Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Nya och nedlagda företag 2020, 1:a kvartalet

Nya och nedlagda företag 2010, 4:e kvartalet

2010
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor