Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Aloittaneiden yritysten määrä laskenut lähes seitsemän prosenttia

Aloittaneet yritykset vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä

Toimialoittaiset tiedot

Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä 10 993 uutta yritystä aloitti toimintansa. Eniten uusia yrityksiä aloitti kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa, jossa toimintansa aloitti 3 386 yritystä eli 30,8 % kaikista neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Kaupan toimialalla aloitti 1 894 yritystä (17,2 %) ja rakentamisen toimialalla aloitti 1 859 yritystä (16,9 %). Aloittaneita yrityksiä oli lukumääräisesti vähemmän kuin vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä (11 798), eli aloittaneiden yritysten määrä väheni 6,8 prosenttia.

Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä koko yrityskannasta uusia yrityksiä oli keskimäärin 3,6 prosenttia, kun vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 4,1 prosenttia. Suurista toimialoista suhteessa yrityskantaan eniten yrityksiä perustettiin kiinteistö- ja liike-elämän palvelujen toimialalla (4,2 %).

Kuvio 1. Aloittaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 1. neljännes 2001–2008

Kuvio 1. Aloittaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 1. neljännes 2001–2008

Taulukko 1. Aloittaneet yritykset toimialoittain, 1. neljännes 2008

Toimiala Aloittaneet
yritykset
1. neljännes
Osuus yritys-
kannasta, %
YHTEENSÄ 10 993 3,6
K Kiinteistö-, vuokraus- ja liike-elämän palvelut 3 386 4,2
G Tukku- ja vähittäiskauppa 1 894 3,3
F Rakentaminen 1 859 4,1
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 1 068 4,3
D Teollisuus 698 2,3
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 640 2,5
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 425 5,2
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 408 3,4
A Maatalous, riistatalous ja metsätalous 257 2,9
J Rahoitustoiminta 168 5,6
M Koulutus 128 5,0
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 24 1,6
C Kaivostoiminta ja louhinta 19 1,6
X Toimiala tuntematon 6 12,0
B Kalatalous 4 0,9
L Julkinen hallinto ja maanpuolustus 4 5,1
P Työnantajakotitaloudet 4 10,0
Q Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot 1 33,3

Maakunnittaiset tiedot

Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä aloitti Uudellamaalla (3 756). Yrityksiä aloitettiin myös melko runsaasti Varsinais-Suomessa (1 083) ja Pirkanmaalla (903). Yrityskantaan suhteutettuna eniten aloittaneita yrityksiä oli Uudellamaalla (4,2 %), kuten myös vuoden 2007 vastaavana ajankohtana (4,7 %).

Kuvio 2. Aloittaneet yritykset kolmessa suurimmassa maakunnassa, 1. neljännes 2001–2008

Kuvio 2. Aloittaneet yritykset kolmessa suurimmassa maakunnassa, 1. neljännes 2001–2008

Taulukko 2. Aloittaneet yritykset maakunnittain, 1. neljännes 2008

Maakunta Aloittaneet
yritykset
1. neljännes
Osuus
yritys-
kannasta, %
Aloittaneiden
määrän muutos
1/08 - 1/07
KOKO MAA 10 993 3,6 -805
Uudenmaan maakunta 3 756 4,2 -252
Varsinais-Suomen maakunta 1 083 3,8 -20
Pirkanmaan maakunta 903 3,3 -108
Pohjois-Pohjanmaan maakunta 589 3,5 -107
Keski-Suomen maakunta 484 3,6 -18
Satakunnan maakunta 397 3,0 -51
Pohjois-Savon maakunta 379 3,2 33
Päijät-Hämeen maakunta 376 3,4 -26
Etelä-Pohjanmaan maakunta 368 3,0 -51
Kanta-Hämeen maakunta 317 3,4 -72
Kymenlaakson maakunta 313 3,7 -17
Pohjanmaan maakunta 289 2,8 -14
Lapin maakunta 285 2,9 -11
Etelä-Savon maakunta 257 3,0 -51
Pohjois-Karjalan maakunta 244 3,1 -16
Etelä-Karjalan maakunta 233 3,7 4
Itä-Uudenmaan maakunta 221 3,5 -25
Keski-Pohjanmaan maakunta 130 3,3 0
Kainuun maakunta 91 2,5 -39
Ahvenanmaa 80 3,3 -11

