Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.1.2010

Aloittaneiden yritysten määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna – lopettaneiden yritysten määrä jatkoi nousuaan

Aloittaneiden yritysten määrä laski 10,7 prosenttia vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Eniten yrityksiä aloitti toimialakohtaisesti kaupan toimialalla, ja maakuntakohtaisesti aloittaneita yrityksiä oli yrityskantaan suhteutettuna eniten Uudellamaalla. Lopettaneiden yritysten määrä jatkoi nousuaan vuoden 2009 toisella neljänneksellä, kuten neljän aikaisemmankin vuoden vastaavana ajankohtana – nousua oli 5,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Lopettaneita yrityksiä oli eniten toimialakohtaisesti kaupan toimialalla ja maakuntakohtaisesti yrityskantaan suhteutettuna eniten Varsinais-Suomessa. Oikeudellisen muodon mukaan, liikkeen- ja ammatinharjoittajayrityksiä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) aloitti lähes 8,6 prosenttia ja osakeyhtiöitä yli 14 prosenttia vähemmän edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Aloittaneet yritykset 3. neljännes 2009

Tilastokeskuksen mukaan 6 872 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä. Aloittaneiden yritysten lukumäärä on vähentynyt 10,7 prosenttia verrattuna vuoden 2008 vastaavaan neljännekseen, jolloin toimintansa aloitti 7 695yritystä. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 2,2 prosenttia vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä.

Eniten uusia yrityksiä aloitti kaupan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 1 280 uutta yritystä eli 18,6 prosenttia kaikista kolmannella neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Rakentamisen toimialalla aloitti 1 073 yritystä (15,6 %) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla 1 051 (15,3 %).

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 2 401. Myös yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (2,6 %).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä yrityksiä aloitti eniten Helsingissä (1 268), Tampereella (393), Espoossa (353) ja Turussa (252). Vuoden 2008 kolmanteen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Tampereella (56) ja väheni eniten Vantaalla (-56).

Aloittaneet yritykset, 3. neljännes 2005–2009

Aloittaneet yritykset, 3. neljännes 2005–2009

Lopettaneet yritykset 2. neljännes 2009

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2009 toisella neljänneksellä toimintansa lopetti 5 640 yritystä. Edellisen vuoden toiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä on lisääntynyt 5,4 prosenttia, kun vuoden 2008 toisella neljänneksellä toimintansa lopetti 5 349 yritystä. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 1,8 prosenttia vuoden 2009 huhti-kesäkuussa.

Lopettaneita yrityksiä oli eniten kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 1 127 (20 %). Rakentamisen toimialalla toimintansa lopetti 979 yritystä (17,4 %) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla 739 (13,1 %).

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2009 toisella neljänneksellä toimintansa lopettaneita yrityksiä oli lukumääräisesti eniten Uudellamaalla, jossa niitä oli 1 802. Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Varsinais-Suomessa 2,1 prosenttia.

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2009 toisella neljänneksellä lopettaneita yrityksiä oli eniten Helsingissä (928), Tampereella (254), Espoossa (235) ja Turussa (235). Vuoden 2008 toiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (100) vastaavasti väheni eniten Espoossa (-30) yritystä.

Lopettaneet yritykset, 2. neljännes 2005–2009

Lopettaneet yritykset, 2. neljännes 2005–2009

Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2009, 3. neljännes; lopettaneet yritykset 2009, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mark Rantala (09) 1734 2706, Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (213,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 28.01.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 3. vuosineljännes 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2009/03/aly_2009_03_2010-01-28_tie_001_fi.html