Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.7.2011

Antalet nya företag började minska

Enligt Statistikcentralen antalet nya företag minskade med nästan åtta procent under första kvartalet år 2011 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren inledde flest företag sin verksamhet inom handeln, sett till landskap och i förhållande till företagsbeståndet fanns det flest nystartade företag i Nyland. Antalet nedlagda företag minskade med 19,1 procent under fjärde kvartalet år 2010 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren var antalet nedlagda företag störst inom handeln. Sett till landskap och i förhållande till företagsbeståndet var antalet störst i Päijänne-Tavastland och i Mellersta Finland.

Nya företag 1:a kvartalet

Nya företag 1:a kvartalet

Nya företag 1:a kvartalet år 2011

Under första kvartalet år 2011 inledde 9 752 nya företag sin verksamhet. Antalet nya företag minskade med 7,8 procent jämfört med motsvarande kvartal år 2010, då 10 579 företag inledde sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 3,0 procent under första kvartalet år 2011.

Flest nya företag inledde sin verksamhet inom handeln, 1 657 företag, dvs. 17,0 procent av alla nystartade företag under första kvartalet. Inom näringsgrenen verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik inledde 1 623 nya företag (16,6 %) sin verksamhet och inom byggverksamhet 1 438 företag (14,7 %).

När man jämför landskapen grundades i absoluta tal flest nya företag i Nyland under första kvartalet år 2011, dvs. 3 339 företag. Också i förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland (3,4 %).

När man jämför de ekonomiska regionerna inledde i absoluta tal flest nya företag sin verksamhet under första kvartalet år 2011 i Helsingfors ekonomiska region (3 253) och näst flest i Tammerfors ekonomiska region (726).

När man jämför de ELY-centralerna inledde i absoluta tal flest nya företag sin verksamhet under första kvartalet år 2011 i Nyland ELY-central (3 522) och näst flest i Egentliga Finlands ELY-central (939).

När man jämför kommunerna inledde flest nya företag sin verksamhet under första kvartalet år 2011 i Helsingfors (1 738), Esbo (481), Tammerfors (457) Vanda (371) och Åbo (364). Jämfört med första kvartalet år 2010 ökade antalet nya företag mest i Kuopio (22) och minskade mest i Helsingfors (-34).

Nedlagda företag 4:e kvartalet 2010

Enligt Statistikcentralen lade 8 449 företag ned sin verksamhet under det fjärde kvartalet år 2010. Jämfört med fjärde kvartalet året innan minskade antalet nedlagda företag med 19,1 procent, då 10 448 företag lade ned sin verksamhet under fjärde kvartalet år 2009. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 2,6 procent under oktober–december år 2010.

Flest nedlagda företag fanns det inom handeln, där antalet nedlagda företag uppgick till 1 636 (19,4 %). Inom byggverksamhet lade 1 322 företag (15,6 %) ned sin verksamhet och inom näringsgrenen verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 265 företag (15,0 %).

När man jämför landskapen lade i absoluta tal flest företag ned sin verksamhet under det fjärde kvartalet år 2010 i Nyland, där antalet uppgick till 2 771. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Päijänne-Tavastland (2,9 %) och i Mellersta Finland (2,9 %).

Sett till ekonomisk region lades i absoluta tal flest företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet år 2010 i Helsingfors ekonomiska region (2 695) och näst flest i Tammerfors ekonomiska region (575).

Sett till ELY-centraler lades i absoluta tal flest företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet år 2010 i Nyland ELY-central (2 946) och näst flest i Birkaland ELY-central (766).

När man jämför kommunerna lade flest nya företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet år 2010 i Helsingfors (1 417), Esbo (385), Tammerfors (350), Vanda (305) och Åbo (281). Jämfört med fjärde kvartalet år 2009 ökade antalet nedlagda företag mest i Ikaalinen (17) och minskade mest i Helsingfors (-595).

Nedlagda företag 4:e kvartalet

Nedlagda företag 4:e kvartalet

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2011, 1:a kvartalet; nedlagda företag 2010, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (232,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 28.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 1:a kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2011/01/aly_2011_01_2011-07-28_tie_001_sv.html