Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.7.2009

Antalet nedlagda företag ökade avsevärt

Antalet nya företag minskade med 17,5 procent under det första kvartalet år 2009. Sett till näringsgren inledde flest företag sin verksamhet inom handeln, medan det i förhållande till företagsbeståndet fanns flest nystartade företag i Nyland. Antalet nedlagda företag ökade avsevärt under det sista kvartalet år 2008 – ökningen var 17,6 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Sett till näringsgren fanns det likaså flest nedlagda företag inom handeln och sett till landskap flest nedlagda företag i Nyland. Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 16 procent fler och nedlagda aktiebolag rentav 24,5 procent fler än motsvarande period året innan. Den nya näringsgrensindelningen TOL 2008 har införts i statistiken.

Nya företag 1:a kvartalet 2009

Enligt Statistikcentralen inledde 9 479 företag sin verksamhet under det första kvartalet år 2009. Antalet nya företag har minskat med 17,5 procent jämfört med motsvarande kvartal år 2008, då 11 492 företag inledde sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 3,0 procent under det första kvartalet år 2009.

Flest nya företag inledde sin verksamhet inom handeln, 1 650 företag, dvs. 17,4 procent av alla nystartade företag under det första kvartalet. Inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik inledde 1 514 (16,0 %) nya företag sin verksamhet och inom byggverksamhet 1 135 nya företag (12,0 %).

När man ser till landskap grundades kvantitativt sett flest nya företag i Nyland, där antalet nya företag uppgick till 3 264. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland och i Mellersta Österbotten, 3,5 procent i båda landskapen.

När man jämför kommunerna inledde flest nya företag sin verksamhet under det första kvartalet år 2009 i Helsingfors (1 710), Esbo (458), Tammerfors (399), Åbo (338) och Vanda (327). Jämfört med det första kvartalet år 2008 ökade antalet nystartade företag mest i Ylöjärvi, Varkaus, Liperi och Kiuruvesi (9) och minskade mest i Helsingfors (-150).

Nya företag 1:a kvartalet 2005–2009

Nya företag 1:a kvartalet 2005–2009

Nedlagda företag 4:e kvartalet 2008

Enligt Statistikcentralen lade 11 085 företag ned sin verksamhet under det sista kvartalet år 2008. Jämfört med motsvarande period året innan ökade antalet nedlagda företag med 17,6 procent, då 9 425 företag lade ned sin verksamhet under det fjärde kvartalet år 2007. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 3,6 procent under oktober–december år 2008.

Flest nedlagda företag fanns det inom handeln, där antalet nedlagda företag var 2 252, dvs. 20,3 procent av alla nedlagda företag. Inom byggverksamhet lade 1 784 företag (16,1 %) ned sin verksamhet och inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 624 företag (14,7 %).

Under det sista kvartalet år 2008 lades kvantitativt sett flest företag ned i Nyland, dvs. 4 213 företag. I förhållande till företagsbeståndets storlek fanns det största antalet nedlagda företag likaså i Nyland (4,5 %).

När man jämför kommunerna fanns det flest nedlagda företag under det fjärde kvartalet år 2008 i Helsingfors (2 075), Esbo (679) och Vanda (421). Jämfört med det sista kvartalet år 2007 ökade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors (714) och Esbo (261) och Vanda (109) medan de minskade mest i Kouvola (-25).

Nedlagda företag 4:e kvartalet 2005–2008

Nedlagda företag 4:e kvartalet 2005–2008

Den nya näringsgrensindelningen TOL 2008 har införts i Finland år 2009. Allmän information om övergången finns på sidan TOL 2008 . Mera om TOL 2008-klassificeringen, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor .

I denna statistik har klassificeringen införts fr.o.m. detta offentliggörande. Databastjänsterna har kompletterats med uppgifter enligt TOL 2008. Den nya tidsserien enligt TOL 2008 börjar fr.o.m. år 2005. Uppgifter enligt TOL 2002 publiceras ännu gällande år 2009. På statistikens webbsidor och i databastjänsterna kommer uppgifterna enligt TOL 2002 fortfarande att finnas tillgängliga.


Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2009, 1:a kvartalet; nedlagda företag 2008, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, Janne Peltola (09) 1734 2929, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 30.07.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 1:a kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2009/01/aly_2009_01_2009-07-30_tie_001_sv.html