Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Aloittaneiden yritysten määrä kääntyi laskuun ja lopettaneiden yritysten määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna

Toimialoittaiset tiedot

Vuonna 2008 toimintansa aloitti 34 549 uutta yritystä ja toimintansa lopetti 27 204 yritystä. Yrityskannan nettokasvu oli 7 345 yritystä eli osuus koko yrityskannasta oli 2,2 prosenttia. Vuoteen 2007 verrattuna aloittaneiden yritysten määrä väheni -2,2 prosenttia ja lopettaneiden yritysten määrä kasvoi 17,1 prosenttia.

Eniten uusia yrityksiä aloitti kaupan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 5 891 yritystä (17,1 %). Rakentamisen toimialalla aloitti 5 868 yritystä (17,0 %) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla aloitti 5 386 yritystä (15,6 %).

Eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 5 776 (21,2 %). Rakentamisen toimialalla lopetti 4 425 yritystä (16,3 %) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla lopetti 3 707 yritystä (13,6 %).

Yrityskannan nettokasvu ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla oli toimialoista suurin, 1 679 yritystä eli osuus koko toimialan yrityskannasta oli 3,8 prosenttia. Kyseisellä toimialalla aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi 1,9 prosenttia ja lopettaneiden yritysten 28,3 prosenttia.

Yrityskannan nettokasvu kaupan toimialalla oli 115 yritystä eli osuus koko yrityskannasta oli 0,2 prosenttia. Tällä toimialalla aloittaneiden yritysten määrä väheni -3,6 prosenttia ja lopettaneiden yritysten määrä kasvoi 9,9 prosenttia.

Vuonna 2008 teollisuudessa aloitti yhteensä 1 913 ja lopetti 1 918 yritystä. Aloittaneiden yritysten määrä väheni -3,6 prosenttia ja lopettaneiden yritysten määrä kasvoi 18,5 prosenttia.

Rakentamisen toimialalla aloitti vuonna 2008 yhteensä 5 868 yritystä ja lopetti 4 425 yritystä. Yrityskannan nettokasvu oli 1 443 yritystä eli osuus koko toimialan yrityskannasta oli 2,9 prosenttia. Kyseisellä toimialalla aloittaneiden yritysten määrä väheni -10,1 prosenttia ja lopettaneiden yritysten määrä kasvoi 27,3 prosenttia.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa aloitti vuonna 2008 yhteensä 1 566 yritystä ja lopetti 1 381 yritystä. Yrityskannan nettokasvu oli 185 yritystä eli osuus koko toimialan yrityskannasta oli 1,4 prosenttia. Aloittaneiden yritysten määrä väheni -3,6 prosenttia ja lopettaneiden yritysten kasvoi 2,7 prosenttia.

Taulukko 1. Aloittaneet yritykset toimialoittain vuonna 2008

Toimiala Aloittaneet
yritykset
2008
Osuus yritys-
kannasta,
%
YHTEENSÄ 34 549 10,9
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 5 891 9,9
F Rakentaminen 5 868 12,5
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 5 386 13,0
S Muu palvelutoiminta 2 305 12,0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 2 270 14,7
C Teollisuus 1 913 6,8
L Kiinteistöalan toiminta 1 762 7,9
J Informaatio ja viestintä 1 667 14,0
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 566 12,4
H Kuljetus ja varastointi 1 544 6,3
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 1 156 15,5
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 1 023 10,2
R Taiteet, viihde ja virkistys 988 16,6
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 485 14,8
P Koulutus 476 14,2
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 119 7,3
B Kaivostoiminta ja louhinta 56 4,7
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 36 5,0
X Toimiala tuntematon 18 64,3
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön 13 28,3
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 6 12,0
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta 1 25,0

