Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Lopettaneiden yritysten määrä edelleen nousussa

Aloittaneet yritykset vuoden 2009 toisella neljänneksellä

Toimialoittaiset tiedot

Vuoden 2009 toisella neljänneksellä 7 538 uutta yritystä aloitti toimintansa. Eniten uusia yrityksiä aloitti rakentamisen toimialalla, jossa toimintansa aloitti 1 320 yritystä eli 17,5 prosenttia kaikista neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Kaupan toimialalla aloitti 1 318 yritystä (17,5 %) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla aloitti 1 144 yritystä (15,2 %). Aloittaneita yrityksiä oli lukumääräisesti vähemmän kuin vuoden 2008 toisella neljänneksellä (8 686). Aloittaneiden yritysten määrä vähentyi 13,8 prosenttia.

Vuoden 2009 toisella neljänneksellä koko yrityskannasta uusia yrityksiä oli keskimäärin 2,4 prosenttia, kun vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 2,9 prosenttia. Suurista toimialoista suhteessa yrityskantaan eniten yrityksiä perustettiin majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnan toimialoilla, molemmissa 3,7 prosenttia.

Taulukko 1. Aloittaneet yritykset toimialoittain (TOL 2008), 2. neljännes 2009

Toimiala Aloittaneet
yritykset
2. neljännes
Osuus yritys- kannasta,
%
YHTEENSÄ 7 538 2,4
F Rakentaminen 1 320 2,9
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 1 318 2,4
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 1 144 2,7
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 577 3,7
S Muu palvelutoiminta 522 2,7
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 445 3,7
C Teollisuus 404 1,5
J Informaatio ja viestintä 352 3,0
L Kiinteistöalan toiminta 298 1,4
H Kuljetus ja varastointi 265 1,1
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 243 2,4
R Taiteet, viihde ja virkistys 221 3,6
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 184 2,4
P Koulutus 101 2,9
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 78 2,4
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 33 2,0
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 17 2,3
B Kaivostoiminta ja louhinta 14 1,2

Maakunnittaiset tiedot

Vuoden 2009 toisella neljänneksellä lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä aloitti Uudellamaalla (2 427). Yrityksiä aloitti myös melko runsaasti Varsinais-Suomessa (696) ja Pirkanmaalla (688). Yrityskantaan suhteutettuna eniten aloittaneita yrityksiä oli Uudellamaalla (2,7 %). Vuoden 2008 vastaavana ajankohtana yrityksiä aloitti eniten Uudellamaalla ja Pirkanmaalla, molemmissa 3,1 prosenttia.

Taulukko 2. Aloittaneet yritykset maakunnittain, 2. neljännes 2009. (Koko maan luvut sisältävät myös alueluokat Tuntematon ja Ulkomaa)

Maakunta Aloittaneet
yritykset
2. neljännes
Osuus yritys-
kannasta,
%
Aloittaneiden
määrän muutos
2./09 - 2./08
KOKO MAA 7 538 2,4 -1 148
MANNER-SUOMI 7 330 2,4 -1 156
Uudenmaa 2 472 2,7 -373
Varsinais-Suomi 696 2,4 -25
Pirkanmaa 688 2,5 -157
Pohjois-Pohjanmaa 440 2,5 -59
Keski-Suomi 349 2,5 -33
Satakunta 287 2,2 -48
Pohjois-Savo 280 2,4 -17
Etelä-Pohjanmaa 239 1,9 -61
Päijät-Häme 232 2,1 -43
Lappi 225 2,2 -63
Pohjanmaa 214 2,1 -29
Kanta-Häme 204 2,1 -72
Etelä-Savo 204 2,4 -16
Kymenlaakso 180 2,1 -47
Pohjois-Karjala 167 2,1 -34
Etelä-Karjala 156 2,4 -6
Itä-Uudenmaa 147 2,3 -35
Keski-Pohjanmaa 77 1,9 -22
Kainuu 73 2,0 -16
AHVENANMAA 50 2,1 -6
Ahvenanmaa 50 2,1 -6

Seutukunnittaiset tiedot

Vuoden 2009 toisella neljänneksellä eniten yrityksiä syntyi Helsingin seutukuntaan (2 408), Tampereen seutukuntaan (498) ja Turun seutukuntaan (460). Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä aloitti Keuruun seutukunnassa, 3,3 prosenttia ja Oulun seutukunnassa (2,9 %).

TE-keskusalueittaiset tiedot

Vuoden 2009 toisella neljänneksellä eniten yrityksiä syntyi Uudenmaan TE-keskusalueella (2 619) ja vähiten Kainuun TE-keskusalueella (73). Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä aloitti Uudenmaan (2,7 %) TE-keskusalueella ja vähiten Etelä-Pohjanmaan TE-keskusalueella (1,9 %).

Kuntakohtaiset tiedot

Vuoden 2009 toisella neljänneksellä eniten yrityksiä aloitti Helsingissä (1 293), Espoossa (344), Tampereella (342), Turussa (294) ja Vantaalla (270). Vuoden 2008 toiseen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Raumalla (17) ja väheni eniten Espoossa (-101).

