Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.7.2012

Kraftig minskning av antalet nya företag

Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med nästan 29 procent under första kvartalet år 2012 jämfört med motsvarande period året innan. Antalet nedlagda företag minskade med 13 procent under fjärde kvartalet år 2011 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, flest företag lade ned sin verksamhet inom handeln. Sett till landskap var antalet företag som inledde respektive lade ned sin verksamhet störst i Nyland. Enligt de preliminära helårsuppgifterna minskade antalet företag som inledde sin verksamhet under år 2011 med ungefär tre procent och antalet företag som lade ned sin verksamhet ökade med ungefär åtta procent.

Nya företag 1:a kvartalet

Nya företag 1:a kvartalet

Nya företag 1:a kvartalet 2012

Enligt Statistikcentralen inledde 7 259 nya företag sin verksamhet under första kvartalet år 2012. Antalet nya företag minskade med nästan 29 procent jämfört med motsvarande kvartal år 2011, då 10 190 företag inledde sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 2,2 procent under första kvartalet år 2012.

Flest nya företag inledde sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, 1 239 nya företag, dvs. 17,1 procent av alla nystartade företag under första kvartalet. Inom handeln inledde 1 187 företag (16,4%) sin verksamhet, inom byggverksamheten var siffran 947 företag (13,0%). Inom dessa tre näringsgrenar minskade antalet nya företag också kvantitativt sett mest jämfört med första kvartalet år 2011.

När man ser till landskap grundades kvantitativt sett flest nya företag i Nyland under första kvartalet år 2012, dvs. 2 598 företag. Näst flest nya företag inledde sin verksamhet i Birkaland (706) och Egentliga Finland (613). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland (2,4%). Jämfört med första kvartalet år 2011 minskade antalet nya företag kvantitativt sett inom alla landskap, mest i Nyland (–1 022) och minst på Åland (–9).

Sett till ekonomisk region inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet under första kvartalet år 2012 i Helsingfors ekonomiska region (2 435) och näst flest i Tammerfors (560) och Åbo (398) ekonomiska regioner.

Sett till ELY-central inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet under första kvartalet år 2012 inom området för Nylands ELY-central (2 598) och näst flest inom områdena för Birkalands (706) och Egentliga Finlands (613) ELY-centraler.

Sett till kommun inledde flest nya företag sin verksamhet under första kvartalet år 2012 i Helsingfors (1 265), näst flest i Esbo (381), Tammerfors (370), Åbo (252) och Vanda (249). Jämfört med första kvartalet år 2011 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Akaa (11) och Siikalatva (11) samt minskade mest i Helsingfors (–420), Åbo (–160), Vanda (–159) och Esbo (–139).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 4 097 under första kvartalet år 2012 och antalet nya aktiebolag 2 582. Till juridisk form var 56,4 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 35,6 procent aktiebolag.

Nedlagda företag
4:e kvartalet

Enligt Statistikcentralen lade 7 674 företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet år 2011. Jämfört med motsvarande kvartal året innan har antalet nedlagda företag minskat med 13 procent, då 8 816 företag lade ned sin verksamhet under fjärde kvartalet år 2010. Av hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 2,3 procent under fjärde kvartalet år 2011.

Flest nedlagda företag fanns det inom handeln, där antalet nedlagda företag var 1 408, dvs. 18,3 procent av alla nedlagda företag under fjärde kvartalet. Inom byggverksamhet lade 1 273 företag (16,6%) ned sin verksamhet och inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 138 företag (14,8%). Antalet nedlagda företag inom dessa tre näringsgrenar minskade också kvantitativt sett mest jämfört med fjärde kvartalet år 2010.

Sett till landskap lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet i Nyland (2 694) under fjärde kvartalet år 2011. Näst flest företag lade ned sin verksamhet i Birkaland (695) och Egentliga Finland (609). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Kymmenedalen (2,8%). Jämfört med fjärde kvartalet år 2010 minskade antalet nedlagda företag kvantitativt sett i alla landskap utom i Kymmenedalen och Kajanaland.

Sett till ekonomisk region lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet år 2011 i Helsingfors ekonomiska region (2 506) och näst flest i Tammerfors (521) och Åbo (404) ekonomiska regioner.

Sett till ELY-central lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet år 2011 inom området för Nylands ELY-central (2 694) och näst flest inom områdena för Birkalands (695) och Egentliga Finlands (609) ELY-centraler.

Sett till kommun lade flest företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet 2011 i Helsingfors (1 243), näst flest i Esbo (383), Tammerfors (314), Vanda (307) och Åbo (241). Jämfört med det fjärde kvartalet år 2010 ökade antalet nedlagda företag mest i Kotka (12), medan de minskade mest i Åbo (–91) och Helsingfors (–89).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 4 333 under fjärde kvartalet år 2011 och antalet nedlagda aktiebolag 2 378. Till juridisk form var 56,5 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 31,0 procent aktiebolag.

Nedlagda företag 4:e kvartalet

Nedlagda företag 4:e kvartalet

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2012, 1:a kvartalet; nedlagda företag 2011, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 09 1734 3542, Jaakko Salmela 09 1734 3454, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Orjala Hannele

Publikationen i pdf-format (232,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 26.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 1:a kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2012/01/aly_2012_01_2012-07-26_tie_001_sv.html