Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.10.2011

Antalet nedlagda företag minskade år 2010

Enligt Statistikcentralen antalet nya företag ökade med över sex procent och antalet nedlagda minskade med 18 procent år 2010. Sett till näringsgren inledde och lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, sett till landskap flest i Nyland. Antalet nya företag minskade bara i Mellersta Finland, Mellersta Österbotten och Kajanaland. Antalet nedlagda företag minskade i alla landskap.

Nya och nedlagda företag år 2010

Enligt Statistikcentralen inledde 33 162 nya företag sin verksamhet år 2010. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 10 procent år 2010. Antalet ökade med 6,2 procent jämfört med år 2009. Flest nya företag inledde sin verksamhet inom handeln, 5 738 företag, dvs. 17,3 procent av alla nystartade företag år 2010.

År 2010 lade 21 299 företag ner sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 6,3 procent år 2010. Antalet minskade med 18 procent jämfört med år 2009. Flest företag lade ner sin verksamhet inom handeln, där 4 348 företag (20,4 %) lade ner verksamheten..

Om man gör en jämförelse mellan landskap inledde kvantitativt sett flest företag (11 888) sin verksamhet i Nyland, där också flest företag (7 331) lade ner sin verksamhet år 2010. Jämfört med år 2009 ökade antalet nya företag mest i Nyland (480) och minskade antalet nya företag mest i Mellersta Finland (-51). Antalet nedlagda företag minskade mest i Nyland (-2 035) och minskade minst i Åland (-47).

Om man gör en jämförelse mellan ekonomiska regioner inledde flest företag sin verksamhet, i förhållande till företagsbeståndet, i Uleåborg ekonomiska region (11,7%) och i absoluta tal flest i Helsingfors ekonomiska region (11 036) år 2010. I förhållande till företagsbeståndet nedlades flest företag i Äänekoski och Uleåborg ekonomiska region (7,3%) och i absoluta tal flest i Helsingfors ekonomiska region (6 820).

När man jämför ELY-centralerna inledde flest nya företag sin verksamhet år 2010 inom området för Nylands ELY-central (11 888) och näst flest inom området för Egentliga Finlands ELY-central (3 087). Sett till ELY-central lade flest företag ned sin verksamhet år 2010 inom området för Nylands ELY-central (7 331) och näst flest inom området för Birkalands ELY-central (1 961).

Om man gör en jämförelse mellan kommuner ökade företagsbeståndet år 2010 i absoluta tal mest i Helsingfors, där 5 514 företag inledde och 3 352 företag lade ned sin verksamhet. Jämfört med år 2009 ökade antalet nya företag mest i Helsingfors (124) och minskade mest i Karleby (-28). Antalet nedlagda företag ökade mest i Taipalsaari (17) och minskade mest i Helsingfors (-1 019).

Siffrorna innehåller förändringar som skett på grund av bl.a. bolagisering och fusioner.

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, Jaakko Salmela (09) 1734 3454, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (179,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 20.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2010/aly_2010_2011-10-20_tie_001_sv.html