Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrät laskivat vuoteen 2008 verrattuna

Toimialoittaiset tiedot

Vuonna 2009 toimintansa aloitti 31 184 uutta yritystä ja toimintansa lopetti 26 027 yritystä. Yrityskannan nettokasvu oli 5 157 yritystä eli osuus koko yrityskannasta oli 1,6 prosenttia. Vuoteen 2008 verrattuna aloittaneiden yritysten määrä väheni 9,8 ja lopettaneiden yritysten 3,7 prosenttia. Vuoteen 2005 verrattuna aloittaneiden yritysten määrä kasvoi 4,4 ja lopettaneiden yritysten 22,7 prosenttia.

Eniten uusia yrityksiä aloitti kaupan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 5 528 yritystä (17,7 %). Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla aloitti 4 945 yritystä (15,9 %) ja rakentamisen toimialalla 4 556 yritystä (14,6 %).

Eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 5 302 (20,4 %). Rakentamisen toimialalla lopetti 4 281 yritystä (16,4 %) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla 3 509 yritystä (13,5 %).

Yrityskannan nettokasvu ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla oli toimialoista suurin, 1 436 yritystä eli osuus koko toimialan yrityskannasta oli 3,2 prosenttia. Kuitenkin kyseisellä toimialalla aloittaneiden yritysten määrä väheni 8,3 prosenttia ja lopettaneiden yritysten 3,8 prosenttia.

Yrityskannan nettokasvu kaupan toimialalla oli 226 yritystä eli osuus koko yrityskannasta oli 0,4 prosenttia. Tällä toimialalla aloittaneiden yritysten määrä väheni 5,9 prosenttia ja lopettaneiden yritysten määrä 7,5 prosenttia.

Vuonna 2009 teollisuudessa aloitti yhteensä 1 610 ja lopetti 1 913 yritystä. Aloittaneiden yritysten määrä väheni 15,8 prosenttia ja lopettaneiden yritysten määrä 0,3 prosenttia.

Rakentamisen toimialalla aloitti vuonna 2009 yhteensä 4 556 yritystä ja lopetti 4 281 yritystä. Yrityskannan nettokasvu oli 275 yritystä eli osuus koko toimialan yrityskannasta oli 0,6 prosenttia. Kyseisellä toimialalla aloittaneiden yritysten määrä väheni 22,5 prosenttia ja lopettaneiden yritysten määrä 2,8 prosenttia.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa aloitti vuonna 2009 yhteensä 1 629 yritystä ja lopetti 1 380 yritystä. Yrityskannan nettokasvu oli 249 yritystä eli osuus koko toimialan yrityskannasta oli 1,9 prosenttia. Aloittaneiden yritysten määrä kasvoi 4,3 prosenttia ja lopettaneiden yritysten väheni 0,2 prosenttia.

Taulukko 1. Aloittaneet yritykset toimialoittain

Toimiala Yrityksiä Osuus yrityskannasta, %
Yhteensä 31 184 9,6
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 5 528 9,2
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 4 945 11,3
F Rakentaminen 4 556 9,2
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 2 312 14,2
S Muu palvelutoiminta 2 233 11,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 629 12,7
C Teollisuus 1 610 5,7
J Informaatio ja viestintä 1 524 12,2
L Kiinteistöalan toiminta 1 360 5,9
H Kuljetus ja varastointi 1 237 5,0
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 1 159 10,8
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 942 11,8
R Taiteet, viihde ja virkistys 939 14,9
P Koulutus 534 14,5
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 425 11,9
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 99 5,9
B Kaivostoiminta ja louhinta 60 5,6
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 52 6,9
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 7 17,1

Taulukko 2. Lopettaneet yritykset toimialoittain

Toimiala Yrityksiä Osuus yrityskannasta, %
Yhteensä 26 027 7,9
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 5 302 8,9
F Rakentaminen 4 281 8,6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 3 509 7,8
C Teollisuus 1 913 6,9
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 1 629 9,6
S Muu palvelutoiminta 1 566 7,7
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 380 10,5
H Kuljetus ja varastointi 1 287 5,2
L Kiinteistöalan toiminta 1 199 5,2
J Informaatio ja viestintä 1 099 8,5
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 731 8,9
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 721 6,4
R Taiteet, viihde ja virkistys 565 8,5
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 373 10,3
P Koulutus 325 8,3
B Kaivostoiminta ja louhinta 57 5,3
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 55 3,2
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 19 2,5
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 3 6,8

