Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.7.2009

Lopettaneiden yritysten määrä nousi huomattavasti

Aloittaneiden yritysten määrä laski 17,5 prosenttia vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Eniten yrityksiä aloitti toimialakohtaisesti kaupan alalla, ja maakuntakohtaisesti aloittaneita yrityksiä oli yrityskantaan suhteutettuna eniten Uudellamaalla. Lopettaneiden yritysten määrä nousi huomattavasti vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä – kasvua oli 17,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Lopettaneita yrityksiä oli niin ikään eniten toimialakohtaisesti kaupan alalla ja maakuntakohtaisesti Uudellamaalla. Oikeudellisen muodon mukaan liikkeen- tai ammatinharjoittajayrityksiä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) lopetti 16 prosenttia enemmän ja osakeyhtiöitä lopetti jopa 24,5 prosenttia enemmän edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Tilastossa on otettu käyttöön uusi toimialaluokitus TOL 2008.

Aloittaneet yritykset 1. neljännes 2009

Tilastokeskuksen mukaan 9 479 yritystä aloitti toimintansa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Aloittaneiden yritysten lukumäärä on vähentynyt 17,5 prosenttia verrattuna vuoden 2008 vastaavaan neljännekseen, jolloin toimintansa aloitti 11 492 yritystä. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 3,0 prosenttia vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä.

Eniten uusia yrityksiä aloitti kaupan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 1 650 uutta yritystä eli 17,4 prosenttia kaikista ensimmäisellä neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla 1 514 (16,0 %) ja rakentamisen toimialalla aloitti 1 135 uutta yritystä (12,0 %).

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 3 264. Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Uudellamaalla ja Keski-Pohjanmaalla, molemmissa 3,5 prosenttia.

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä aloittaneita yrityksiä oli eniten Helsingissä (1 710), Espoossa (458), Tampereella (399), Turussa (338) ja Vantaalla (327). Vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Ylöjärvellä, Varkaudessa, Liperissä ja Kiuruvedellä (9) ja väheni eniten Helsingissä (-150).

Aloittaneet yritykset, 1. neljännes 2005–2009

Aloittaneet yritykset, 1. neljännes 2005–2009

Lopettaneet yritykset 4. neljännes 2008

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 11 085 yritystä. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi 17,6 prosenttia, kun vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 9 425 yritystä. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 3,6 prosenttia vuoden 2008 loka-joulukuussa.

Lopettaneita yrityksiä oli eniten kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 2 252 eli 20,3 % kaikista lopettaneista yrityksistä. Rakentamisen toimialalla lopetti 1 784 yritystä (16,1 %) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla 1 624 yritystä (14,7 %).

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä toimintansa lopettaneita yrityksiä oli lukumääräisesti eniten Uudellamaalla, jossa niitä oli 4 213. Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten niin ikään Uudellamaalla (4,5 %).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä lopettaneita yrityksiä oli eniten Helsingissä (2 075), Espoossa (679) ja Vantaalla (421). Vuoden 2007 viimeiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (714), Espoossa (261) ja Vantaalla (109), ja vastaavasti väheni eniten Kouvolassa (-25).

Lopettaneet yritykset, 4. neljännes 2005–2008

Lopettaneet yritykset, 4. neljännes 2005–2008

Suomessa on vuonna 2009 otettu käyttöön uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla . Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla .

Tässä tilastossa luokitus on otettu käyttöön tästä julkistuksesta eteenpäin. Tietokantapalveluihin on lisätty TOL 2008:n mukaiset tiedot. Uusi TOL 2008:n mukainen aikasarja alkaa vuodesta 2005. TOL 2002:n mukaisia tietoja julkaistaan vielä vuoden 2009 osalta. Tilaston kotisivuilla ja tietokantapalveluissa säilytetään saatavilla myös TOL 2002:n mukaiset tiedot.


Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2009, 1. neljännes; lopettaneet yritykset 2008, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, Janne Peltola (09) 1734 2929, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (270,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 30.07.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 1. vuosineljännes 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2009/01/aly_2009_01_2009-07-30_tie_001_fi.html