Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.10.2012

Aloittaneiden yritysten määrä laskusuunnassa


Korjattu 25.10.2012 klo 11:30. Korjaukset on merkitty punaisella.

Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä väheni 9,5 prosenttia vuoden 2012 toisella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti toimialakohtaisesti rakentamisen toimialalla ja maakuntakohtaisesti aloittaneita yrityksiä oli eniten Uudellamaalla. Lopettaneiden yritysten määrä väheni 13,2 prosenttia vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti toimialakohtaisesti kaupan toimialalla ja maakuntakohtaisesti lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudellamaalla.

Aloittaneet yritykset 2. neljännes

Aloittaneet yritykset 2. neljännes

Aloittaneet yritykset 2. neljännes 2012

Tilastokeskuksen mukaan 7 554 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2012 toisella neljänneksellä. Aloittaneiden yritysten määrä on vähentynyt 9,5 prosenttia verrattuna vuoden 2011 vastaavaan neljännekseen, jolloin toimintansa aloitti 8 347 yritystä. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 2,3 prosenttia vuoden 2012 toisella neljänneksellä.

Eniten uusia yrityksiä aloitti rakentamisen toimialalla, jossa toimintansa aloitti 1 277 uutta yritystä eli 16,9 prosenttia kaikista toisella neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Kaupan toimialalla aloitti 1 239 (16,4%) yritystä ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla 1 115 (14,8%).

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2012 toisella neljänneksellä lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 2 624. Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Etelä-Karjalassa ja Kainuussa, molemmissa 2,5 prosenttia. Verrattuna vuoden 2011 toiseen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä väheni lukumääräisesti eniten Uudellamaalla (-185).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2012 toisella neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa (2 444) ja seuraavaksi eniten Tampereen (548) ja Turun (455) seutukunnissa.

ELY-keskuksittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2012 toisella neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti Uudenmaan ELY-keskuksen (2 624) ja seuraavaksi Pirkanmaan (701) ja Varsinais-Suomen (699) ELY-keskuksien alueilla.

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2012 toisella neljänneksellä yrityksiä aloitti eniten Helsingissä (1 270), Espoossa (374), Tampereella (311), Vantaalla (282) ja Turussa (272). Vuoden 2011 toiseen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten Kontiolahdella (10) ja väheni eniten Tampereella (-52).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2012 toisella neljänneksellä toimintansa aloitti 3 843 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 923 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 50,9 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 38,7 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset 1. neljännes 2012

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 4 658 yritystä. Edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä on vähentynyt 13,2 prosenttia, kun vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 5 364 yritystä. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 1,4 prosenttia vuoden 2012 tammi-maaliskuussa.

Lopettaneita yrityksiä oli eniten kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 897 eli 19,3 prosenttia kaikista ensimmäisellä neljänneksellä lopettaneista yrityksistä. Rakentamisen toimialalla toimintansa lopetti 801 (17,2%) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla 637 (13,7%) yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa lopettaneita yrityksiä oli lukumääräisesti eniten Uudellamaalla (1 702). Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä ja Pohjois-Savossa, kaikissa 1,6 prosenttia.

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (1 591) ja seuraavaksi eniten Tampereen (305) ja Turun (267) seutukunnissa.

ELY-keskuksittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Uudenmaan ELY-keskuksen (1 702) ja seuraavaksi eniten Pirkanmaan ELY-keskuksen (414) alueella.

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä yrityksiä lopetti eniten Helsingissä (754), Espoossa (229), Vantaalla (219), Tampereella (180) ja Turussa (160). Vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Porissa (20) ja vastaavasti väheni eniten Helsingissä (-197) yritystä.

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 2 443 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 1 632 osakeyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 52,4 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 35,0 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset 1. neljännes

Lopettaneet yritykset 1. neljännes

Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2012, 2. neljännes; lopettaneet yritykset 2012, 1.neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo 09 1734 3542, Jaakko Salmela 09 1734 3454, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (264,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 25.10.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2012/02/aly_2012_02_2012-10-25_tie_001_fi.html