,0
Pietarsaari 104 50 54 9,5 -11,1 -43,8
Kaarina 136 83 53 10,8 -4,9 13,7
Kokkola 194 144 50 10,2 -8,9 19,0
Maarianhamina 121 72 49 11,4 47,6 5,9
Uusikaupunki 110 62 48 10,7 1,9 0,0
Vammala 103 61 42 9,2 4,0 -17,6
Imatra 132 91 41 10,8 20,0 -3,2
Lempäälä 124 83 41 11,7 2,5 45,6
Tornio 146 106 40 11,1 -3,9 -21,5
Forssa 131 94 37 11,7 4,8 38,2
Pieksämäki 103 66 37 10,5 25,6 10,0
Hamina 105 68 37 10,5 7,1 -21,8
Jämsä 115 79 36 12,0 8,5 17,9
Kuusamo 90 59 31 8,9 -22,4 -16,9
Kajaani 161 132 29 10,6 0,0 23,4
Hollola 112 84 28 9,4 -13,8 -1,2
Kauhajoki 88 61 27 8,9 3,5 19,6
Heinola 99 76 23 9,6 7,6 -5,0
Varkaus 108 91 17 10,0 2,9 28,2
Iisalmi 101 87 14 8,6 12,2 27,9
Mustasaari 66 56 10 6,3 -22,4 -5,1

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuonna 2007 toimintansa aloitti 18 221 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö), 13 740 osakeyhtiötä ja 1 343 kommandiittiyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 51,7 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 38,9 prosenttia osakeyhtiöitä.

Vuonna 2007 toimintansa lopetti 12 953 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä, 6 723 osakeyhtiötä ja 1 539 kommandiittiyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 56,2 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 29,2 prosenttia osakeyhtiöitä.

Taulukko 10. Aloittaneet yritykset oikeudellisen muodon mukaan vuonna 2007

Oikeudellinen muoto Aloittaneet
yritykset 2007
Osuus yritys-
kannasta, %
YHTEENSÄ 35 276 11,6
Luonnollinen henkilö 18 221 14,6
Osakeyhtiö 13 740 10,5
Kommandiittiyhtiö 1 343 5,3
Avoin yhtiö 962 10,5
Muu oikeudellinen muoto 475 28,7
Osuuskunta 195 8,5
Verotusyhtymä 184 10,4
Asunto-osakeyhtiö 99 2,1
Konkurssipesä 21 22,3
Taloudellinen yhdistys 18 1,6
Kuolinpesä, perikunta 17 2,6
Julkinen liikelaitos 1 6,7

Taulukko 11. Lopettaneet yritykset oikeudellisen muodon mukaan vuonna 2007

Oikeudellinen muoto Lopettaneet
yritykset 2007
Osuus yritys-
kannasta, %
YHTEENSÄ 23 049 7,3
Luonnollinen henkilö 12 953 9,9
Osakeyhtiö 6 723 4,9
Kommandiittiyhtiö 1 539 6,1
Avoin yhtiö 835 9,0
Asunto-osakeyhtiö 310 6,8
Muu oikeudellinen muoto 212 10,7
Verotusyhtymä 142 7,9
Kuolinpesä, perikunta 138 23,4
Osuuskunta 112 4,7
Taloudellinen yhdistys 48 4,4
Konkurssipesä 29 42,6
Julkinen liikelaitos 1 6,3

Yrityksen kriittisin aika 1–3 vuotta aloittamisesta

Vuonna 2007 toimintansa lopettaneista yrityksistä 43 prosenttia oli toiminut alle kolme vuotta. Luku eroaa vuoden 2006 tiedoista yhdellä prosenttiyksiköllä (44%). Yritysten eloonjäämisasteet ovat kasvaneet tasaisesti vuoden 2003 jälkeen, ja ensimmäisestä vuodesta selvinneiden yritysten osuus onkin saavuttamassa 1990-luvun puolivälin tasoa.

Kuvio 4. Vuonna 2007 lopettaneet yritykset toiminta-ajan mukaan

Kuvio 4. Vuonna 2007 lopettaneet yritykset toiminta-ajan mukaan

Kuvio 5. Yritysten eloonjäämisasteet aloittamisvuoden mukaan, % kaikista aloittaneista

Kuvio 5. Yritysten eloonjäämisasteet aloittamisvuoden mukaan, % kaikista aloittaneista

Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, Janne Peltola (09) 1734 2929, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 23.10.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2007, Sekä aloittaneiden että lopettaneiden yritysten määrät kasvaneet edellisvuoteen verrattuna . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2007/aly_2007_2008-10-23_kat_001_fi.html