Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Lopettaneiden yritysten määrä edelleen nousussa

Aloittaneet yritykset vuoden 2008 toisella neljänneksellä

Toimialoittaiset tiedot

Vuoden 2008 toisella neljänneksellä 8 621 uutta yritystä aloitti toimintansa. Eniten uusia yrityksiä aloitti kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa, jossa toimintansa aloitti 2 489 yritystä eli 28,9 prosenttia kaikista neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Rakentamisen toimialalla aloitti 1 703 yritystä (19,8 %) ja kaupan toimialalla aloitti 1 434 yritystä (16,6 %). Aloittaneita yrityksiä oli lukumääräisesti vähemmän kuin vuoden 2007 toisella neljänneksellä (8 667). Aloittaneiden yritysten määrä vähentyi 0,5 prosenttia.

Vuoden 2008 toisella neljänneksellä koko yrityskannasta uusia yrityksiä oli keskimäärin 2,8 prosenttia, kun vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 3,0 prosenttia. Suurista toimialoista suhteessa yrityskantaan eniten yrityksiä perustettiin rakentamisen toimialalla (3,7 %).

Kuvio 1. Aloittaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 2. neljännes 2001–2008

Kuvio 1. Aloittaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 2. neljännes 2001–2008

Taulukko 1. Aloittaneet yritykset toimialoittain, 2. neljännes 2008

Toimiala Aloittaneet
yritykset
2. neljännes
Osuus yritys-
kannasta, %
YHTEENSÄ 8 621 2,8
K Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palvelut 2 489 3,1
F Rakentaminen 1 703 3,7
G Tukku-, väh.kaup; moot.ajon.; henk.koht., kotital.esin. korj. 1 434 2,5
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 882 3,5
D Teollisuus 544 1,8
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 434 1,7
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 425 3,6
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 260 3,1
A Maatalous, riistatalous ja metsätalous 225 2,5
J Rahoitustoiminta 112 3,7
M Koulutus 61 2,3
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 17 1,1
C Kaivostoiminta ja louhinta 16 1,4
X Toimiala tuntematon 10 20,4
B Kalatalous 5 1,2
L Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 2 2,5
P Työnant.kotital.; kotital. tuott. tav. ja palv. omaan käyttöön 2 4,9

Maakunnittaiset tiedot

Vuoden 2008 toisella neljänneksellä lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä aloitti Uudellamaalla (2 862). Yrityksiä aloitti myös melko runsaasti Pirkanmaalla (809) ja Varsinais-Suomessa (713). Yrityskantaan suhteutettuna eniten aloittaneita yrityksiä oli Uudellamaalla (3,2 %), kun taas vuoden 2007 vastaavana ajankohtana yrityksiä aloitti eniten Itä-Uudellamaalla (3,5 %).

Kuvio 2. Aloittaneet yritykset kolmessa suurimmassa maakunnassa, 2. neljännes 2001–2008

Kuvio 2. Aloittaneet yritykset kolmessa suurimmassa maakunnassa, 2. neljännes 2001–2008

Taulukko 2. Aloittaneet yritykset maakunnittain, 2. neljännes 2008. (Koko maan luvut sisältävät myös alueluokat Tuntematon ja Ulkomaa)

Maakunta Aloittaneet
yritykset
2. neljännes
Osuus yritys-
kannasta, %
Aloittaneiden
määrän muutos
2/08 - 2/07
KOKO MAA 8 621 2,8 -46
Uudenmaan maakunta 2 862 3,2 81
Pirkanmaan maakunta 809 3,0 33
Varsinais-Suomen maakunta 713 2,5 -88
Pohjois-Pohjanmaan maakunta 487 2,8 -22
Keski-Suomen maakunta 370 2,7 -1
Satakunnan maakunta 325 2,5 -11
Pohjois-Savon maakunta 317 2,7 -4
Etelä-Pohjanmaan maakunta 292 2,4 16
Lapin maakunta 283 2,8 18
Kanta-Hämeen maakunta 262 2,8 -9
Päijät-Hämeen maakunta 260 2,3 -63
Kymenlaakson maakunta 243 2,8 17
Pohjanmaan maakunta 241 2,3 14
Etelä-Savon maakunta 200 2,3 -41
Pohjois-Karjalan maakunta 195 2,5 -30
Itä-Uudenmaan maakunta 173 2,7 -38
Etelä-Karjalan maakunta 165 2,6 7
Keski-Pohjanmaan maakunta 103 2,6 11
Kainuun maakunta 86 2,4 -14
Ahvenanmaa 57 2,4 4