Maakuntakohtaiset tiedot

Vuonna 2009 lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti Uudellamaalla (10 784) ja lopetti eniten myös Uudellamaalla (9 027). Yrityskannan nettokasvu oli suurin Uudellamaalla (1 757). Varsinais-Suomessa yrityskannan nettokasvu oli 652 ja Pirkanmaalla 564 yritystä. Yrityskannan suhteellinen muutos oli suurin Keski-Pohjanmaalla (2,2 %) ja Varsinais-Suomessa (2,1 %).

Uusien yritysten määrä väheni kaikissa maakunnissa, eniten Uudellamaalla (-901). Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi ainoastaan Pirkanmaalla (93), Päijät-Hämeessä (45) ja Pohjois-Karjalassa (22). Lopettaneiden yritysten määrä väheni eniten Uudellamaalla (-296). Suhteellisesti eniten aloittaneiden yritysten määrä väheni Ahvenanmaalla (-24,7 %). Suhteellisesti eniten lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi Päijät-Hämeessä (4,6 %) ja väheni eniten Pohjanmaalla (-19,2 %).

Taulukko 3. Aloittaneet yritykset maakunnittain

Maakunta Yrityksiä Osuus yrityskannasta, % Muutos 2009 - 2008
Koko maa 31 184 9,6 -3 381
Manner-Suomi 30 458 9,4 -3 324
Uusimaa 10 784 11,0 -901
Pirkanmaa 2 917 10,0 -139
Varsinais-Suomi 2 862 9,3 -245
Pohjois-Pohjanmaa 1 743 9,4 -250
Keski-Suomi 1 414 9,7 -129
Satakunta 1 086 7,7 -201
Pohjois-Savo 1 068 8,6 -97
Etelä-Pohjanmaa 987 7,5 -132
Päijät-Häme 962 8,0 -168
Lappi 894 8,4 -125
Pohjanmaa 884 8,1 -43
Kanta-Häme 872 8,6 -176
Kymenlaakso 762 8,3 -219
Etelä-Savo 701 7,7 -110
Pohjois-Karjala 695 8,4 -76
Itä-Uusimaa 599 8,8 -153
Etelä-Karjala 581 8,6 -66
Keski-Pohjanmaa 358 8,9 -30
Kainuu 289 7,5 -64
Ahvenanmaa 183 7,2 -60

Taulukko 4. Lopettaneet yritykset maakunnittain

Maakunta Yrityksiä Osuus yrityskannasta, % Muutos 2009 - 2008
Koko maa 26 027 7,9 -998
Manner-Suomi 25 602 7,8 -1 036
Uusimaa 9 027 9,1 -296
Itä-Uusimaa 519 7,6 -19
Varsinais-Suomi 2 210 7,0 -131
Satakunta 980 7,0 -81
Kanta-Häme 720 7,1 -131
Pirkanmaa 2 356 7,9 93
Päijät-Häme 1 015 8,4 45
Kymenlaakso 747 8,1 -29
Etelä-Karjala 471 6,9 -46
Etelä-Savo 602 6,6 -82
Pohjois-Savo 931 7,4 -66
Pohjois-Karjala 623 7,4 22
Keski-Suomi 1 137 7,7 -12
Etelä-Pohjanmaa 817 6,2 -69
Pohjanmaa 693 6,3 -166
Keski-Pohjanmaa 267 6,6 -43
Pohjois-Pohjanmaa 1 412 7,5 -15
Kainuu 264 6,8 -3
Lappi 811 7,5 -7
Ahvenanmaa 155 6,1 -27

Seutukunnittaiset tiedot

Vuonna 2009 lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä syntyi Helsingin seutukuntaan (10 505), Tampereen seutukuntaan (2 334) ja Turun seutukuntaan (1 948). Yrityskantaan suhteutettuna eniten aloittaneita yrityksiä oli Äänekosken seutukunnassa (11,3 %) ja Helsingin seutukunnassa (11,1 %).