Kuvio 3. Aloittaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 1. neljännes 2008, %

Kuvio 3. Aloittaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 1. neljännes 2008, %

Seutukunnittaiset tiedot

Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä eniten yrityksiä syntyi Helsingin (3 448), Turun (711) ja Tampereen (666) seutukuntiin. Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä aloitti Ahvenanmaan saariston seutukunnassa, 4,7 prosenttia sekä Helsingin ja Kotka-Haminan seutukunnissa, molemmissa 4,2 prosenttia.

TE-keskusalueittaiset tiedot

Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä eniten yrityksiä syntyi Uudenmaan TE-keskusalueella (3 997) ja vähiten Kainuun TE-keskusalueella (91). Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä aloitti Uudenmaan TE-keskusalueella (4,2 %) ja vähiten Kainuun TE-keskusalueella (2,5 %).

Kuntakohtaiset tiedot

Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä eniten yrityksiä aloitti Helsingissä (1 950), Espoossa (534), Tampereella (436),Turussa (415) ja Vantaalla (372). Vuoden 2007 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Kuopiossa (57) ja väheni eniten Espoossa (-80).

Taulukko 3. Aloittaneet yritykset kunnittain, 1. neljännes 2008. Mukana 20 kuntaa, joissa eniten aloittaneita yrityksiä

Kunta Aloittaneet
yritykset
1. neljännes
Osuus
yritys-
kannasta, %
Aloittaneiden
määrän muutos
1/08 - 1/07
KOKO MAA 10 993 3,6 -805
091 Helsinki 1 950 4,5 -51
049 Espoo 534 4,0 -80
837 Tampere 436 3,7 -29
853 Turku 415 4,1 -1
092 Vantaa 372 3,8 -23
564 Oulu 216 3,8 -49
398 Lahti 201 3,7 -27
179 Jyväskylä 180 4,4 -2
297 Kuopio 163 4,1 57
285 Kotka 117 4,6 7
609 Pori 117 2,9 -10
405 Lappeenranta 116 4,0 -6
638 Porvoo 104 3,5 -14
698 Rovaniemi 99 3,5 17
186 Järvenpää 97 4,9 0
543 Nurmijärvi 90 3,8 -3
167 Joensuu 89 3,2 -21
109 Hämeenlinna 87 3,5 -26
905 Vaasa 85 3,0 -6
106 Hyvinkää 83 3,5 -23

Taulukko 4. Aloittaneet yritykset kunnittain, 1. neljännes 2001–2008. Mukana 10 kuntaa, joissa eniten aloittaneita yrityksiä

Kunta 2001Q1 2002Q1 2003Q1 2004Q1 2005Q1 2006Q1 2007Q1 2008Q1
091 Helsinki 1 511 1 489 1 408 1 587 1 534 1 574 2 001 1 950
049 Espoo 379 443 446 485 479 524 614 534
837 Tampere 359 381 391 461 386 430 465 436
853 Turku 306 314 317 394 343 378 416 415
092 Vantaa 333 313 371 347 361 394 395 372
564 Oulu 170 164 166 228 219 268 265 216
398 Lahti 171 195 171 186 194 232 228 201
179 Jyväskylä 126 111 133 170 157 142 182 180
297 Kuopio 99 122 113 133 128 134 106 163
285 Kotka 72 78 78 85 86 96 110 117

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa aloitti 5 840 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö), 4 127 osakeyhtiötä ja 428 kommandiittiyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä oli oikeudelliselta muodoltaan 53,1 prosenttia luonnollisia henkilöitä ja 37,5 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset vuoden 2007 neljännellä neljänneksellä