Kuvio 3. Aloittaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 2. neljännes 2008, %

Kuvio 3. Aloittaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 2. neljännes 2008, %

Seutukunnittaiset tiedot

Vuoden 2008 toisella neljänneksellä eniten yrityksiä syntyi Helsingin seutukuntaan (2 641), Tampereen seutukuntaan (573) ja Turun seutukuntaan (465). Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä aloitti Rovaniemen seutukunnassa, 3,4 prosenttia sekä Oulunkaaren ja Etelä-Pirkanmaan seutukunnissa, molemmissa 3,3 prosenttia.

TE-keskusalueittaiset tiedot

Vuoden 2008 toisella neljänneksellä eniten yrityksiä syntyi Uudenmaan TE-keskusalueella (3 035) ja vähiten Kainuun TE-keskusalueella (86). Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä aloitti Uudenmaan (3,1 %) TE-keskusalueella ja vähiten Etelä-Savon TE-keskusalueella (2,3 %).

Kuntakohtaiset tiedot

Vuoden 2008 toisella neljänneksellä eniten yrityksiä aloitti Helsingissä (1 492), Espoossa (416), Tampereella (385), Vantaalla (302) ja Turussa (292). Vuoden 2007 toiseen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (130) ja väheni eniten Porvoossa (-30).

Taulukko 3. Aloittaneet yritykset kunnittain, 2. neljännes 2008. Mukana 20 kuntaa, joissa eniten aloittaneita yrityksiä. (Koko maan luvut sisältävät myös alueluokat Tuntematon ja Ulkomaa)

Kunta Aloittaneet
yritykset
2. neljännes
Osuus yritys-
kannasta, %
Aloittaneiden
määrän muutos
2/08 - 2/07
KOKO MAA 8 621 2,8 -46
091 Helsinki 1 492 3,4 130
049 Espoo 416 3,1 16
837 Tampere 385 3,3 13
092 Vantaa 302 3,1 -18
853 Turku 292 2,8 -6
564 Oulu 184 3,2 -29
179 Jyväskylä 146 3,5 17
398 Lahti 138 2,5 -25
297 Kuopio 121 3,0 9
609 Pori 97 2,4 -24
698 Rovaniemi 97 3,4 14
109 Hämeenlinna 86 3,4 12
285 Kotka 79 3,1 30
167 Joensuu 77 2,8 -20
638 Porvoo 76 2,6 -30
405 Lappeenranta 75 2,6 11
186 Järvenpää 73 3,7 3
106 Hyvinkää 70 2,9 1
905 Vaasa 69 2,4 -12
491 Mikkeli 62 2,5 -4

Taulukko 4. Aloittaneet yritykset kunnittain, 2. neljännes 2001–2008. Mukana 10 kuntaa, joissa eniten aloittaneita yrityksiä

Kunta 2001Q2 2002Q2 2003Q2 2004Q2 2005Q2 2006Q2 2007Q2 2008Q2
091 Helsinki 995 945 999 1 066 1 126 1 308 1 362 1 492
049 Espoo 253 260 306 330 378 387 400 416
837 Tampere 223 240 265 312 325 314 372 385
092 Vantaa 182 207 243 233 246 298 320 302
853 Turku 217 182 204 224 253 284 298 292
564 Oulu 98 127 130 118 139 162 213 184
179 Jyväskylä 89 89 97 111 148 107 129 146
398 Lahti 100 94 114 121 142 164 163 138
297 Kuopio 81 94 91 90 94 115 112 121
609 Pori 88 91 107 95 102 114 121 97