Vuonna 2009 lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (8 755), Tampereen seutukunnassa (1 799) ja Turun seutukunnassa (1 488). Yrityskantaan suhteutettuna eniten lopettaneita yrityksiä oli Äänekosken seutukunnassa (10,0 %) ja Helsingin seutukunnassa (9,1 %).

Yrityskannan nettomuutos oli suurin Helsingin seutukunnassa (1 750) ja toiseksi suurin Tampereen seutukunnassa (535). Yrityskannan suhteellinen muutos oli suurin Jämsän seutukunnassa (2,6 %) ja vastaavasti pienin Pohjois-Satakunnan seutukunnassa (-1,8 %).

Vuoteen 2008 verrattuna uusien yritysten määrä lisääntyi eniten Vaasan seutukunnassa (20) ja väheni eniten Helsingin seutukunnassa (-844). Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Tampereen seutukunnassa (108) ja väheni eniten Helsingin seutukunnassa (-291).

ELY-keskusalueittaiset tiedot

Vuonna 2009 lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä syntyi Uudenmaalla (11 383) ja vähiten Ahvenanmaalla (183). Yrityksiä myös lopetti eniten Uudenmaalla (9 546) ja vähiten Ahvenanmaalla (155).

Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä aloitti Uudenmaalla (10,9 %) ja Pirkanmaalla (10,0 %), ja vähiten Ahvenanmaalla (7,2 %). Vastaavasti lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudenmaalla (9,0 %) ja vähiten Ahvenanmaalla (6,1 %).

Kuntakohtaiset tiedot

Yrityskanta kasvoi vuonna 2009 absoluuttisesti eniten Helsingissä, missä aloitti 5 388 ja lopetti 4 467 yritystä. Nettokasvu oli 921 yritystä eli 1,9 prosenttia yrityskannasta. Yli 1 000 yrityksen kunnissa yrityskanta kasvoi suhteellisesti eniten Jämsässä (3,4 %).

Vuoteen 2008 verrattuna uusien yritysten määrä lisääntyi eniten Pirkkalassa (25) ja väheni eniten Helsingissä (-233). Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Tampereella (103) ja väheni eniten Espoossa (-190).

Taulukko 5. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset kunnittain (yli 1 000 yrityksen kunnat)

