Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.10.2008

Antalet nya företag minskat något under det andra kvartalet år 2008

Antalet nya företag minskade med 0,5 procent under det andra kvartalet år 2008. Sett efter näringsgren inledde flest företag sin verksamhet inom fastighetsverksamhet och företagstjänster, medan det i förhållande till företagsbeståndet fanns flest nya företag i Nyland. Antalet nedlagda företag fortsatte att öka under det första kvartalet 2008 liksom under motsvarande period under de tidigare tre åren – ökningen var 3,5 procent jämfört med motsvarande period året innan. Flest nedlagda företag fanns också inom näringsgrenarna fastighetsverksamhet och företagstjänster och landskapsvis i förhållandet till företagsbeståndet i Kymmenedalen. Sett efter juridisk form var andelen nya företag 4 procent mindre när det gäller fysisk person som bolagsform, medan andelen nya aktiebolag var tre procent mer jämfört med motsvarande period året innan.

Nya företag 2:a kvartalet 2008

Enligt Statistikcentralen inledde 8 621 nya företag sin verksamhet under det andra kvartalet år 2008. Antalet nya företag har minskat med -0,5 procent jämfört med motsvarande kvartal år 2007, då 8 667 företag inledde sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 2,8 procent under det andra kvartalet år 2008.

Flest nya företag inledde sin verksamhet inom fastighetsverksamhet och företagstjänster. Inom näringsgrenen inledde 2 489 nya företag sin verksamhet, dvs. 28,9 procent av alla nya företag under det andra kvartalet. Inom byggverksamhet inledde 1 703 företag (19,8 %) och inom handeln 1 434 företag (16,6 %) sin verksamhet.

När man ser till landskap inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet i Nyland, där antalet nya företag uppgick till 2 862. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland (3,2 %).

När man jämför kommunerna inledde flest nya företag sin verksamhet under det andra kvartalet år 2008 i Helsingfors (1 492), Esbo (416), Tammerfors (385) och Vanda (302). Jämfört med det andra kvartalet år 2007 ökade antalet nya företag mest i Helsingfors (130) och minskade mest i Borgå (-30).

Nya företag 2:a kvartalet 2001–2008

Nya företag 2:a kvartalet 2001–2008

Nedlagda företag 1:a kvartalet 2008

Enligt Statistikcentralen lade 4 828 företag ned sin verksamhet under det första kvartalet år 2008. Jämfört med det första kvartalet året innan har antalet nedlagda företag ökat med 3,5 procent, då 4 663 företag lade ned sin verksamhet under det första kvartalet år 2007. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 1,6 procent under januari–mars år 2008.

Flest nedlagda företag fanns det inom fastighetsverksamhet och företagstjänster, där 1 169 (24,2 %) företag lade ned sin verksamhet. Inom handel och byggverksamhet lade 1 141 företag (23,6%) resp. 762 företag (15,8 %) ned sin verksamhet.

När man ser till landskap lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under det första kvartalet år 2008 i Nyland, där antalet uppgick till 1 588. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Kymmenedalen (2,0 %).

När man jämför kommunerna fanns det flest nedlagda företag under det första kvartalet i Helsingfors (790), Esbo (250) och Tammerfors (196). Jämfört med det första kvartalet år 2007 ökade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors (32) och minskade mest i Esbo (-45).

Nedlagda företag 1:a kvartalet 2001–2008

Nedlagda företag 1:a kvartalet 2001–2008

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2008, 2:a kvartalet; nedlagda företag 2008, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, Janne Peltola (09) 1734 2929, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 23.10.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 2:a kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2008/02/aly_2008_02_2008-10-23_tie_001_sv.html