Taulukko 2. Aloittaneet yritykset toimialoittain 2005–2008

Toimiala 2005 2006 2007 2008
Yhteensä 29 876 32 939 35 312 34 549
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 5 840 6 433 6 108 5 891
F Rakentaminen 4 991 5 673 6 526 5 868
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 4 169 4 713 5 286 5 386
S Muu palvelutoiminta 1 968 2 144 2 225 2 305
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 1 953 2 059 2 220 2 270
C Teollisuus 1 771 1 901 1 985 1 913
L Kiinteistöalan toiminta 1 697 1 711 1 959 1 762
J Informaatio ja viestintä 1 462 1 472 1 591 1 667
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 523 1 600 1 625 1 566
H Kuljetus ja varastointi 1 188 1 416 1 561 1 544
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 962 1 084 1 173 1 156
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 714 820 945 1 023
R Taiteet, viihde ja virkistys 733 828 939 988
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 358 372 459 485
P Koulutus 364 436 432 476
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 93 120 136 119
B Kaivostoiminta ja louhinta 38 63 64 56
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 30 61 55 36

Taulukko 3. Lopettaneet yritykset toimialoittain vuonna 2008

Toimiala Lopettaneet
yritykset
2008
Osuus yritys-
kannasta,
%
Yhteensä 27 204 8,3
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 5 776 9,6
F Rakentaminen 4 425 8,9
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 3 707 8,4
C Teollisuus 1 918 6,8
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 1 647 10,1
S Muu palvelutoiminta 1 603 7,9
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 381 10,7
L Kiinteistöalan toiminta 1 366 6,0
H Kuljetus ja varastointi 1 320 5,3
J Informaatio ja viestintä 1 216 9,6
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 708 8,9
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 680 6,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 624 9,6
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 368 10,6
P Koulutus 287 8,0
B Kaivostoiminta ja louhinta 69 5,8
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 57 3,3
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 32 4,3

Taulukko 4. Lopettaneet yritykset toimialoittain 2005–2008

Toimiala 2005 2006 2007 2008
Yhteensä 21 217 22 345 23 226 27 204
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 5 124 5 280 5 258 5 776
F Rakentaminen 2 960 3 154 3 476 4 425
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 2 493 2 737 2 889 3 707
C Teollisuus 1 708 1 614 1 618 1 918
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 1 185 1 330 1 376 1 647
S Muu palvelutoiminta 1 307 1 303 1 382 1 603
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 293 1 384 1 345 1 381
L Kiinteistöalan toiminta 1 091 1 103 1 229 1 366
H Kuljetus ja varastointi 1 199 1 180 1 226 1 320
J Informaatio ja viestintä 894 963 995 1 216
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 449 510 617 708
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 512 717 710 680
R Taiteet, viihde ja virkistys 349 408 434 624
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 291 262 276 368
P Koulutus 199 273 241 287
B Kaivostoiminta ja louhinta 72 49 60 69
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 48 44 48 57
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 23 21 15 32

Kuvio 1. Yrityskannan suhteellinen muutos toimialoittain vuonna 2008, %

Kuvio 1. Yrityskannan suhteellinen muutos toimialoittain vuonna 2008, %

Maakuntakohtaiset tiedot

Vuonna 2008 lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti Uudellamaalla (11 656 yritystä) ja lopetti eniten myös Uudellamaalla (9 510 yritystä). Yrityskannan nettokasvu oli suurin Uudellamaalla (2 146 yritystä). Pirkanmaalla yrityskannan nettokasvu oli 784, Varsinais-Suomessa 739 ja Pohjois-Pohjanmaalla 559 yritystä. Yrityskannan suhteellinen muutos oli suurin Itä-Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla, molemmissa 3,0 prosenttia.

Uusien yritysten määrä lisääntyi vain muutamassa maakunnassa, eniten Kymenlaaksossa (42) ja väheni eniten Uudellamaalla (-277). Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Uudellamaalla (2 178) ja väheni eniten Keski-Suomessa (-13). Suhteellisesti eniten aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi Keski-Pohjanmaalla (10,9 %) ja väheni eniten Kanta-Hämeessä (-8,8 %). Suhteellisesti eniten lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi Pohjanmaalla (41,6 %) ja väheni eniten Kainuussa (-3,0 %).

