Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.10.2008

Antalet nya företag ökade med sju procent år 2007

År 2007 ökade antalet nya företag med sju och antalet nedlagda företag med drygt tre procent jämfört med år 2006. Flest nya och nedlagda företag fanns inom näringsgrenarna fastighetsverksamhet och företagstjänster, sett efter landskap fanns det flest nya och nedlagda företag i Nyland. Sett efter juridisk form var antalet nya företag något under tre procent mindre och nedlagda företag drygt tre procent mer när det gäller fysisk person som bolagsform. Andelen nya aktiebolag var ungefär 32 procent mer och nedlagda aktiebolag sju procent mer jämfört med motsvarande period året innan.

Nya och nedlagda företag år 2007

Enligt Statistikcentralen inledde 35 276 nya företag sin verksamhet år 2007. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 11,6 procent år 2007. Antalet nya företag ökade med 7,1 procent jämfört med år 2006. Flest nya företag inledde sin verksamhet inom fastighetsverksamhet och företagstjänster, då 10 286 nya företag (29,2 %) inledde sin verksamhet inom näringsgrenen.

År 2007 lade 23 049 företag ner sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 7,3 procent år 2007. Antalet nedlagda företag ökade med 3,3 procent jämfört med år 2006. Flest företag lade ned sin verksamhet inom fastighetsverksamhet och företagstjänster, då 6 009 företag (26,1 %) lade ned sin verksamhet inom näringsgrenen.

När man ser till landskap inledde år 2007 kvantitativt sett flest företag (11 916) sin verksamhet i Nyland, men också kvantitativt sett flest företag (7 391) lade ned sin verksamhet i Nyland. Jämfört med år 2006 ökade antalet nya och nedlagda företag mest i Nyland.

Om man granskar efter ekonomisk region inledde flest företag sin verksamhet i förhållande till företagsbeståndet i Uleåborg ekonomiska region (14,0 %) och kvantitativt sett flest i Helsingfors ekonomiska region (10 916). I förhållande till företagsbeståndet nedlades flest företag i Uleåborg ekonomiska region, (8,4 %) och kvantitativt sett flest i Helsingfors ekonomiska region (6 812).

Om man gör en jämförelse mellan kommuner ökade företagsbeståndet år 2007 absolut sett mest i Helsingfors, där 5 926 företag inledde och 3 614 företag lade ned sin verksamhet. Jämfört med år 2006 ökade antalet nya företag mest i Helsingfors (569) och minskade mest i Tervola (-29). Antalet nedlagda företag ökade mest i Esbo (176) och minskade mest i Helsingfors (-62).

Siffrorna innehåller förändringar som skett på grund av bl.a. bolagisering och fusioner.

Nya och nedlagda företag 2001–2007

Nya och nedlagda företag 2001–2007

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, Janne Peltola (09) 1734 2929, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 23.10.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2007/aly_2007_2008-10-23_tie_001_sv.html