Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.1.2010

Antalet nya företag minskade från året innan – antalet nedlagda företag fortsatte att öka

Antalet nya företag minskade med 10,7 procent under tredje kvartalet år 2009 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren inledde flest företag sin verksamhet inom handeln, medan det i förhållande till företagsbeståndet fanns flest nystartade företag i Nyland. Antalet nedlagda företag fortsatte att öka under det andra kvartalet 2009 liksom under de tidigare fyra åren under motsvarande period – ökningen var 5,4 procent jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren var antalet nedlagda företag störst inom handeln och sett till landskap i Egentliga Finland, i förhållande till företagsbeståndet. Sett efter juridisk form var andelen nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) nästan 8,6 procent mindre och andelen nya aktiebolag över 14 procent mindre jämfört med motsvarande period året innan.

Nya företag 3:e kvartalet 2009

Enligt Statistikcentralen inledde 6 872 nya företag sin verksamhet under det tredje kvartalet år 2009. Antalet nya företag har minskat med 10,7 procent jämfört med motsvarande kvartal år 2008, då 7 695 företag inledde sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 2,2 procent under det tredje kvartalet år 2009.

Flest nya företag inledde sin verksamhet inom handeln, 1 280 företag, dvs. 18,6 procent av alla nystartade företag under det tredje kvartalet. Inom byggverksamhet inledde1 073 nya företag (15,6 %) sin verksamhet och inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 051 företag (15,3 %).

När man ser till landskap grundades kvantitativt sett flest nya företag i Nyland under det tredje kvartalet år 2009, dvs. 2 401 företag. Också i förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland (2,6 %).

När man jämför kommunerna inledde flest nya företag sin verksamhet under det tredje kvartalet år 2009 i Helsingfors (1 268), Tammerfors (393), Esbo (353) och Åbo (252). Jämfört med det tredje kvartalet år 2008 ökade antalet nya företag mest i Tammerfors (56) och minskade mest i Vanda (–56).

Nya företag 3:e kvartalet 2005–2009

Nya företag 3:e kvartalet 2005–2009

Nedlagda företag 2:a kvartalet 2009

Enligt Statistikcentralen lade 5 640 företag ned sin verksamhet under det andra kvartalet år 2009. Jämfört med det andra kvartalet året innan har antalet nedlagda företag ökat med 5,4 procent, då 5 349 företag lade ned sin verksamhet under det andra kvartalet år 2008. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 1,8 procent under april–juni år 2009.

Flest nedlagda företag fanns det inom handeln, där antalet nedlagda företag uppgick till 1 127 (20 %). Inom byggverksamhet lade 979 företag (17,4 %) ned sin verksamhet och inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 739 företag (13,1 %).

När man ser till landskap lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under det andra kvartalet år 2009 i Nyland, där antalet uppgick till 1 802. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Egentliga Finland, 2,1 %.

När man jämför kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet under det andra kvartalet år 2009 i Helsingfors (928), Tammerfors (254), Esbo (235) och Åbo (235). Jämfört med det andra kvartalet år 2008 ökade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors (100) och minskade mest i Esbo (– 30).

Nedlagda företag 2:a kvartalet 2005–2009

Nedlagda företag 2:a kvartalet 2005–2009

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2009, 3:e kvartalet; nedlagda företag 2009, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mark Rantala (09) 1734 2706, Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 28.01.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 3:e kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2009/03/aly_2009_03_2010-01-28_tie_001_sv.html