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa aloitti 5 840 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö), 4 127 osakeyhtiötä ja 428 kommandiittiyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä oli oikeudelliselta muodoltaan 53,1 prosenttia luonnollisia henkilöitä ja 37,5 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä

Toimialoittaiset tiedot

Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä 4 828 yritystä lopetti toimintansa. Eniten yrityksiä lopetti kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa, jossa lopettaneita yrityksiä oli 1 169 (24,2 %). Kaupan toimialalla toimintansa lopetti 1 141 yritystä (23,6 %) ja rakentamisen toimialalla lopetti 762 yritystä (15,8 %). Verrattuna edelliseen vuoteen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi 3,5 prosenttia.

Yrityksiä lopetti suhteessa yrityskantaan vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 1,6 prosenttia, kun vuoden 2007 vastaavana ajankohtana luku oli myös 1,6 prosenttia. Eniten yrityksiä lopetti majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla (2,3 %).

Kuvio 4. Lopettaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 1. neljännes 2001–2008

Kuvio 4. Lopettaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 1. neljännes 2001–2008

Taulukko 5. Lopettaneet yritykset toimialoittain, 1. neljännes 2008

Toimiala Lopettaneet
yritykset
1. neljännes
Osuus yritys-
kannasta, %
YHTEENSÄ 4 828 1,6
K Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palvelut 1 169 1,4
G Tukku-, väh.kaup; moot.ajon.; henk.koht., kotital.esin. korj. 1 141 2,0
F Rakentaminen 762 1,7
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 420 1,7
D Teollisuus 368 1,2
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 276 2,3
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 268 1,0
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 160 1,9
A Maatalous, riistatalous ja metsätalous 145 1,6
J Rahoitustoiminta 55 1,8
M Koulutus 45 1,7
C Kaivostoiminta ja louhinta 8 0,7
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 5 0,3
B Kalatalous 3 0,7
X Toimiala tuntematon 2 4,1
L Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 1 1,3

Maakunnittaiset tiedot

Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä toiminnan lopettaneita yrityksiä oli lukumääräisesti eniten Uudellamaalla (1 588). Yrityksiä lopetti runsaasti myös Pirkanmaalla (433) ja Varsinais-Suomessa (432). Yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Kymenlaaksossa (2,0 %), kun vuoden 2007 vastaavana ajankohtana yrityksiä lopetti eniten Uudellamaalla (1,9 %).

Kuvio 5. Lopettaneet yritykset kolmessa suurimmassa maakunnassa, 1. neljännes 2001–2008

Kuvio 5. Lopettaneet yritykset kolmessa suurimmassa maakunnassa, 1. neljännes 2001–2008

Taulukko 6. Lopettaneet yritykset maakunnittain, 1. neljännes 2008. (Koko maan luvut sisältävät myös alueluokat Tuntematon ja Ulkomaa)

Maakunta Lopettaneet
yritykset
1. neljännes
Osuus yritys-
kannasta, %
Lopettaneiden
määrän muutos
1/08 - 1/07
KOKO MAA 4 828 1,6 165
Uudenmaan maakunta 1 588 1,8 -19
Pirkanmaan maakunta 433 1,6 1
Varsinais-Suomen maakunta 432 1,5 16
Pohjois-Pohjanmaan maakunta 296 1,7 14
Satakunnan maakunta 224 1,7 36
Keski-Suomen maakunta 189 1,4 -28
Päijät-Hämeen maakunta 185 1,6 -4
Kymenlaakson maakunta 174 2,0 40
Pohjois-Savon maakunta 156 1,3 7
Etelä-Pohjanmaan maakunta 156 1,3 14
Kanta-Hämeen maakunta 150 1,6 1
Lapin maakunta 134 1,3 12
Etelä-Savon maakunta 119 1,4 9
Pohjanmaan maakunta 109 1,0 -6
Pohjois-Karjalan maakunta 104 1,3 7
Itä-Uudenmaan maakunta 94 1,5 15
Etelä-Karjalan maakunta 92 1,4 -1
Keski-Pohjanmaan maakunta 69 1,7 15
Kainuun maakunta 59 1,6 14
Ahvenanmaa 35 1,5 10

