Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi ja lopettaneiden yritysten määrä väheni vuoteen 2009 verrattuna

Toimialoittaiset tiedot

Vuonna 2010 toimintansa aloitti 33 162 uutta yritystä ja toimintansa lopetti 21 299 yritystä. Yrityskannan nettokasvu oli 11 863 yritystä eli osuus koko yrityskannasta oli 3,5 prosenttia. Vuoteen 2009 verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi 6,2 prosenttia ja lopettaneiden yritysten väheni 18 prosenttia.

Eniten uusia yrityksiä aloitti kaupan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 5 738 yritystä (17,3%). Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla aloitti 5 384 yritystä (16,2%) ja rakentamisen toimialalla 5 244 yritystä (15,8%). Yrityksiä myös lopetti eniten kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 4 348 (20,4%). Rakentamisen toimialalla lopetti 3 403 yritystä (16,0%) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla 2 928 yritystä (13,7%).

Yrityskannan nettokasvu ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla oli toimialoista suurin, 2 456 yritystä eli osuus koko toimialan yrityskannasta oli 5,2 prosenttia. Tällä toimialalla aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi 8,9 prosenttia ja lopettaneiden yritysten määrä väheni 15,8 prosenttia.

Yrityskannan nettokasvu kaupan toimialalla oli 1 390 yritystä eli osuus koko yrityskannasta oli 2,3 prosenttia. Tällä toimialalla aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi 3,4 prosenttia ja lopettaneiden yritysten määrä väheni 18,3 prosenttia.

Rakentamisen toimialalla yrityskannan nettokasvu oli 1 841 yritystä eli osuus koko yrityskannasta oli 3,6 prosenttia. Kyseisellä toimialalla aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi 14,9 prosenttia ja lopettaneiden yritysten määrä väheni 20,3 prosenttia.

Vuonna 2010 teollisuudessa aloitti yhteensä 1 683 ja lopetti 1 414 yritystä. Yrityskannan nettokasvu tällä toimialalla oli 269 yritystä eli osuus koko yrityskannasta oli yhden prosentin. Aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi 4,3 prosenttia ja lopettaneiden yritysten määrä väheni 26,3 prosenttia.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa aloitti vuonna 2010 yhteensä 1 622 yritystä ja lopetti 1 225 yritystä. Yrityskannan nettokasvu oli 397 yritystä eli osuus koko toimialan yrityskannasta oli kolme prosenttia. Aloittaneiden yritysten määrä väheni 0,5 prosenttia ja lopettaneiden yritysten väheni 11 prosenttia.

Taulukko 1. Aloittaneet yritykset toimialoittain

Toimiala Yrityksiä Osuus yrityskannasta, %
Yhteensä 33 162 10,0
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 5 738 9,6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 5 384 12,0
F Rakentaminen 5 244 10,5
S Muu palvelutoiminta 2 466 12,1
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 2 353 13,9
C Teollisuus 1 683 6,1
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 622 12,4
J Informaatio ja viestintä 1 549 12,0
L Kiinteistöalan toiminta 1 487 6,5
H Kuljetus ja varastointi 1 221 4,9
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 1 049 8,9
R Taiteet, viihde ja virkistys 1 032 15,6
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 1 031 12,6
P Koulutus 630 16,0
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 425 11,8
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 110 6,4
B Kaivostoiminta ja louhinta 65 6,2
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 45 5,8
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 3 8,1

Taulukko 2. Lopettaneet yritykset toimialoittain

Toimiala Yrityksiä Osuus yrityskannasta, %
Yhteensä 21 299 6,3
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 4 348 7,3
F Rakentaminen 3 403 6,7
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 2 928 6,2
S Muu palvelutoiminta 1 472 6,9
C Teollisuus 1 414 5,2
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 1 402 7,9
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 225 9,2
H Kuljetus ja varastointi 1 184 4,8
L Kiinteistöalan toiminta 843 3,6
J Informaatio ja viestintä 835 6,3
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 582 6,8
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 568 4,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 464 6,5
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 261 7,2
P Koulutus 248 5,8
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 50 2,8
B Kaivostoiminta ja louhinta 41 3,9
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 16 2,0
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 4 10,8

