Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.4.2012

Aloittaneiden yritysten määrä kääntyi rajuun laskuun

Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä väheni 23 prosenttia vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi 12,8 prosenttia vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti ja lopetti toimialakohtaisesti kaupan toimialalla ja maakuntakohtaisesti Uudellamaalla.

Aloittaneet yritykset, 4. neljännes

Aloittaneet yritykset, 4. neljännes

Aloittaneet yritykset 4. neljännes 2011

Tilastokeskuksen mukaan 5 317 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä. Aloittaneiden yritysten lukumäärä väheni 23 prosenttia verrattuna vuoden 2010 vastaavaan neljännekseen, jolloin toimintansa aloitti 6 907 yritystä. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 1,6 prosenttia vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä.

Eniten uusia yrityksiä aloitti kaupan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 946 uutta yritystä eli 17,8 prosenttia kaikista neljännellä neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla aloitti 821 (15,4%) ja rakentamisen toimialalla 735 (13,8%) yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 1 929. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Pirkanmaalla (527) ja Varsinais-Suomessa (524). Koko yrityskantaan suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (1,9%).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa (1 806) ja seuraavaksi eniten Tampereen (426) ja Turun (337) seutukunnissa.

ELY-keskuksittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti Uudenmaan ELY-keskuksen (1 929) ja seuraavaksi eniten Pirkanmaan (527) ja Varsinais-Suomen (524) ELY-keskusten alueilla.

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä yrityksiä aloitti eniten Helsingissä (956), seuraavaksi eniten Espoossa (272), Tampereella (261), Turussa (197) ja Vantaalla (186). Vuoden 2010 neljänteen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten Mikkelissä (13) ja väheni eniten Helsingissä (-258).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä toimintansa aloitti 2 776 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 091 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 52,2 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 39,3 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset 3. neljännes

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä toimintansa lopetti 4 603 yritystä. Edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä on lisääntynyt 12,8 prosenttia, kun vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä toimintansa lopetti 4 080 yritystä. Lopettaneiden osuus koko yrityskannasta oli 1,4 prosenttia vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä.

Lopettaneita yrityksiä oli eniten kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 888 eli 19,3 prosenttia kaikista kolmannella neljänneksellä lopettaneista yrityksistä. Rakentamisen toimialalla toimintansa lopetti 775 (16,8%) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla 619 (13,4%) yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä toimintansa lopettaneita yrityksiä oli lukumääräisesti eniten Uudellamaalla (1 762). Seuraavaksi eniten yrityksiä lopetti Pirkanmaalla (390) ja Varsinais-Suomessa (383). Koko yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (1,7%).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (1 651) ja seuraavaksi eniten Tampereen (307) ja Turun (261) seutukunnissa.

ELY-keskuksittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Uudenmaan ELY-keskuksen (1 762) ja seuraavaksi eniten Pirkanmaan (390) ja Varsinais-Suomen (383) ELY-keskusten alueilla.

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä yrityksiä lopetti eniten Helsingissä (812), seuraavaksi eniten Espoossa (250), Vantaalla (198), Tampereella (191) ja Turussa (164). Vuoden 2010 kolmanteen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (157) ja vastaavasti väheni eniten Jyväskylässä (-25) yritystä.

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä toimintansa lopetti 2 415 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 1 598 osakeyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 52,5 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 34,7 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset 3. neljännes

Lopettaneet yritykset 3. neljännes

Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2011, 4. neljännes; lopettaneet yritykset 2011, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo 09 1734 3542, Jaakko Salmela 09 1734 3454, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Orjala Hannele

Julkaisu pdf-muodossa (241,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 26.4.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 4. vuosineljännes 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2011/04/aly_2011_04_2012-04-26_tie_001_fi.html