Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Nya och nedlagda företag 2021, 1:a kvartalet

Nya och nedlagda företag 2011, 3:e kvartalet

2011
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor