Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Aloittaneiden yritysten määrä väheni edelleen – lopettaneiden yritysten nousi huomattavasti

Aloittaneet yritykset vuoden 2008 neljännellä neljänneksellä

Toimialoittaiset tiedot

Vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä 6 651 uutta yritystä aloitti toimintansa. Eniten uusia yrityksiä aloitti kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa, jossa toimintansa aloitti 2 025 yritystä eli 30,4 prosenttia kaikista neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Kaupan toimialalla aloitti 1 236 yritystä (18,6 %) ja rakentamisen toimialalla aloitti 957 yritystä (14,4 %). Aloittaneita yrityksiä oli lukumääräisesti 449 vähemmän kuin vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä (7 100), eli aloittaneiden yritysten määrä väheni 6,3 prosenttia.

Vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä koko yrityskannasta uusia yrityksiä oli keskimäärin 2,1 prosenttia, kun vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 2,4 prosenttia. Suurista toimialoista suhteessa yrityskantaan eniten yrityksiä perustettiin majoitus- ravitsemistoiminnan toimialalla (3,1 %).

Kuvio 1. Aloittaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 4. neljännes 2001–2008

Kuvio 1. Aloittaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 4. neljännes 2001–2008

Taulukko 1. Aloittaneet yritykset toimialoittain, 4. neljännes 2008

Toimiala Aloittaneet yritykset
4. neljännes
Osuus yritys-
kannasta, %
YHTEENSÄ 6 651 2,1
K Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palvelut 2 025 2,4
G Tukku-, väh.kaup; moot.ajon.; henk.koht., kotital.esin. korj. 1 236 2,1
F Rakentaminen 957 2,0
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 655 2,5
D Teollisuus 390 1,3
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 367 3,1
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 352 1,3
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 227 2,7
A Maatalous, riistatalous ja metsätalous 198 2,1
J Rahoitustoiminta 137 4,4
M Koulutus 66 2,4
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 17 1,1
C Kaivostoiminta ja louhinta 12 1,1
X Toimiala tuntematon 4 12,5
B Kalatalous 3 0,7
L Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 3 3,5
P Työnant.kotital.; kotital. tuott. tav. ja palv. omaan käyttöön 2 4,3

Maakunnittaiset tiedot

Vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä aloitti Uudellamaalla (2 351) ja seuraavaksi eniten Varsinais-Suomessa (550) ja Pirkanmaalla (520). Yrityskantaan suhteutettuna eniten aloittaneita yrityksiä oli Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa, molemmissa 2,5 prosenttia. Vuoden 2007 vastaavana ajankohtana yrityksiä aloitti eniten Uudenmaalla (2,8 %).

Kuvio 2. Aloittaneet yritykset kolmessa suurimmassa maakunnassa, 4. neljännes 2001–2008

Kuvio 2. Aloittaneet yritykset kolmessa suurimmassa maakunnassa, 4. neljännes 2001–2008

Taulukko 2. Aloittaneet yritykset maakunnittain, 4. neljännes 2008. (Koko maan luvut sisältävät myös alueluokat Tuntematon ja Ulkomaa)

Maakunta Aloittaneet
yritykset
4. neljännes
Osuus yritys-
kannasta, %
Aloittaneiden
määrän muutos
IV/08 - IV/07
KOKO MAA 6 651 2,1 -449
MANNER-SUOMI 6 377 2,1 -542
Uudenmaan maakunta 2 351 2,5 -160
Varsinais-Suomen maakunta 550 1,9 -61
Pirkanmaan maakunta 520 1,9 -141
Pohjois-Pohjanmaan maakunta 361 2,1 -6
Keski-Suomen maakunta 264 1,9 -30
Satakunnan maakunta 229 1,7 -16
Pohjois-Savon maakunta 220 1,8 2
Kymenlaakson maakunta 217 2,5 30
Päijät-Hämeen maakunta 214 1,9 -20
Etelä-Pohjanmaan maakunta 208 1,7 -9
Lapin maakunta 206 2,0 -24
Pohjanmaan maakunta 192 1,8 -5
Kanta-Hämeen maakunta 182 1,9 -50
Etelä-Savon maakunta 144 1,7 -7
Pohjois-Karjalan maakunta 130 1,6 -52
Etelä-Karjalan maakunta 127 2,0 5
Itä-Uudenmaan maakunta 123 1,9 -16
Keski-Pohjanmaan maakunta 73 1,8 9
Kainuun maakunta 66 1,8 9
AHVENANMAA 40 1,6 -22
Ahvenanmaa 40 1,6 -22

