Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.7.2011

Aloittaneiden yritysten määrä kääntyi laskuun

Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä väheni lähes kahdeksan prosenttia vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Eniten yrityksiä aloitti toimialakohtaisesti kaupan toimialalla, ja maakuntakohtaisesti aloittaneita yrityksiä oli yrityskantaan suhteutettuna eniten Uudellamaalla. Lopettaneiden yritysten määrä väheni 19,1 prosenttia vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Eniten yrityksiä lopetti toimialakohtaisesti kaupan toimialalla ja maakuntakohtaisesti yrityskantaan suhteutettuna Päijät-Hämeessä ja Keski-Suomessa.

Aloittaneet yritykset, 1. neljännes

Aloittaneet yritykset, 1. neljännes

Aloittaneet yritykset 1. neljännes 2011

Tilastokeskuksen mukaan 9 752 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. Aloittaneiden yritysten lukumäärä on vähentynyt 7,8 prosenttia verrattuna vuoden 2010 vastaavaan neljännekseen, jolloin toimintansa aloitti 10 579 yritystä. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 3,0 prosenttia vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä.

Eniten uusia yrityksiä aloitti kaupan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 1 657 uutta yritystä eli 17,0 prosenttia kaikista ensimmäisellä neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla aloitti 1 623 (16,6 %) ja rakentamisen toimialalla 1 438 (14,7 %) yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 3 339. Myös yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (3,4 %).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa (3 253) ja seuraavaksi Tampereen seutukunnassa (726).

ELY-keskuksittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti Uudenmaan ELY-keskuksen (3 522) ja seuraavaksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen (939) alueella.

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä yrityksiä aloitti eniten Helsingissä (1 738), Espoossa (481), Tampereella (457), Vantaalla (371) ja Turussa (364). Vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Kuopiossa (22) ja väheni eniten Helsingissä (-34).

Lopettaneet yritykset 4. neljännes 2010

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 8 449 yritystä. Edellisen vuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä on vähentynyt 19,1 prosenttia, kun vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 10 448 yritystä. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 2,6 prosenttia vuoden 2010 loka-joulukuussa.

Lopettaneita yrityksiä oli eniten kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 1 636 eli 19,4 prosenttia kaikista viimeisellä neljänneksellä lopettaneista yrityksistä. Rakentamisen toimialalla toimintansa lopetti 1 322 (15,6 %) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla 1 265 (15,0 %) yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä toimintansa lopettaneita yrityksiä oli lukumääräisesti eniten Uudellamaalla, jossa niitä oli 2 771. Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Päijät-Hämeessä (2,9 %) ja Keski-Suomessa (2,9 %).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (2 695) ja seuraavaksi eniten Tampereen seutukunnassa (575).

ELY-keskuksittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yri-tyksiä lopetti Uudenmaan ELY-keskuksen (2 946) ja seuraavaksi eniten Pirkanmaan ELY-keskuksen (766) alueella.

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä yrityksiä lopetti eniten Helsingissä (1 417), Espoossa (385), Tampereella (350), Vantaalla (305) ja Turussa (281). Vuoden 2009 viimeiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Ikaalisissa (17) vastaavasti väheni eniten Helsingissä (-595) yritystä.

Lopettaneet yritykset, 4. neljännes

Lopettaneet yritykset, 4. neljännes

Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2011, 1. neljännes; lopettaneet yritykset 2010, 4.neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (239,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 28.7.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 1. vuosineljännes 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2011/01/aly_2011_01_2011-07-28_tie_001_fi.html