Kunta Aloittaneita Lopettaneita Nettomuutos Osuus yrityskannasta, % Aloittaneiden muutos-%, 2009 - 2008 Lopettaneiden muutos-%, 2009 - 2008
Helsinki 5 388 4 467 921 1,9 -4,1 -2,7
Espoo 1 635 1 292 343 2,3 -8,6 -12,8
Tampere 1 427 1 138 289 2,2 0,2 10,0
Turku 1 184 902 282 2,5 -4,0 -1,3
Vantaa 1 232 1 021 211 1,9 -9,2 2,6
Jyväskylä 701 528 173 2,6 -9,3 -7,5
Oulu 701 505 196 3,0 -5,3 0,6
Lahti 510 562 -52 -0,9 -15,1 12,9
Pori 412 338 74 1,6 -1,9 -12,9
Kuopio 418 378 40 0,9 -9,5 10,2
Kouvola 363 364 -1 0,0 -20,0 0,3
Hämeenlinna 341 270 71 1,9 -11,9 -11,8
Joensuu 337 295 42 1,1 -7,7 5,0
Lappeenranta 321 268 53 1,4 -12,5 -3,2
Seinäjoki 353 272 81 2,3 3,5 -1,8
Salo 289 249 40 1,1 -15,0 -8,1
Porvoo 299 262 37 1,1 -13,8 4,8
Rovaniemi 287 247 40 1,3 -20,9 -11,2
Vaasa 295 227 68 2,2 -1,0 -17,5
Tuusula 260 238 22 0,8 -6,8 3,5
Mikkeli 223 181 42 1,6 -16,2 -12,1
Kotka 222 220 2 0,1 -22,6 -13,7
Nurmijärvi 226 210 16 0,6 -22,1 6,6
Hyvinkää 262 232 30 1,1 -14,7 -5,3
Kokkola 230 173 57 2,3 -15,4 -14,8
Lohja 255 219 36 1,5 0,8 14,1
Rauma 189 163 26 1,2 -7,8 8,7
Järvenpää 225 211 14 0,6 -25,5 -4,1
Raasepori 185 176 9 0,4 -17,4 1,1
Kirkkonummi 228 189 39 1,8 -3,4 -6,0
Vihti 217 180 37 1,8 -12,5 6,5
Ylöjärvi 190 146 44 2,3 -2,1 19,7
Kaarina 163 132 31 1,6 -1,8 -10,2
Kerava 184 167 17 0,9 -13,2 -6,7
Kangasala 165 113 52 3,0 -13,6 5,6
Sastamala 148 127 21 1,2 2,8 0,8
Kajaani 152 117 35 2,2 -5,0 -11,4
Nokia 160 130 30 1,9 -10,1 0,8
Raisio 162 120 42 2,7 1,9 -2,4
Savonlinna 131 119 12 0,8 -2,2 0,0
Riihimäki 139 119 20 1,3 -18,2 -13,8
Sipoo 126 97 29 2,0 -32,3 -22,4
Kauhava 73 82 -9 -0,7 -19,8 26,2
Tornio 121 98 23 1,7 -17,1 -24,6
Jämsä 133 88 45 3,4 0,8 -9,3
Imatra 126 99 27 2,1 -6,0 -6,6
Mäntsälä 112 94 18 1,4 -26,8 -16,8
Hollola 112 97 15 1,2 -2,6 4,3
Loimaa 93 75 18 1,4 -26,2 -20,2
Lempäälä 136 95 41 3,3 0,7 -2,1
Naantali 108 88 20 1,6 -4,4 -13,7
Loviisa 95 102 -7 -0,6 -18,8 3,0
Iisalmi 101 71 30 2,5 4,1 -24,5
Länsi-Turunmaa 90 72 18 1,5 -14,3 -5,3
Forssa 95 78 17 1,4 -13,6 -29,7
Maarianhamina 81 65 16 1,4 -28,3 -27,0
Pietarsaari 78 67 11 1,0 -31,0 -33,0
Uusikaupunki 92 64 28 2,5 -3,2 -16,9
Varkaus 106 103 3 0,3 5,0 -4,6
Lieto 81 72 9 0,8 -19,0 0,0
Hamina 94 78 16 1,5 -26,6 -7,1
Mustasaari 89 62 27 2,5 15,6 -18,4
Kuusamo 72 51 21 2,0 -15,3 -15,0
Kauhajoki 67 62 5 0,5 -29,5 -7,5
Heinola 70 86 -16 -1,5 -18,6 6,2
Pieksämäki 70 72 -2 -0,2 -22,2 1,4
Orimattila 75 80 -5 -0,5 -25,7 19,4

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuonna 2009 toimintansa aloitti 16 335 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö), 11 829 osakeyhtiötä ja 1 099 kommandiittiyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 52,4 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 37,9 prosenttia osakeyhtiöitä.

Vuonna 2009 toimintansa lopetti 13 749 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä, 8 657 osakeyhtiötä ja 1 607 kommandiittiyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 52,8 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 33,3 prosenttia osakeyhtiöitä.

Yrityksen kriittisin aika 1–3 vuotta aloittamisesta

Vuonna 2009 toimintansa lopettaneista yrityksistä 42,7 prosenttia oli toiminut alle kolme vuotta. Vuonna 2008 vastaava luku oli 43 prosenttia. Yritysten eloonjäämisasteet ovat kasvaneet tasaisesti vuoden 2003 jälkeen.

Kuvio 1. Vuonna 2009 lopettaneet yritykset toiminta-ajan mukaan

Kuvio 1. Vuonna 2009 lopettaneet yritykset toiminta-ajan mukaan

Kuvio 2. Yritysten eloonjäämisasteet aloittamisvuoden mukaan

Kuvio 2. Yritysten eloonjäämisasteet aloittamisvuoden mukaan

Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, Mark Rantala (09) 1734 2706, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 21.10.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2009, Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrät laskivat vuoteen 2008 verrattuna . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2009/aly_2009_2010-10-21_kat_001_fi.html