Toimialoittaiset tiedot

Vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä 8 780 yritystä lopetti toimintansa. Eniten yrityksiä lopetti kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa, jossa lopettaneita yrityksiä oli 2 358 eli 26,9 prosenttia kaikista viimeisellä neljänneksellä lopettaneista yrityksistä. Kaupan toimialalla toimintansa lopetti 1 932 yritystä (22,0 %) ja rakentamisen toimialalla lopetti 1 249 yritystä (14,2 %). Verrattuna edelliseen vuoteen lopettaneiden yritysten määrä väheni 5,9 prosenttia.

Yrityksiä lopetti suhteessa yrityskantaan vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä keskimäärin 2,9 prosenttia. Vuoden 2006 vastaavana ajankohtana luku oli 3,2 prosenttia. Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä lopetti majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla (4,0 %).

Kuvio 4. Lopettaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 4. neljännes 2001–2007

Kuvio 4. Lopettaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 4. neljännes 2001–2007

Taulukko 5. Lopettaneet yritykset toimialoittain, 4. neljännes 2007

Toimiala Lopettaneet
yritykset
4. neljännes
Osuus yritys-
kannasta, %
YHTEENSÄ 8 780 2,9
K Kiinteistö-, vuokraus- ja liike-elämän palvelut 2 358 2,9
G Tukku- ja vähittäiskauppa 1 932 3,3
F Rakentaminen 1 249 2,8
D Teollisuus 748 2,5
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 735 3,0
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 555 2,1
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 473 4,0
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 262 3,2
A Maatalous, riistatalous ja metsätalous 237 2,7
J Rahoitustoiminta 91 3,1
M Koulutus 80 3,1
C Kaivostoiminta ja louhinta 26 2,2
B Kalatalous 13 3,1
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 9 0,6
X Toimiala tuntematon 6 12,0
L Julkinen hallinto ja maanpuolustus 3 3,8
P Työnantajakotitaloudet 3 7,5

Maakunnittaiset tiedot

Vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä toiminnan lopettaneita yrityksiä oli lukumääräisesti eniten Uudellamaalla (2 788). Yrityksiä lopetti runsaasti myös Pirkanmaalla (805) ja Varsinais-Suomessa (659). Yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Itä-Uudellamaalla (3,4 %). Vuoden 2006 vastaavana ajankohtana yrityksiä lopetti eniten Ahvenanmaalla (4,4 %).

Kuvio 5. Lopettaneet yritykset kolmessa suurimmassa maakunnassa, 4. neljännes 2001–2007

Kuvio 5. Lopettaneet yritykset kolmessa suurimmassa maakunnassa, 4. neljännes 2001–2007

Taulukko 6. Lopettaneet yritykset maakunnittain, 4. neljännes 2007

Maakunta Lopettaneet
yritykset
4. neljännes
Osuus
yritys-
kannasta, %
Lopettaneiden
määrän muutos
4/07 - 4/06
KOKO MAA 8 780 2,9 -552
Uudenmaan maakunta 2 788 3,1 -201
Pirkanmaan maakunta 805 3,0 82
Varsinais-Suomen maakunta 659 2,3 -307
Pohjois-Pohjanmaan maakunta 522 3,1 17
Keski-Suomen maakunta 394 2,9 -8
Etelä-Pohjanmaan maakunta 380 3,1 83
Päijät-Hämeen maakunta 345 3,1 2
Pohjois-Savon maakunta 331 2,8 27
Satakunnan maakunta 314 2,4 -147
Kanta-Hämeen maakunta 294 3,2 -3
Lapin maakunta 261 2,6 -52
Etelä-Savon maakunta 252 3,0 7
Pohjanmaan maakunta 250 2,4 -73
Kymenlaakson maakunta 241 2,8 -33
Itä-Uudenmaan maakunta 214 3,4 25
Pohjois-Karjalan maakunta 197 2,5 2
Etelä-Karjalan maakunta 179 2,8 -7
Kainuun maakunta 109 3,0 22
Keski-Pohjanmaan maakunta 107 2,7 12
Ahvenanmaa 72 3,0 -30

Kuvio 6. Lopettaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 4. neljännes 2007, %

Kuvio 6. Lopettaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 4. neljännes 2007, %

Seutukunnittaiset tiedot

Vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (2 533). Yrityksiä lopetettiin melko runsaasti myös Tampereen (575) ja Turun (438) seutukunnissa. Yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Joutsan seutukunnassa (4,6 %).