Kuvio 3. Aloittaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 4. neljännes 2008, %

Kuvio 3. Aloittaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 4. neljännes 2008, %

Seutukunnittaiset tiedot

Vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä eniten yrityksiä syntyi Helsingin seutukuntaan (2 224), Tampereen seutukuntaan (418) ja Turun seutukuntaan (372). Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä aloitti Kouvolan seutukunnassa, 2,7 prosenttia sekä Helsingin ja Tunturi-Lapin seutukunnissa, molemmissa 2,6 prosenttia.

TE-keskusalueittaiset tiedot

Vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä eniten yrityksiä syntyi Uudenmaan TE-keskusalueella (2 474) ja vähiten Kainuun TE-keskusalueella (66). Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä aloitti Uudenmaan TE-keskusalueella (2,5 %) ja vähiten Pohjois-Karjalan TE-keskusalueella (1,6 %).

Kuntakohtaiset tiedot

Vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä eniten yrityksiä aloitti Helsingissä (1 274), Espoossa (329), Tampereella ja Vantaalla, molemmissa 264 sekä Turussa (243). Vuoden 2007 viimeiseen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Kouvolassa (56) ja väheni eniten Espoossa (30).

Taulukko 3. Aloittaneet yritykset kunnittain, 4. neljännes 2008. Mukana 20 kuntaa, joissa eniten aloittaneita yrityksiä

Kunta Aloittaneet
yritykset
4. neljännes
Osuus yritys-
kannasta, %
Aloittaneiden
määrän muutos
IV/08 - IV/07
KOKO MAA 6 651 2,1 -449
091 Helsinki 1 274 2,8 -3
049 Espoo 329 2,4 -30
837 Tampere 264 2,2 -26
092 Vantaa 264 2,6 -9
853 Turku 243 2,3 -10
564 Oulu 145 2,5 -9
179 Jyväskylä 123 2,8 7
286 Kouvola 109 5,8 56
398 Lahti 106 1,9 -22
297 Kuopio 82 2,0 -10
405 Lappeenranta 71 2,4 4
905 Vaasa 69 2,4 -3
106 Hyvinkää 64 2,6 -6
698 Rovaniemi 64 2,2 -15
638 Porvoo 63 2,1 -14
167 Joensuu 62 2,2 -20
609 Pori 61 1,5 -29
543 Nurmijärvi 58 2,4 -2
743 Seinäjoki 58 2,4 0
285 Kotka 56 2,2 0

Taulukko 4. Aloittaneet yritykset kunnittain, 4. neljännes 2001–2008. Mukana 10 kuntaa, joissa eniten aloittaneita yrityksiä

Kunta IV/2001 IV/2002 IV/2003 IV/2004 IV/2005 IV/2006 IV/2007 IV/2008
091 Helsinki 890 918 994 1 001 1 101 1 321 1 277 1 274
049 Espoo 232 244 299 283 320 427 359 329
837 Tampere 192 182 210 260 300 292 290 264
092 Vantaa 166 164 204 244 247 258 273 264
853 Turku 158 153 188 203 214 285 253 243
564 Oulu 93 103 108 118 159 140 154 145
179 Jyväskylä 49 74 82 87 113 118 116 123
286 Kouvola 24 19 28 30 34 45 53 109
398 Lahti 95 100 98 99 122 148 128 106
297 Kuopio 47 51 73 57 79 93 92 82