Maakuntakohtaiset tiedot

Vuonna 2010 lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti Uudellamaalla (11 888) ja lopetti eniten myös Uudellamaalla (7 331). Yrityskannan nettokasvu oli suurin Uudellamaalla (4 557). Varsinais-Suomessa yrityskannan nettokasvu oli 1 208 ja Pirkanmaalla 1 107 yritystä. Yrityskannan suhteellinen muutos oli suurin Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla (4,2%).

Uusien yritysten määrä lisääntyi kaikissa muissa maakunnissa paitsi Keski-Suomen, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa, eniten Uudellamaalla (480). Lopettaneiden yritysten määrä väheni kaikissa maakunnissa, eniten Uudellamaalla (-2 035). Suhteellisesti eniten aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi Ahvenanmaalla (17,0%). Suhteellisesti lopettaneiden yritysten määrä väheni eniten Ahvenanmaalla (-29,6%) ja väheni vähiten Kanta-Hämeessä (-7,4%).

Taulukko 3. Aloittaneet yritykset maakunnittain

Maakunta Yrityksiä Osuus yrityskannasta, % Muutos 2010 - 2009
Koko maa 33 162 10,0 1 931
Manner-Suomi 32 304 9,9 1 803
Uusimaa 11 888 11,2 480
Varsinais-Suomi 3 087 9,8 213
Pirkanmaa 3 068 10,2 152
Pohjois-Pohjanmaa 1 936 10,2 192
Keski-Suomi 1 362 9,2 -51
Satakunta 1 225 8,7 128
Pohjois-Savo 1 159 9,2 93
Päijät-Häme 1 112 9,2 140
Etelä-Pohjanmaa 1 024 7,7 41
Kanta-Häme 981 9,6 102
Pohjanmaa 947 8,6 66
Lappi 909 8,4 20
Kymenlaakso 844 9,2 81
Etelä-Savo 770 8,5 75
Pohjois-Karjala 749 8,9 52
Etelä-Karjala 638 9,4 60
Keski-Pohjanmaa 324 7,9 -36
Kainuu 281 7,3 -5
Ahvenanmaa 220 8,7 32

Taulukko 4. Lopettaneet yritykset maakunnittain

Maakunta Yrityksiä Osuus yrityskannasta, % Muutos 2009 - 2008
Koko maa 21 299 6,3 -4 686
Manner-Suomi 20 890 6,3 -4 663
Uusimaa 7 331 6,7 -2 035
Pirkanmaa 1 961 6,4 -391
Varsinais-Suomi 1 879 5,8 -365
Pohjois-Pohjanmaa 1 240 6,4 -178
Keski-Suomi 991 6,6 -148
Päijät-Häme 871 7,2 -148
Pohjois-Savo 819 6,4 -135
Satakunta 816 5,7 -165
Etelä-Pohjanmaa 690 5,1 -126
Kanta-Häme 672 6,4 -54
Lappi 609 5,6 -213
Kymenlaakso 598 6,5 -159
Pohjanmaa 552 4,9 -142
Pohjois-Karjala 523 6,2 -119
Etelä-Savo 499 5,4 -113
Etelä-Karjala 413 5,9 -67
Keski-Pohjanmaa 218 5,3 -48
Kainuu 208 5,4 -57
Ahvenanmaa 112 4,3 -47

Seutukunnittaiset tiedot

Vuonna 2010 lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä syntyi Helsingin seutukuntaan (11 036), Tampereen seutukuntaan (2 454) ja Turun seutukuntaan (2 083). Yrityskantaan suhteutettuna eniten aloittaneita yrityksiä oli Oulun seutukunnassa (11,7%) ja Helsingin seutukunnassa (11,3%).

