Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.7.2010

Grundandet av nya företag vänt uppåt och nedläggningen av företag nedåt

Enligt Statistikcentralen antalet nya företag ökade med två procent under första kvartalet år 2010 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren inledde flest företag sin verksamhet inom handeln, medan det i förhållande till företagsbeståndet fanns flest nystartade företag i Nyland. Antalet nedlagda företag minskade med 11,5 procent under fjärde kvartalet år 2009 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren var antalet nedlagda företag störst inom handeln och sett till landskap i Nyland, i förhållande till företagsbeståndet. I de preliminära helårsuppgifterna för år 2009 minskade antalet nya företag ytterligare i alla landskap. I hela landet inledde 3 424 färre nya företag sin verksamhet än året innan. Antalet nedlagda företag har däremot minskat ytterligare (−1 232).

Nya företag 1:a kvartalet 2005–2010

Nya företag 1:a kvartalet 2005–2010

Nya företag, 1:a kvartalet 2005–2010

Enligt Statistikcentralen inledde 10 082 nya företag sin verksamhet under första kvartalet år 2010. Antalet nya företag har ökat med två procent jämfört med motsvarande kvartal år 2009, då 9 885 företag inledde sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 3,2 procent under första kvartalet år 2010.

Flest nya företag inledde sin verksamhet inom handeln, 1 787 företag, dvs. 17,7 procent av alla nystartade företag under första kvartalet. Inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik inledde 1 726 (17,1 %) nya företag sin verksamhet och inom byggverksamhet 1 412 (14,0 %) nya företag.

När man ser till landskap grundades kvantitativt sett flest nya företag i Nyland under första kvartalet år 2010, dvs. 3 296 företag. Också i förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland (3,5 %).

Sett till ekonomisk region inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet under första kvartalet år 2010 i Helsingfors ekonomiska region (3 200) och näst flest i Tammerfors ekonomiska region (725).

När man jämför kommunerna inledde flest nya företag sin verksamhet under det första kvartalet år 2010 i Helsingfors (1 653), Esbo (513), Tammerfors (454), Åbo (407) och Vanda (370). Jämfört med första kvartalet år 2009 ökade antalet nya företag mest i Tammerfors (54) och minskade mest i Helsingfors (−30).

Nedlagda företag 4:e kvartalet 2009

Enligt Statistikcentralen lade 10 010 företag ned sin verksamhet under sista kvartalet år 2009. Jämfört med sista kvartalet året innan har antalet nedlagda företag minskat med 11,5 procent, då 11 314 företag lade ned sin verksamhet under sista kvartalet år 2008. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 3,2 procent under oktober–december år 2009.

Flest nedlagda företag fanns det inom handeln, där antalet nedlagda företag uppgick till 1 937 (19,4 %). Inom byggverksamhet lade 1 547 företag (15,5 %) ned sin verksamhet och inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 465 företag (14,6 %).

När man ser till landskap lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under sista kvartalet år 2009 i Nyland, där antalet uppgick till 3 786 företag. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Nyland (4,0 %).

Sett till ekonomisk region lades kvantitativt sett flest företag ned under sista kvartalet år 2009 i Helsingfors ekonomiska region (3 666) och näst flest i Tammerfors ekonomiska region (621).

När man jämför kommunerna lades flest företag ned under sista kvartalet år 2009 i Helsingfors (1 870), Esbo (556), Vanda (446), Tammerfors (389) och Åbo (296). Jämfört med sista kvartalet år 2008 ökade antalet nedlagda företag mest i Vanda (36) och minskade mest i Helsingfors (−160).

Nedlagda företag 4:e kvartalet 2005–2009

Nedlagda företag 4:e kvartalet 2005–2009

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2010, 1:a kvartalet; nedlagda företag 2009, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, Mark Rantala (09) 1734 2706, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (228,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 29.07.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 1:a kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2010/01/aly_2010_01_2010-07-29_tie_001_sv.html