Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.1.2012

Antalet nya företag minskade med nästan två tusen

Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med nästan 25 procent under tredje kvartalet år 2011 jämfört med motsvarande period året innan. När man ser till näringsgren inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet inom handeln och när man ser till landskap flest företag i Nyland. Antalet nedlagda företag ökade med 6,3 procent under andra kvartalet år 2011 jämfört med motsvarande period året innan. När man ser till näringsgren lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet inom handeln och när man ser till landskap flest företag i Nyland.

Nya företag 3:e kvartalet

Nya företag 3:e kvartalet

Nya företag 3:e kvartalet 2011

Enligt Statistikcentralen inledde 5 447 nya företag sin verksamhet under tredje kvartalet år 2011. Antalet nya företag minskade med 24,8 procent jämfört med motsvarande kvartal år 2010, då 7 240 företag inledde sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 1,7 procent under tredje kvartalet år 2011.

Flest nya företag inledde sin verksamhet inom handeln, 884 företag, dvs. 16,2 procent av alla nystartade företag under tredje kvartalet. Inom byggverksamhet inledde 880 nya företag (16,2 %) sin verksamhet och inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 857 företag (15,7 %).

När man ser till landskap grundades kvantitativt sett flest nya företag i Nyland under tredje kvartalet år 2011, dvs. 1 840 företag. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Birkaland (1,9 %).

När man jämför de ekonomiska regionerna startades kvantitativt sett flest nya företag under tredje kvartalet 2011 i Helsingfors ekonomiska region (1 712) och näst flest i Tammerfors ekonomiska region (435).

När man jämför ELY-centralerna inledde kvantitativt sett flest nya företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2011 inom området för Nylands ELY-central (1 840) och näst flest inom området för Birkalands ELY-central (559).

När man jämför kommunerna inledde flest företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2011 i Helsingfors (870), näst flest i Esbo (282), Tammerfors (260) och Åbo (225). Jämfört med motsvarande kvartal år 2010 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Villmanstrand (17) och minskade mest i Helsingfors (-380).

Nedlagda företag 2:a kvartalet 2011

Enligt Statistikcentralen lade 4 709 företag ned sin verksamhet under andra kvartalet år 2011. Jämfört med andra kvartalet året innan har antalet nedlagda företag ökat med 6,3 procent, då 4 429 företag lade ned sin verksamhet under andra kvartalet år 2010. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 1,4 procent under april–juni år 2011.

Flest nedlagda företag fanns det inom handeln, där antalet nedlagda företag var 868, dvs. 18,4 procent av alla nedlagda företag under andra kvartalet. Inom byggverksamhet lade 774 företag (16,4 %) ned sin verksamhet och inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 627 företag (13,3 %).

När man jämför landskapen lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet i Nyland (1 619) under andra kvartalet 2011. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Päijänne-Tavastland (2,0 %).

Sett till ekonomisk region lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under andra kvartalet 2011 i Helsingfors ekonomiska region (1 475) och näst flest i Tammerfors ekonomiska region (328).

Sett till ELY-central lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under andra kvartalet 2011 inom området för Nylands ELY-central (1 619) och näst flest inom området för Birkalands ELY-central (409).

När man jämför kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet under andra kvartalet 2011 i Helsingfors (690), näst flest i Esbo (221), Vanda (210) och Tammerfors (210). Jämfört med andra kvartalet år 2010 ökade antalet nedlagda företag mest i Vanda (60) och minskade mest i Helsingfors (-42).

Nedlagda företag 2:a kvartalet

Nedlagda företag 2:a kvartalet

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2011, 3:e kvartalet; nedlagda företag 2011, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, Jaakko Salmela (09) 1734 3454, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (230,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 26.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 3:e kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2011/03/aly_2011_03_2012-01-26_tie_001_sv.html