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2009 toisella neljänneksellä toimintansa aloitti 3 971 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö), 2 820 osakeyhtiötä ja 258 kommandiittiyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 52,7 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 37,4 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä

Toimialoittaiset tiedot

Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä 5 118 yritystä lopetti toimintansa. Eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 1 087 (21,2 %). Rakentamisen toimialalla toimintansa lopetti 908 yritystä (17,7 %) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla lopetti 650 yritystä (12,7 %). Lopettaneita yrityksiä oli lukumääräisesti enemmän kuin vuoden 2008 toisella neljänneksellä (4 873). Verrattuna edelliseen vuoteen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi 5,0 prosenttia.

Yrityksiä lopetti suhteessa yrityskantaan vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 1,7 prosenttia, kun vuoden 2008 vastaavana ajankohtana luku oli 1,6 prosenttia. Eniten yrityksiä lopetti majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla (2,4 %).

Taulukko 3. Lopettaneet yritykset toimialoittain (TOL 2008), 1. neljännes 2009

Toimiala Lopettaneet
yritykset
1. neljännes
Osuus yritys-
kannasta,
%
YHTEENSÄ 5 118 1,7
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 1 087 1,9
F Rakentaminen 908 2,0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 650 1,6
C Teollisuus 410 1,5
S Muu palvelutoiminta 308 1,6
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 297 2,5
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 297 1,9
H Kuljetus ja varastointi 244 1,0
J Informaatio ja viestintä 220 1,9
L Kiinteistöalan toiminta 163 0,7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 159 2,1
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 127 1,2
R Taiteet, viihde ja virkistys 100 1,6
P Koulutus 63 1,8
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 57 1,7
B Kaivostoiminta ja louhinta 12 1,1
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 10 0,6
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 4 0,5

Maakunnittaiset tiedot

Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä toiminnan lopettaneita yrityksiä oli lukumääräisesti eniten Uudellamaalla (1 714). Yrityksiä lopetti runsaasti myös Pirkanmaalla (536) ja Varsinais-Suomessa (412). Yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Päijät-Hämeessä, kaikissa 1,9 prosenttia. Vuoden 2008 vastaavana ajankohtana yrityksiä lopetti eniten Kymenlaaksossa ja Keski-Pohjanmaalla, kaikissa 2,0 prosenttia.

Taulukko 4. Lopettaneet yritykset maakunnittain, 1. neljännes 2009. (Koko maan luvut sisältävät myös alueluokat Tuntematon ja Ulkomaa)

Maakunta Lopettaneet
yritykset
1. neljännes
Osuus yritys-
kannasta,
%
Lopettaneiden
määrän muutos
1./09 - 1./08
KOKO MAA 5 118 1,7 245
MANNER-SUOMI 5 050 1,7 243
Uudenmaa 1 714 1,9 176
Pirkanmaa 536 1,9 101
Varsinais-Suomi 412 1,4 -36
Pohjois-Pohjanmaa 287 1,6 -12
Keski-Suomi 225 1,6 25
Päijät-Häme 215 1,9 31
Pohjois-Savo 202 1,7 30
Satakunta 187 1,4 -42
Etelä-Pohjanmaa 158 1,3 -2
Kanta-Häme 153 1,6 -6
Etelä-Savo 143 1,7 22
Kymenlaakso 139 1,6 -33
Pohjanmaa 136 1,3 18
Pohjois-Karjala 132 1,7 22
Lappi 122 1,2 -18
Itä-Uudenmaa 106 1,6 11
Etelä-Karjala 95 1,5 1
Keski-Pohjanmaa 45 1,1 -35
Kainuu 43 1,2 -10
AHVENANMAA 27 1,1 -8
Ahvenanmaa 27 1,1 -8

Seutukunnittaiset tiedot

Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (1 668). Yrityksiä lopetettiin melko runsaasti myös Tampereen seutukunnassa (399) ja Turun seutukunnassa (263). Yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Varkauden ja Äänekosken seutukunnissa, molemmissa 2,4 prosenttia.

TE-keskusalueittaiset tiedot

Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Uudenmaan TE-keskusalueella (1 820) ja vähiten Kainuun TE-keskusalueella (43). Yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Pirkanmaan TE-keskusalueella (1,9 %) ja vähiten Kainuun ja Lapin TE-keskusalueilla, molemmissa 1,2 prosenttia.

Kuntakohtaiset tiedot

Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Helsingissä (841), Tampereella (259), Espoossa (248) ja Vantaalla (208). Vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (76) ja väheni eniten Turussa (-37) yritystä.

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 2 817 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö), 1 627 osakeyhtiötä ja 332 kommandiittiyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 55,0 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 31,8 prosenttia osakeyhtiöitä.

Konkurssit

Tiedot konkursseista päätoimialoittain , alkaen vuodesta 1986 (StatFin).


Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2009, 2. neljännes; lopettaneet yritykset 2009, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 29.10.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2. vuosineljännes 2009, Lopettaneiden yritysten määrä edelleen nousussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2009/02/aly_2009_02_2009-10-29_kat_001_fi.html