Taulukko 5. Aloittaneet yritykset maakunnittain vuonna 2008

Maakunta Aloittaneet
yritykset
2008
Osuus yritys-
kannasta,
%
Aloittaneiden
määrän muutos
2008 - 2007
Koko maa 34 549 10,9 -763
Manner-Suomi 33 739 10,8 -870
Uusimaa 11 656 12,4 -277
Varsinais-Suomi 3 099 10,4 -149
Pirkanmaa 3 046 10,8 -171
Pohjois-Pohjanmaa 1 978 11,0 -40
Keski-Suomi 1 541 10,9 -14
Satakunta 1 284 9,4 -44
Pohjois-Savo 1 171 9,6 41
Päijät-Häme 1 128 9,6 -79
Etelä-Pohjanmaa 1 121 8,7 -18
Kanta-Häme 1 043 10,6 -101
Lappi 1 015 9,7 15
Kymenlaakso 996 11,2 42
Pohjanmaa 930 8,7 18
Etelä-Savo 816 9,2 -49
Pohjois-Karjala 773 9,5 -60
Itä-Uusimaa 747 11,3 -39
Etelä-Karjala 643 9,8 4
Keski-Pohjanmaa 398 9,8 39
Kainuu 354 9,4 12
Ahvenanmaa 243 9,8 -21

Taulukko 6. Aloittaneet yritykset maakunnittain 2005–2008

Maakunta 2005 2006 2007 2008
Koko maa 29 876 32 939 35 312 34 549
Manner-Suomi 29 493 32 496 34 609 33 739
Uusimaa 9 906 10 867 11 933 11 656
Varsinais-Suomi 2 586 3 055 3 248 3 099
Pirkanmaa 2 735 2 993 3 217 3 046
Pohjois-Pohjanmaa 1 770 2 052 2 018 1 978
Keski-Suomi 1 387 1 463 1 555 1 541
Satakunta 1 114 1 276 1 328 1 284
Pohjois-Savo 1 103 1 156 1 130 1 171
Päijät-Häme 1 089 1 220 1 207 1 128
Etelä-Pohjanmaa 1 015 1 089 1 139 1 121
Kanta-Häme 931 1 104 1 144 1 043
Lappi 956 1 001 1 000 1 015
Kymenlaakso 778 876 954 996
Pohjanmaa 823 925 912 930
Etelä-Savo 732 733 865 816
Pohjois-Karjala 717 681 833 773
Itä-Uusimaa 644 646 786 747
Etelä-Karjala 589 636 639 643
Keski-Pohjanmaa 330 391 359 398
Kainuu 288 332 342 354
Ahvenanmaa 223 205 264 243

Taulukko 7. Lopettaneet yritykset maakunnittain vuonna 2008

Maakunta Lopettaneet
yritykset
2008
Osuus yritys-
kannasta,
%
Lopettaneiden
määrän muutos
2008 - 2007
Koko maa 27 204 8,3 3 978
Manner-Suomi 26 822 8,3 3 915
Uusimaa 9 510 9,7 2 178
Varsinais-Suomi 2 360 7,6 340
Pirkanmaa 2 262 7,7 206
Pohjois-Pohjanmaa 1 419 7,7 34
Keski-Suomi 1 148 7,9 -13
Satakunta 1 061 7,6 140
Pohjois-Savo 992 7,9 104
Päijät-Häme 975 8,1 85
Etelä-Pohjanmaa 890 6,8 19
Kanta-Häme 854 8,5 84
Pohjanmaa 851 7,7 250
Lappi 816 7,6 93
Kymenlaakso 773 8,4 98
Etelä-Savo 684 7,5 90
Pohjois-Karjala 597 7,1 51
Itä-Uusimaa 542 7,9 82
Etelä-Karjala 505 7,5 29
Keski-Pohjanmaa 320 7,6 53
Kainuu 263 6,8 -8
Ahvenanmaa 183 7,2 22

