Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.10.2009

Aloittaneiden yritysten määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna – lopettaneiden yritysten määrä jatkoi nousuaan

Aloittaneiden yritysten määrä laski 13,2 prosenttia vuoden 2009 toisella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Eniten yrityksiä aloitti toimialakohtaisesti rakentamisen toimialalla, ja maakuntakohtaisesti aloittaneita yrityksiä oli yrityskantaan suhteutettuna eniten Uudellamaalla. Lopettaneiden yritysten määrä jatkoi nousuaan vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä, kuten neljän aikaisemmankin vuoden vastaavana ajankohtana – nousua oli 5,0 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Lopettaneita yrityksiä oli eniten toimialakohtaisesti kaupan toimialalla ja maakuntakohtaisesti yrityskantaan suhteutettuna eniten Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Päijät-Hämeessä. Oikeudellisen muodon mukaan, liikkeen- ja ammatinharjoittajayrityksiä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) aloitti lähes 10 prosenttia ja osakeyhtiöitä 17 prosenttia vähemmän edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Aloittaneet yritykset 2. neljännes 2009

Tilastokeskuksen mukaan 7 538 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2009 toisella neljänneksellä. Aloittaneiden yritysten lukumäärä on vähentynyt 13,2 prosenttia verrattuna vuoden 2008 vastaavaan neljännekseen, jolloin toimintansa aloitti 8 686 yritystä. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 2,4 prosenttia vuoden 2009 toisella neljänneksellä.

Eniten uusia yrityksiä aloitti rakentamisen toimialalla, jossa toimintansa aloitti 1 320 uutta yritystä eli 17,5 prosenttia kaikista toisella neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Kaupan toimialalla aloitti 1 318 yritystä (17,5 %) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla 1 144 (15,2 %).

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2009 toisella neljänneksellä lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 2 427. Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (2,7 %).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2009 toisella neljänneksellä yrityksiä aloitti eniten Helsingissä (1 293), Espoossa (344), Tampereella (342) ja Vantaalla (270). Vuoden 2008 toiseen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Raumalla (17) ja väheni eniten Espoossa (-101).

Aloittaneet yritykset, 2. neljännes 2005–2009

Aloittaneet yritykset, 2. neljännes 2005–2009

Lopettaneet yritykset 1. neljännes 2009

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 5 118 yritystä. Edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä on lisääntynyt 5,0 prosenttia, kun vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 4 873 yritystä. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 1,7 prosenttia vuoden 2009 tammi-maaliskuussa.

Lopettaneita yrityksiä oli eniten kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 1 087 (21,2 %). Rakentamisen toimialalla toimintansa lopetti 908 yritystä (17,7 %) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla 650 (12,7 %).

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa lopettaneita yrityksiä oli lukumääräisesti eniten Uudellamaalla, jossa niitä oli 1 714. Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Päijät-Hämeessä, kaikissa 2,0 prosenttia.

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä lopettaneita yrityksiä oli eniten Helsingissä (841), Tampereella (259), Espoossa (248) ja Vantaalla (208). Vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (76) vastaavasti väheni eniten Turussa (-37) yritystä.

Lopettaneet yritykset, 1. neljännes 2005–2009

Lopettaneet yritykset, 1. neljännes 2005–2009

Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2009, 2. neljännes; lopettaneet yritykset 2009, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (259,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 29.10.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2. vuosineljännes 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2009/02/aly_2009_02_2009-10-29_tie_001_fi.html