Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.4.2010

Antalet nya företag ökade från året innan – antalet nedlagda företag minskade

Antalet nya företag önskade med 1,2 procent under fjärde kvartalet år 2009 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren inledde flest företag sin verksamhet inom handeln, medan det i förhållande till företagsbeståndet fanns flest nystartade företag i Nyland. Antalet nedlagda företag minskade 6,1 procent under det tredje kvartalet 2009 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren var antalet nedlagda företag störst inom handeln och sett till landskap i Nyland och i Kymmenedalen, i förhållande till företagsbeståndet.

Nya företag 4:e kvartalet 2005–2009

Nya företag 4:e kvartalet 2005–2009

Nya företag 4:e kvartalet 2009

Enligt Statistikcentralen inledde 6 728 nya företag sin verksamhet under det fjärde kvartalet år 2009. Antalet nya företag har ökat med 1,2 procent jämfört med motsvarande kvartal år 2008, då 6 651 företag inledde sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 2,1 procent under det fjörde kvartalet år 2009.

Flest nya företag inledde sin verksamhet inom handeln, 1 210 företag, dvs. 18,0 procent av alla nystartade företag under det fjärde kvartalet. Inom näringsgrenen verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik inledde 1 122 nya företag (16,7 %) sin verksamhet och inom byggverksamhet 974 företag (14,5 %).

När man ser till landskap grundades kvantitativt sett flest nya företag i Nyland under det fjörde kvartalet år 2009, dvs. 2 514 företag. Också i förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland (2,7 %).

När man jämför kommunerna inledde flest nya företag sin verksamhet under det fjärde kvartalet år 2009 i Helsingfors (1 338), Esbo (372), Vanda (296), Tammerfors (293) och Åbo (255). Jämfört med det fjärde kvartalet år 2008 ökade antalet nya företag mest i Helsingfors (151) och minskade mest i Kouvola (–25).

Nedlagda företag 3:e kvartalet 2009

Enligt Statistikcentralen lade 5 162 företag ned sin verksamhet under det tredje kvartalet år 2009. Jämfört med det tredje kvartalet året innan har antalet nedlagda företag minskat med 6,1 procent, då 5 496 företag lade ned sin verksamhet under det tredje kvartalet år 2008. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 1,6 procent under juli–september år 2009.

Flest nedlagda företag fanns det inom handeln, där antalet nedlagda företag uppgick till 1 078 (20,9 %). Inom byggverksamhet lade 828 företag (16,0 %) ned sin verksamhet och inom näringsgrenen verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 678 företag (13,1 %).

När man ser till landskap lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under det tredje kvartalet år 2009 i Nyland, där antalet uppgick till 1 781. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst både i Nyland och i Kymmenedalen, 1,9 procent.

När man jämför kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet under det tredje kvartalet år 2009 i Helsingfors (911), Esbo (250), Tammerfors (226), Åbo (194) och Vanda (186). Jämfört med det tredje kvartalet år 2008 ökade antalet nedlagda företag mest i Åbo (40) och minskade mest i Helsinfors (– 69).

Nedlagda företag 3:e kvartalet 2005–2009

Nedlagda företag 3:e kvartalet 2005–2009

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2009, 4:e kvartalet; nedlagda företag 2009, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, Mark Rantala (09) 1734 2706, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 29.04.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 4:e kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2009/04/aly_2009_04_2010-04-29_tie_001_sv.html