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä toimintansa aloitti 2 799 osakeyhtiötä, 3 195 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 270 kommandiittiyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 48,0 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 42,1 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä

Toimialoittaiset tiedot

Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä 5 578 yritystä lopetti toimintansa. Verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi 27,9 prosenttia. Eniten yrityksiä lopetti kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa, jossa lopettaneita yrityksiä oli 1 549 eli 27,8 prosenttia kaikista kolmannella neljänneksellä lopettaneista yrityksistä. Kaupan toimialalla toimintansa lopetti 1 199 yritystä (21,5 %) ja rakentamisen toimialalla lopetti 920 yritystä (16,5 %).

Yrityksiä lopetti suhteessa yrityskantaan vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä 1,8 prosenttia. Vuoden 2007 vastaavana ajankohtana luku oli 1,5 prosenttia. Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä lopetti majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla (2,7 %).

Kuvio 4. Lopettaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 3. neljännes 2001–2008

Kuvio 4. Lopettaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 3. neljännes 2001–2008

Taulukko 5. Lopettaneet yritykset toimialoittain, 3. neljännes 2008

Toimiala Lopettaneet
yritykset
3. neljännes
Osuus yritys-
kannasta, %
YHTEENSÄ 5 578 1,8
K Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palvelut 1 549 1,9
G Tukku-, väh.kaup; moot.ajon.; henk.koht., kotital.esin. korj. 1 199 2,1
F Rakentaminen 920 2,0
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 452 1,7
D Teollisuus 438 1,5
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 324 2,7
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 305 1,2
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 128 1,5
A Maatalous, riistatalous ja metsätalous 121 1,3
J Rahoitustoiminta 79 2,5
M Koulutus 35 1,3
C Kaivostoiminta ja louhinta 13 1,1
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 8 0,5
B Kalatalous 5 1,2
X Toimiala tuntematon 2 6,3

Maakunnittaiset tiedot

Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä toiminnan lopettaneita yrityksiä oli lukumääräisesti eniten Uudellamaalla (2 099) ja seuraavaksi eniten Pirkanmaalla (453) ja Varsinais-Suomessa (419). Yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (2,3 %), kun taas muissa maakunnissa vastaava prosenttiluku oli alle kahden. Myös vuoden 2007 vastaavana ajankohtana yrityksiä lopetti eniten Uudellamaalla (1,7 %).

Kuvio 5. Lopettaneet yritykset kolmessa suurimmassa maakunnassa, 3. neljännes 2001–2008

Kuvio 5. Lopettaneet yritykset kolmessa suurimmassa maakunnassa, 3. neljännes 2001–2008

Taulukko 6. Lopettaneet yritykset maakunnittain, 3. neljännes 2008. (Koko maan luvut sisältävät myös alueluokat Tuntematon ja Ulkomaa)

Maakunta Lopettaneet
yritykset
3. neljännes
Osuus yritys-
kannasta, %
Lopettaneiden
määrän muutos
III/08 - III/07
KOKO MAA 5 578 1,8 1 216
MANNER-SUOMI 5 463 1,8 1 158
Uudenmaan maakunta 2 099 2,3 641
Pirkanmaan maakunta 453 1,6 83
Varsinais-Suomen maakunta 419 1,4 52
Pohjois-Pohjanmaan maakunta 271 1,6 4
Keski-Suomen maakunta 228 1,7 18
Päijät-Hämeen maakunta 209 1,8 52
Pohjois-Savon maakunta 198 1,7 23
Pohjanmaan maakunta 198 1,9 80
Satakunnan maakunta 194 1,5 43
Kanta-Hämeen maakunta 183 1,9 54
Etelä-Pohjanmaan maakunta 158 1,3 -3
Lapin maakunta 146 1,4 20
Kymenlaakson maakunta 138 1,6 10
Pohjois-Karjalan maakunta 121 1,5 11
Etelä-Savon maakunta 118 1,4 14
Etelä-Karjalan maakunta 110 1,7 26
Itä-Uudenmaan maakunta 96 1,5 14
Keski-Pohjanmaan maakunta 67 1,7 16
Kainuun maakunta 57 1,5 0
AHVENANMAA 40 1,6 19
Ahvenanmaa 40 1,6 19

