Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.7.2012

Aloittaneiden yritysten määrä vahvassa laskusuunnassa

Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä väheni lähes 29 prosenttia vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lopettaneiden yritysten määrä väheni 13 prosenttia vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti toimialakohtaisesti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla ja lopetti kaupan toimialalla, ja maakuntakohtaisesti yrityksiä aloitti ja lopetti eniten Uudellamaalla. Alustavien kokovuositietojen mukaan vuonna 2011 aloittaneiden yritysten määrä väheni noin kolme prosenttia ja lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi noin kahdeksan prosenttia.

Aloittaneet yritykset 1. neljännes

Aloittaneet yritykset 1. neljännes

Aloittaneet yritykset 1. neljännes 2012

Tilastokeskuksen mukaan 7 259 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä. Aloittaneiden yritysten lukumäärä väheni lähes 29 prosenttia verrattuna vuoden 2011 vastaavaan neljännekseen, jolloin toimintansa aloitti 10 190 yritystä. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 2,2 prosenttia vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä.

Eniten uusia yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 1 239 uutta yritystä eli 17,1 prosenttia kaikista ensimmäisellä neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Kaupan toimialalla aloitti 1 187 (16,4%) ja rakentamisen toimialalla 947 (13,0%) yritystä. Näillä kolmella toimialalla aloittaneiden yritysten määrä myös väheni lukumääräisesti eniten verrattuna vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 2 598. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Pirkanmaalla (706) ja Varsinais-Suomessa (613). Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (2,4%). Verrattuna vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä väheni lukumääräisesti kaikissa maakunnissa, eniten Uudellamaalla (-1 022) ja vähiten Ahvenanmaalla (-9).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa (2 435) ja seuraavaksi eniten Tampereen (560) ja Turun (398) seutu-kunnissa.

ELY-keskuksittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti Uudenmaan ELY-keskuksen (2 598) ja seuraavaksi eniten Pirkanmaan (706) ja Varsinais-Suomen (613) ELY-keskusten alueilla.

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä yrityksiä aloitti eniten Helsingissä (1 265), seuraavaksi eniten Espoossa (381), Tampereella (370), Turussa (252) ja Vantaalla (249). Vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten Akaassa (11) ja Siikalatvassa (11) sekä väheni eniten Helsingissä (-420), Turussa (-160), Vantaalla (-159) ja Espoossa (-139).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa aloitti 4 097 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 582 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 56,4 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 35,6 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset 4. neljännes

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä toimintansa lopetti 7 674 yritystä. Edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä on vähentynyt 13 prosenttia, kun vuoden 2010 neljännellä neljänneksellä toimintansa lopetti 8 816 yritystä. Lopettaneiden osuus koko yrityskannasta oli 2,3 prosenttia vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä.

Lopettaneita yrityksiä oli eniten kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 1 408 eli 18,3 prosenttia kaikista neljännellä neljänneksellä lopettaneista yrityksistä. Rakentamisen toimialalla toimintansa lopetti 1 273 (16,6%) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla 1 138 (14,8%) yritystä. Näillä kolmella toimialalla lopettaneiden yritysten määrä myös väheni lukumääräisesti eniten verrattuna vuoden 2010 neljänteen neljännekseen.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä toimintansa lopettaneita yrityksiä oli lukumääräisesti eniten Uudellamaalla (2 694). Seuraavaksi eniten yrityksiä lopetti Pirkanmaalla (695) ja Varsinais-Suomessa (609). Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Kymenlaaksossa (2,8%). Verrattuna vuoden 2010 neljänteen neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä väheni lukumääräisesti kaikissa muissa maakunnissa paitsi Kymenlaaksossa ja Kainuussa.

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (2 506) ja seuraavaksi eniten Tampereen (521) ja Turun (404) seutukunnissa.

ELY-keskuksittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yri-tyksiä lopetti Uudenmaan ELY-keskuksen (2 694) ja seuraavaksi eniten Pirkanmaan (695) ja Varsinais-Suomen (609) ELY-keskusten alueilla.

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä yrityksiä lopetti eniten Helsingissä (1 243), seuraavaksi eniten Espoossa (383), Tampereella (314), Vantaalla (307) ja Turussa (241). Vuoden 2010 neljänteen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Kotkassa (12) ja vastaavasti väheni eniten Turussa (-91) ja Helsingissä (–89).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä toimintansa lopetti 4 333 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 378 osakeyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 56,5 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 31,0 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset 4. neljännes

Lopettaneet yritykset 4. neljännes

Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2012, 1. neljännes; lopettaneet yritykset 2011, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo 09 1734 3542, Jaakko Salmela 09 1734 3454, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Orjala Hannele

Julkaisu pdf-muodossa (242,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 26.7.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 1. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2012/01/aly_2012_01_2012-07-26_tie_001_fi.html