Kuvio 6. Lopettaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 1. neljännes 2008, %

Kuvio 6. Lopettaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 1. neljännes 2008, %

Seutukunnittaiset tiedot

Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (1 464). Yrityksiä lopetettiin melko runsaasti myös Tampereen seutukunnassa (301) ja Turun seutukunnassa (295). Yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Ålands skärgårds seutukunnassa (3,1 %).

TE-keskusalueittaiset tiedot

Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Uudenmaan TE-keskusalueella (1 682) ja vähiten Kainuun TE-keskusalueella (59). Yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Kaakkois-Suomen TE-keskusalueella (1,8 %) ja vähiten Pohjanmaan TE-keskusalueella (1,2 %).

Kuntakohtaiset tiedot

Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Helsingissä (790), Espoossa (250) ja Tampereella (196). Vuoden 2007 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (32) ja väheni eniten Espoossa (-45) yritystä.

Taulukko 7. Lopettaneet yritykset kunnittain, 1. neljännes 2008. Mukana 20 kuntaa, joissa eniten lopettaneita yrityksiä. (Koko maan luvut sisältävät myös alueluokat Tuntematon ja Ulkomaa)

Kunta Lopettaneet
yritykset
1. neljännes
Osuus yritys-
kannasta, %
Lopettaneiden
määrän muutos
1/08 - 1/07
KOKO MAA 4 828 1,6 165
091 Helsinki 790 1,8 32
049 Espoo 250 1,9 -45
837 Tampere 196 1,7 -13
853 Turku 187 1,8 -12
092 Vantaa 165 1,7 -15
398 Lahti 95 1,7 -21
564 Oulu 95 1,7 -5
609 Pori 88 2,2 20
179 Jyväskylä 69 1,6 -2
297 Kuopio 54 1,3 9
285 Kotka 52 2,0 4
109 Hämeenlinna 47 1,9 3
698 Rovaniemi 46 1,6 11
106 Hyvinkää 43 1,8 0
186 Järvenpää 43 2,2 4
286 Kouvola 41 2,5 9
405 Lappeenranta 41 1,4 3
491 Mikkeli 41 1,6 13
167 Joensuu 40 1,4 -1
858 Tuusula 40 1,6 9

Taulukko 8. Lopettaneet yritykset kunnittain, 1. neljännes 2001–2008. Mukana 10 kuntaa, joissa eniten lopettaneita yrityksiä

Kunta 2001Q1 2002Q1 2003Q1 2004Q1 2005Q1 2006Q1 2007Q1 2008Q1
091 Helsinki 575 565 868 855 655 678 758 790
049 Espoo 136 187 198 264 169 204 295 250
837 Tampere 195 187 182 216 184 223 209 196
853 Turku 145 168 178 168 132 152 199 187
092 Vantaa 136 119 145 223 135 140 180 165
398 Lahti 106 103 108 99 90 102 116 95
564 Oulu 85 74 67 87 95 100 100 95
609 Pori 55 64 48 61 58 63 68 88
179 Jyväskylä 67 50 71 59 65 77 71 69
297 Kuopio 62 52 83 62 52 52 45 54

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 2 829 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö), 1 283 osakeyhtiötä ja 353 kommandiittiyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 58,6 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 26,6 prosenttia osakeyhtiöitä.

Konkurssit

Tiedot konkursseista päätoimialoittain , alkaen vuodesta 1986 (StatFin).


Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2008, 2. neljännes; lopettaneet yritykset 2008, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, Janne Peltola (09) 1734 2929, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 23.10.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2. vuosineljännes 2008, Lopettaneiden yritysten määrä edelleen nousussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2008/02/aly_2008_02_2008-10-23_kat_001_fi.html