TE-keskusalueittaiset tiedot

Vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Uudenmaan TE-keskusalueella (3 002) ja vähiten Kainuun TE-keskusalueella (109). Yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudenmaan, Hämeen, Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan TE-keskusalueilla, kaikissa 3,1 prosenttia ja vähiten Satakunnan ja Varsinais-Suomen TE-keskusalueilla, molemmissa 2,4 prosenttia.

Kuntakohtaiset tiedot

Vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Helsingissä (1 340), Espoossa (416), Tampereella (363) ja Vantaalla (306). Vuoden 2006 viimeiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Espoossa (34) ja Lohjalla (24), ja väheni eniten Helsingissä (-248) ja Turussa (-116).

Taulukko 7. Lopettaneet yritykset kunnittain, 4. neljännes 2007. Mukana 20 kuntaa, joissa eniten lopettaneita yrityksiä

Kunta Lopettaneet
yritykset
4. neljännes
Osuus
yritys-
kannasta, %
Lopettaneiden
määrän muutos
4/07 - 4/06
KOKO MAA 8 780 2,9 -552
091 Helsinki 1 340 3,1 -248
049 Espoo 416 3,1 34
837 Tampere 363 3,1 21
092 Vantaa 306 3,1 -1
853 Turku 263 2,6 -116
398 Lahti 184 3,4 -5
564 Oulu 178 3,1 5
179 Jyväskylä 123 3,0 -16
297 Kuopio 112 2,8 -9
609 Pori 104 2,6 -60
638 Porvoo 93 3,2 -4
106 Hyvinkää 89 3,7 7
905 Vaasa 89 3,1 -34
405 Lappeenranta 81 2,8 -10
491 Mikkeli 80 3,2 -8
444 Lohja 79 3,8 24
109 Hämeenlinna 78 3,1 2
285 Kotka 75 3,0 -16
743 Seinäjoki 73 3,2 9
858 Tuusula 73 3,0 2

Taulukko 8. Lopettaneet yritykset kunnittain, 4. neljännes 2001–2007. Mukana 10 kuntaa, joissa eniten lopettaneita yrityksiä

Kunta 2001Q4 2002Q4 2003Q4 2004Q4 2005Q4 2006Q4 2007Q4
091 Helsinki 1 421 1 509 1 419 1 172 1 195 1 588 1 340
049 Espoo 393 343 331 327 319 382 416
837 Tampere 388 323 311 393 334 342 363
092 Vantaa 273 259 242 246 284 307 306
853 Turku 273 285 269 288 287 379 263
398 Lahti 146 151 171 162 147 189 184
564 Oulu 161 137 141 162 182 173 178
179 Jyväskylä 117 129 121 109 118 139 123
297 Kuopio 136 86 111 108 118 121 112
609 Pori 112 109 109 121 114 164 104

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 5 058 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö), 2 451 osakeyhtiötä ja 554 kommandiittiyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 57,6 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 27,9 prosenttia osakeyhtiöitä.

Konkurssit

Tiedot konkursseista päätoimialoittain , alkaen vuodesta 1986 (StatFin).


Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2008, 1. neljännes; lopettaneet yritykset 2007, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, Janne Peltola (09) 1734 2929, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 24.7.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 1. vuosineljännes 2008, Aloittaneiden yritysten määrä laskenut lähes seitsemän prosenttia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2008/01/aly_2008_01_2008-07-24_kat_001_fi.html