Kuvio 6. Lopettaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 3. neljännes 2008, %

Kuvio 6. Lopettaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 3. neljännes 2008, %

Seutukunnittaiset tiedot

Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (1 910). Yrityksiä lopetettiin melko runsaasti myös Tampereen seutukunnassa (320) ja Turun seutukunnassa (272). Yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Ålands skärgårdsin seutukunnassa (3,2 %).

TE-keskusalueittaiset tiedot

Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Uudenmaan TE-keskusalueella (2 195) ja vähiten Kainuun TE-keskusalueella (57). Yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudenmaan TE-keskusalueella (2,2 %) ja vähiten Etelä-Pohjanmaan TE-keskusalueella (1,3 %).

Kuntakohtaiset tiedot

Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Helsingissä (1 039), Espoossa (319) ja Vantaalla (231). Vuoden 2007 kolmanteen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (308) ja Espoossa (94), ja väheni eniten Raahessa (10).

Taulukko 7. Lopettaneet yritykset kunnittain, 3. neljännes 2008. Mukana 20 kuntaa, joissa eniten lopettaneita yrityksiä

Kunta Lopettaneet
yritykset
3. neljännes
Osuus yritys-
kannasta, %
Lopettaneiden
määrän muutos
III/08 - III/07
KOKO MAA 5 578 1,8 1 216
091 Helsinki 1 039 2,3 308
049 Espoo 319 2,3 94
092 Vantaa 231 2,3 75
837 Tampere 206 1,7 13
853 Turku 159 1,5 11
398 Lahti 112 2,0 26
564 Oulu 91 1,5 5
179 Jyväskylä 84 1,9 15
297 Kuopio 70 1,7 2
609 Pori 65 1,6 5
905 Vaasa 62 2,1 12
638 Porvoo 53 1,7 15
106 Hyvinkää 51 2,1 17
109 Hämeenlinna 51 1,9 9
858 Tuusula 51 2,0 13
257 Kirkkonummi 49 2,4 14
186 Järvenpää 48 2,3 14
167 Joensuu 46 1,6 -1
698 Rovaniemi 46 1,6 5
444 Lohja 44 2,1 18

Taulukko 8. Lopettaneet yritykset kunnittain, 3. neljännes 2001–2008. Mukana 10 kuntaa, joissa eniten lopettaneita yrityksiä

Kunta III/2001 III/2002 III/2003 III/2004 III/2005 III/2006 III/2007 III/2008
091 Helsinki 907 702 715 1 030 589 714 731 1 039
049 Espoo 187 169 183 330 182 199 225 319
092 Vantaa 146 127 171 238 134 183 156 231
837 Tampere 158 179 175 206 175 179 193 206
853 Turku 151 168 151 178 132 138 148 159
398 Lahti 82 99 102 73 79 100 86 112
564 Oulu 75 81 59 91 89 95 86 91
179 Jyväskylä 62 56 82 78 79 83 69 84
297 Kuopio 55 65 57 79 66 66 68 70
609 Pori 64 60 58 55 61 51 60 65

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä toimintansa lopetti 2 857 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö), 1 886 osakeyhtiötä ja 384 kommandiittiyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 51,2 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 33,8 prosenttia osakeyhtiöitä.

Konkurssit

Tiedot konkursseista päätoimialoittain , alkaen vuodesta 1986 (StatFin).


Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2008, 4. neljännes; lopettaneet yritykset 2008, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, Janne Peltola (09) 1734 2929, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 05.02.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 4. vuosineljännes 2008, Aloittaneiden yritysten määrä väheni edelleen – lopettaneiden yritysten nousi huomattavasti . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2008/04/aly_2008_04_2009-04-30_kat_001_fi.html