Vuonna 2010 lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (6 820), Tampereen seutukunnassa (1 547) ja Turun seutukunnassa (1 323). Yrityskantaan suhteutettuna eniten lopettaneita yrityksiä oli Äänekosken ja Oulun seutukunnissa (7,3%).

Yrityskannan nettomuutos oli suurin Helsingin seutukunnassa (4 216) ja toiseksi suurin Tampereen seutukunnassa (907). Yrityskannan suhteellinen muutos oli suurin Maarianhaminan seutukunnassa (5,7%) ja vastaavasti pienin Joutsan seutukunnassa (-1,1%).

Vuoteen 2009 verrattuna uusien yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingin seutukunnassa (376) ja väheni eniten Kokkolan seutukunnassa (-32). Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Ylä-Pirkanmaan seutukunnassa (5) ja väheni eniten Helsingin seutukunnassa (-1 861).

ELY-keskusalueittaiset tiedot

Vuonna 2010 lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä syntyi Uudenmaalla (11 888) ja vähiten Ahvenanmaalla (220). Yrityksiä myös lopetti eniten Uudenmaalla (7 331) ja vähiten Ahvenanmaalla (112).

Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä aloitti Uudenmaalla (11,2%) sekä Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla (10,2%), ja vähiten Kainuussa (7,3%). Vastaavasti lopettaneita yrityksiä oli eniten Hämeessä (6,8%) ja vähiten Ahvenanmaalla (4,3%).

Kuntakohtaiset tiedot

Yrityskanta kasvoi vuonna 2010 absoluuttisesti eniten Helsingissä, missä aloitti 5 514 ja lopetti 3 352 yritystä. Nettokasvu oli 2 162 yritystä eli 4,5 prosenttia yrityskannasta. Yli 1 000 yrityksen kunnissa yrityskanta kasvoi suhteellisesti eniten Lempäälässä (5,9%).

Vuoteen 2009 verrattuna uusien yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (124) ja väheni eniten Kokkolassa (-28). Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Taipalsaarella (17) ja väheni eniten Helsingissä (-1 019).

Taulukko 5. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset kunnittain (yli 1 000 yrityksen kunnat)