Taulukko 8. Lopettaneet yritykset maakunnittain 2005–2008

Maakunta 2005 2006 2007 2008
Koko maa 21 217 22 345 23 226 27 204
Manner-Suomi 21 015 22 109 22 907 26 822
Uusimaa 6 640 7 235 7 332 9 510
Varsinais-Suomi 1 819 2 013 2 020 2 360
Pirkanmaa 1 902 1 974 2 056 2 262
Pohjois-Pohjanmaa 1 216 1 276 1 385 1 419
Keski-Suomi 987 1 039 1 161 1 148
Satakunta 864 972 921 1 061
Pohjois-Savo 867 758 888 992
Päijät-Häme 842 886 890 975
Etelä-Pohjanmaa 762 714 871 890
Kanta-Häme 655 690 770 854
Pohjanmaa 649 684 601 851
Lappi 711 783 723 816
Kymenlaakso 672 663 675 773
Etelä-Savo 589 569 594 684
Pohjois-Karjala 512 510 546 597
Itä-Uusimaa 361 422 460 542
Etelä-Karjala 456 458 476 505
Keski-Pohjanmaa 265 232 267 320
Kainuu 246 231 271 263
Ahvenanmaa 145 158 161 183

Kuvio 2. Yrityskannan suhteellinen muutos maakunnittain vuonna 2008, %

Kuvio 2. Yrityskannan suhteellinen muutos maakunnittain vuonna 2008, %

Seutukunnittaiset tiedot

Vuonna 2008 lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä syntyi Helsingin seutukuntaan (11 323), Tampereen seutukuntaan (2 229) ja Turun seutukuntaan (2 024). Yrityskantaan suhteutettuna eniten aloittaneita yrityksiä oli Oulun seutukunnassa (12,7 %), Helsingin seutukunnassa (12,5 %) ja Rovaniemen seutukunnassa (12,2 %).

Vuonna 2008 lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (9 229), Tampereen seutukunnassa (1 592) ja Turun seutukunnassa (1 549). Yrityskantaan suhteutettuna eniten lopettaneita yrityksiä oli seutukunnassa Ålands skärgård (11,5 %) ja Helsingin seutukunnassa (9,7 %).

Yrityskannan nettomuutos oli suurin Helsingin seutukunnassa (2 094) ja toiseksi suurin Tampereen seutukunnassa (637). Yrityskannan suhteellinen muutos oli suurin seutukunnassa Ålands landsbygd (4,2 %) ja vastaavasti pienin seutukunnassa Ålands skärgård (-3,4 %).

Vuoteen 2007 verrattuna uusien yritysten määrä lisääntyi eniten Kuopion seutukunnassa (59) ja väheni eniten Helsingin seutukunnassa (-250). Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingin seutukunnassa (2 094) ja väheni eniten Saarijärven-Viitasaaren seutukunnassa (-36).

TE-keskusalueittaiset tiedot

Vuonna 2008 lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä syntyi Uudenmaan (12 403) TE-keskusalueella ja vähiten Kainuun (354) TE-keskusalueella. Yrityksiä myös lopetti eniten Uudenmaan (10 052) TE-keskusalueella ja vähiten Kainuun (263) TE-keskusalueella.

Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä aloitti Uudenmaan (12,3 %), Pohjois-Pohjanmaan (11,0 %) ja Keski-Suomen (10,9 %) TE-keskusalueilla ja vähiten Etelä-Pohjanmaan (8,7 %) ja Pohjanmaan (9,0 %) TE-keskusalueilla. Vastaavasti lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudenmaan (9,6 %) ja Hämeen (8,3 %) TE-keskusalueilla ja vähiten Kainuun ja Etelä-Pohjanmaan TE-keskusalueella, molemmissa 6,8 prosenttia.

Kuntakohtaiset tiedot

Yrityskanta kasvoi vuonna 2008 absoluuttisesti eniten Helsingissä, missä aloitti 5 621 ja lopetti 4 677 yritystä. Nettokasvu oli 944 yritystä eli 2,0 prosenttia yrityskannasta. Yli 1 000 yrityksen kunnissa yrityskanta kasvoi suhteellisesti eniten Kangasalla (4,8 %).

