Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.7.2008

Antalet nya företag minskade ytterligare – även antalet nedlagda företag började minska

Antalet nya företag minskade med närmare sju procent under det första kvartalet år 2008. Sett efter näringsgren inledde flest företag sin verksamhet inom fastighetsverksamhet och företagstjänster, medan det i förhållande till företagsbeståndet fanns flest nya företag i Nyland. Antalet nedlagda företag började minska under det sista kvartalet år 2007 – minskningen var nästan sex procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Flest nedlagda företag fanns också inom näringsgrenarna fastighetsverksamhet och företagstjänster och i förhållandet till företagsbeståndet i landskapet Östra Nyland. Sett efter juridisk form var andelen nya företag 10 procent mindre när det gäller en fysisk person som bolagsform, och andelen nya aktiebolag ungefär tre procent mindre jämfört med motsvarande period året innan.

Nya företag 1:a kvartalet 2008

Enligt Statistikcentralen inledde 10 993 företag sin verksamhet under det första kvartalet år 2008. Antalet nya företag har minskat med 6,8 procent jämfört med motsvarande kvartal år 2007, då 11 798 företag inledde sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 3,6 procent under det första kvartalet år 2008.

Flest nya företag inledde sin verksamhet inom fastighetsverksamhet och företagstjänster. Inom näringsgrenen inledde 3 386 nya företag sin verksamhet, dvs. 30,8 procent av alla nya företag under det första kvartalet. Inom handeln inledde 1 894 företag (17,2 %) och inom byggverksamheten 1 859 företag (16,9 %) sin verksamhet.

När man ser till landskap inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet i Nyland, där antalet nya företag uppgick till 3 756. Också i förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland (4,2 %).

När man jämför kommunerna inledde flest nya företag sin verksamhet under det första kvartalet år 2008 i Helsingfors (1 950), Esbo (534), Tammerfors (436) och Åbo (415). Jämfört med det första kvartalet år 2007 ökade antalet nya företag mest i Kuopio (57) och minskade mest i Esbo (-80).

Nya företag 1:a kvartalet 2001–2008

Nya företag 1:a kvartalet 2001–2008

Nedlagda företag 4:e kvartalet 2007

Enligt Statistikcentralen lade 8 780 företag ned sin verksamhet under det sista kvartalet år 2007. Jämfört med det sista kvartalet året innan har antalet nedlagda företag minskat med 5,9 procent, då 9 332 företag lade ned sin verksamhet under det sista kvartalet år 2006. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 2,9 procent under oktober–december år 2007.

Flest nedlagda företag fanns det inom fastighetsverksamhet och företagstjänster, där 2 358 (26,9 %) lade ned sin verksamhet. Inom handel och byggverksamhet lade 1 932 företag (22,0 %) resp. 1 249 företag (14,2 %) ned sin verksamhet.

När man ser till landskap lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under det sista kvartalet år 2007 i Nyland, där antalet uppgick till 2 788. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Östra Nyland (3,4 %).

När man jämför kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet under det sista kvartalet år 2007 i Helsingfors (1 340), Esbo (416), Tammerfors (363) och Vanda (306). Jämfört med det sista kvartalet år 2006 ökade antalet nedlagda företag mest i Esbo (34) och Lojo (24) medan de minskade mest i Helsingfors (-248) och Åbo (-116).

Nedlagda företag 4:e kvartalet 2001–2007

Nedlagda företag 4:e kvartalet 2001–2007

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2008, 1:a kvartalet; nedlagda företag 2007, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, Janne Peltola (09) 1734 2929, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 24.7.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 1:a kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2008/01/aly_2008_01_2008-07-24_tie_001_sv.html