Kunta Aloittaneita Lopettaneita Nettomuutos Osuus yrityskannasta, % Aloittaneiden muutos-%, 2010 - 2009 Lopettaneiden muutos-%, 2010 - 2009
Helsinki 5 514 3 352 2 162 4,5 2,3 -23,3
Espoo 1 738 1 052 686 4,5 5,5 -17,0
Tampere 1 462 946 516 3,9 2,7 -16,2
Turku 1 205 810 395 3,4 1,6 -11,5
Vantaa 1 284 782 502 4,4 3,6 -22,5
Oulu 775 500 275 4,1 10,4 -1,4
Jyväskylä 695 475 220 3,3 -1,0 -9,4
Lahti 599 452 147 2,5 16,5 -19,9
Pori 437 298 139 2,9 4,5 -12,6
Kuopio 454 325 129 2,9 8,4 -16,0
Kouvola 403 310 93 2,1 10,7 -16,0
Hämeenlinna 358 259 99 2,6 3,8 -3,7
Joensuu 371 234 137 3,7 11,4 -22,0
Lappeenranta 350 212 138 3,7 9,0 -22,9
Salo 365 188 177 4,8 24,1 -24,5
Seinäjoki 340 214 126 3,4 -2,6 -21,9
Porvoo 338 213 125 3,7 12,3 -18,1
Rovaniemi 321 204 117 3,7 12,2 -19,0
Vaasa 301 195 106 3,4 1,7 -13,7
Tuusula 272 182 90 3,2 5,8 -20,9
Mikkeli 235 143 92 3,4 6,8 -25,1
Nurmijärvi 252 167 85 3,1 9,1 -17,7
Hyvinkää 291 187 104 3,8 10,6 -18,3
Kotka 249 164 85 3,1 13,2 -26,5
Kokkola 204 141 63 2,5 -11,1 -18,5
Lohja 247 194 53 2,2 -3,1 -10,6
Raasepori 227 122 105 4,5 25,4 -29,9
Rauma 213 150 63 2,7 10,4 -9,1
Kirkkonummi 223 130 93 4,2 -0,9 -30,1
Järvenpää 220 163 57 2,6 -4,3 -22,4
Vihti 203 138 65 3,1 -6,5 -21,1
Ylöjärvi 198 138 60 3,0 4,8 -4,8
Kaarina 182 122 60 3,1 8,3 -9,0
Kerava 223 128 95 5,1 19,9 -22,0
Kangasala 178 105 73 4,0 9,9 -10,3
Sastamala 140 88 52 2,9 -6,0 -29,6
Nokia 191 104 87 5,2 17,2 -18,8
Kajaani 131 93 38 2,3 -14,4 -18,4
Raisio 149 96 53 3,3 -7,5 -22,0
Savonlinna 136 106 30 1,9 5,4 -11,7
Riihimäki 159 103 56 3,6 12,8 -16,9
Sipoo 136 77 59 4,1 7,9 -18,1
Mäntsälä 157 104 53 3,8 41,4 13,0
Tornio 126 62 64 4,6 5,9 -36,7
Kauhava 101 65 36 2,6 34,7 -19,8
Imatra 122 92 30 2,2 -1,6 -8,0
Jämsä 107 99 8 0,6 -17,1 8,8
Lempäälä 151 72 79 5,9 9,4 -25,0
Loimaa 105 53 52 4,0 10,5 -30,3
Hollola 93 105 -12 -0,9 -16,2 9,4
Naantali 133 84 49 3,8 20,9 -7,7
Länsi-Turunmaa 112 58 54 -0,64,3 23,1 -18,3
Iisalmi 100 72 28 2,2 0,0 1,4
Loviisa 100 71 29 2,4 5,3 -27,6
Maarianhamina 120 52 68 5,7 41,2 -20,0
Forssa 97 77 20 1,7 1,0 0,0
Pietarsaari 114 53 61 5,2 46,2 -20,9
Lieto 125 60 65 5,5 48,8 -15,5
Mustasaari 103 65 38 3,3 18,4 4,8
Uusikaupunki 76 48 28 2,5 -17,4 -25,0
Hamina 98 69 29 2,6 3,2 -12,7
Varkaus 108 72 36 3,3 1,9 -30,8
Kauhajoki 86 49 37 3,4 28,4 -19,7
Pieksämäki 101 58 43 4,0 44,3 -20,5
Heinola 100 75 25 2,3 38,9 -12,8
Kuusamo 80 50 30 2,8 14,3 -2,0
Lapua 82 55 27 2,6 6,5 1,9

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuonna 2010 toimintansa aloitti 17 540 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö), 12 393 osakeyhtiötä ja 1 194 kommandiittiyhtiötä. Kaikista aloittaneista yrityksistä 52,9 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 37,4 prosenttia osakeyhtiöitä.

Vuonna 2010 toimintansa lopetti 11 557 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä, 6 869 osakeyhtiötä ja 1 242 kommandiittiyhtiötä. Kaikista lopettaneista yrityksistä 54,3 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 32,3 prosenttia osakeyhtiöitä.

Yrityksen kriittisin aika 1–3 vuotta aloittamisesta

Vuonna 2010 toimintansa lopettaneista yrityksistä 41,3 prosenttia oli toiminut alle kolme vuotta. Vuonna 2009 vastaava luku oli 42,8 prosenttia.

Kuvio 1. Lopettaneet yritykset toiminta-ajan mukaan

Kuvio 1. Lopettaneet yritykset toiminta-ajan mukaan

Kuvio 2. Yritysten eloonjäämisasteet aloittamisvuoden mukaan

Kuvio 2. Yritysten eloonjäämisasteet aloittamisvuoden mukaan

Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, Jaakko Salmela (09) 1734 3454, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 20.10.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2010, Aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi ja lopettaneiden yritysten määrä väheni vuoteen 2009 verrattuna . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2010/aly_2010_2011-10-20_kat_001_fi.html