Vuoteen 2007 verrattuna uusien yritysten määrä lisääntyi eniten Vantaalla (55), ja väheni eniten Helsingissä (-259). Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (1 069), ja väheni eniten Saarijärvellä (-24).

Taulukko 9. Yrityskannan suhteellinen muutos sekä aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrän muutos edelliseen vuoteen verrattuna kunnittain vuonna 2008 (yli 1 000 yrityksen kunnat)

Kunta Aloittaneet
yritykset
2008
Lopettaneet
yritykset
2008
Netto-
muutos
2008
(Alo-Lop)
Osuus
yritys-
kannasta,
%
Aloittaneiden
määrän
muutos
(08-07)
%
Lopettaneiden
määrän
muutos
(08-07)
%
Helsinki 5 621 4 677 944 2,0 -4,4 29,6
Espoo 1 792 1 503 289 2,0 -1,3 31,2
Tampere 1 421 1 035 386 3,1 -5,7 6,2
Turku 1 240 934 306 2,8 0,1 13,2
Vantaa 1 343 1 024 319 3,0 4,3 25,0
Jyväskylä 769 570 199 3,1 1,7 7,3
Oulu 753 504 249 3,9 -7,3 -1,0
Lahti 601 503 98 1,7 -8,5 -2,1
Kuopio 463 342 121 2,8 11,8 14,4
Kouvola 467 360 107 2,5 -3,7 8,8
Pori 377 362 15 0,4 -12,1 14,6
Hämeenlinna 383 304 79 2,1 -5,0 5,6
Joensuu 368 278 90 2,5 -17,1 6,5
Salo 337 274 63 1,8 -6,1 42,7
Lappeenranta 351 264 87 2,4 -1,7 3,5
Seinäjoki 345 280 65 1,8 -7,0 12,4
Porvoo 342 250 92 2,9 -10,7 18,5
Rovaniemi 361 281 80 2,6 13,9 38,4
Vaasa 299 271 28 0,9 1,7 23,2
Kotka 289 256 33 1,2 5,5 24,9
Tuusula 275 229 46 1,7 -8,6 29,4
Mikkeli 266 210 56 2,1 -2,6 15,4
Hyvinkää 308 248 60 2,3 -2,2 24,6
Nurmijärvi 290 202 88 3,4 2,8 25,5
Kokkola 269 198 71 2,8 15,5 13,1
Lohja 251 193 58 2,5 -6,3 15,6
Rauma 205 150 55 2,5 2,5 6,4
Järvenpää 301 233 68 3,1 8,7 37,1
Raasepori 222 177 45 2,0 -7,9 40,5
Kirkkonummi 235 208 27 1,2 -8,2 33,3
Vihti 246 171 75 3,8 7,0 25,7
Kaarina 165 146 19 1,0 -17,9 27,0
Ylöjärvi 195 126 69 3,8 -6,7 -0,8
Kerava 213 182 31 1,8 4,9 29,1
Sastamala 143 121 22 1,3 -4,7 15,2
Kangasala 186 106 80 4,8 -4,1 -5,4
Kajaani 161 130 31 1,9 1,9 1,6
Nokia 179 131 48 3,1 -1,1 35,1
Sipoo 186 129 57 3,7 3,3 55,4
Savonlinna 134 116 18 1,2 -13,0 2,7
Raisio 154 124 30 2,0 -0,6 26,5
Riihimäki 169 141 28 1,9 -12,0 24,8
Kauhava 91 64 27 2,0 -15,0 -20,0
Tornio 144 130 14 1,0 -0,7 20,4
Jämsä 132 99 33 2,5 -4,3 -9,2
Imatra 136 107 29 2,2 4,6 9,2
Loimaa 124 92 32 2,5 -12,1 9,5
Mäntsälä 151 117 34 2,7 6,3 44,4
Hollola 113 92 21 1,7 -4,2 15,0
Naantali 115 102 13 1,1 -19,0 17,2
Iisalmi 99 96 3 0,2 -6,6 3,2
Lempäälä 133 100 33 2,7 5,6 23,5
Forssa 110 110 0 0,0 -17,3 13,4
Länsi-Turunmaa 105 75 30 2,5 -13,2 -12,8
Pietarsaari 114 101 13 1,1 6,5 94,2
Maarianhamina 112 90 22 1,9 -5,1 25,0
Varkaus 101 104 -3 -0,3 -8,2 7,2
Uusikaupunki 95 75 20 1,8 -13,6 23,0
Hamina 128 83 45 4,2 23,1 15,3
Lieto 98 73 25 2,3 -14,0 43,1
Mustasaari 77 72 5 0,5 13,2 24,1
Heinola 89 83 6 0,6 -11,0 9,2
Kauhajoki 92 67 25 2,4 0,0 6,3
Kuusamo 86 61 25 2,4 -5,5 5,2
Pieksämäki 91 73 18 1,7 -6,2 10,6
Kurikka 74 84 -10 -1,0 -3,9 50,0

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuonna 2008 toimintansa aloitti 17 775 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö), 13 479 osakeyhtiötä ja 1 332 kommandiittiyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 51,4 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 39,0 prosenttia osakeyhtiöitä.

Vuonna 2008 toimintansa lopetti 14 939 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä, 8 348 osakeyhtiötä ja 1 888 kommandiittiyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 54,9 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 30,7 prosenttia osakeyhtiöitä.

Taulukko 10. Aloittaneet yritykset oikeudellisen muodon mukaan vuonna 2008

Oikeudellinen muoto Aloittaneet
yritykset
2008
Osuus yritys-
kannasta,
%
Yhteensä 34 549 10,9
Luonnollinen henkilö 17 775 13,6
Osakeyhtiö 13 479 9,7
Kommandiittiyhtiö 1 332 5,3
Avoin yhtiö 898 9,9
Muu oikeudellinen muoto 577 29,5
Verotusyhtymä 163 9,1
Osuuskunta 153 6,4
Asunto-osakeyhtiö 105 2,3
Konkurssipesä 25 36,8
Taloudellinen yhdistys 25 2,3
Kuolinpesä, perikunta 14 1,9
Julkinen liikelaitos 3 30,0

Taulukko 11. Lopettaneet yritykset oikeudellisen muodon mukaan vuonna 2008

Oikeudellinen muoto Lopettaneet
yritykset
2008
Osuus yritys-
kannasta,
%
Yhteensä 27 204 8,3
Luonnollinen henkilö 14 939 11,0
Osakeyhtiö 8 348 5,8
Kommandiittiyhtiö 1 888 7,6
Avoin yhtiö 932 10,2
Asunto-osakeyhtiö 321 7,5
Muu oikeudellinen muoto 264 11,3
Kuolinpesä, perikunta 162 25,8
Verotusyhtymä 153 8,4
Osuuskunta 106 4,4
Taloudellinen yhdistys 60 5,6
Konkurssipesä 26 41,3
Julkinen liikelaitos 2 16,7

Yrityksen kriittisin aika 1–3 vuotta aloittamisesta

Vuonna 2008 toimintansa lopettaneista yrityksistä 43 prosenttia oli toiminut alle kolme vuotta. Luku eroaa vuoden 2007 tiedoista yhdellä prosenttiyksiköllä (44%). Yritysten eloonjäämisasteet ovat kasvaneet tasaisesti vuoden 2003 jälkeen, ja ensimmäisestä vuodesta selvinneiden yritysten osuus onkin saavuttamassa 1990-luvun puolivälin tasoa.

Kuvio 4. Vuonna 2008 lopettaneet yritykset toiminta-ajan mukaan

Kuvio 4. Vuonna 2008 lopettaneet yritykset toiminta-ajan mukaan

Kuvio 5. Yritysten eloonjäämisasteet aloittamisvuoden mukaan, % kaikista aloittaneista

Kuvio 5. Yritysten eloonjäämisasteet aloittamisvuoden mukaan, % kaikista aloittaneista

Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 29.10.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2008, Aloittaneiden yritysten määrä kääntyi laskuun ja lopettaneiden yritysten määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2008/aly_2008_2009-10-29_kat_001_fi.html