Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.10.2012

Antalet nya företag på väg nedåt


Korrigerad 25.10.2012 klo 11.30. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag 9,5 procent under andra kvartalet 2012 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet inom byggverksamhet och sett till landskap flest företag i Nyland. Antalet nedlagda företag minskade med 13,2 procent under första kvartalet 2012 jämfört med motsvarande period året innan. När man ser till näringsgren lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet inom handeln och sett till landskap flest företag i Nyland.

Nya företag 2:a kvartalet

Nya företag 2:a kvartalet

Nya företag 2:a kvartalet 2012

Enligt Statistikcentralen inledde 7 554 nya företag sin verksamhet under andra kvartalet 2012. Antalet nya företag har minskat med 9,5 procent jämfört med motsvarande kvartal 2011, då 8 347 företag inledde sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 2,3 procent under andra kvartalet 2012.

Flest nya företag inledde sin verksamhet inom byggverksamhet, 1 277 nya företag, dvs. 16,9 procent av alla nystartade företag under andra kvartalet. Inom handeln inledde 1 239 nya företag (16,4 %) sin verksamhet och inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 115 företag (14,8 %).

När man jämför landskapen grundades kvantitativt sett flest nya företag i Nyland under andra kvartalet 2012, dvs. 2 624 företag. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Södra Karelen och Kajanaland, 2,5 procent i båda landskapen. Jämfört med andra kvartalet 2011 minskade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Nyland (–185).

Sett till ekonomisk region inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet under andra kvartalet 2012 i Hel-singfors ekonomiska region (2 444) och näst flest i Tammerfors (548) och Åbo (455) ekonomiska regioner.

Sett till ELY-central inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet under andra kvartalet 2012 inom områ-det för Nylands ELY-central (2 624) och näst flest inom områdena för Birkalands (701) och Egentliga Finlands (699) ELY-centraler.

När man jämför kommunerna inledde flest nya företag sin verksamhet under andra kvartalet 2012 i Helsingfors (1 270), Esbo (374), Tammerfors (311), Vanda (282) och Åbo (272). Jämfört med andra kvartalet 2011 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Kontiolahti (10) och minskade mest i Tammerfors (–52).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 3 843 under andra kvartalet 2012 och antalet nya aktiebolag 2 923. Till juridisk form var 50,9 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 38,7 procent aktiebolag.

Nedlagda företag 1:a kvartalet 2012

Enligt Statistikcentralen lade 4 658 företag ned sin verksamhet under första kvartalet 2012. Jämfört med första kvartalet året innan har antalet nedlagda företag minskat med 13,2 procent, då 5 364 företag lade ned sin verk-samhet under första kvartalet 2011. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 1,4 procent under januari–mars 2012.

Flest nedlagda företag fanns det inom handeln, där antalet var 897, dvs. 19,3 procent av alla nedlagda företag under första kvartalet. Inom byggverksamhet lade 801 företag (17,2 %) ned sin verksamhet och inom närings-grenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 637 företag (13,7 %).

När man jämför landskapen lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet i Nyland (1 702) under första kvartalet 2012. I förhållande till företagsbeståndets storlek fanns det mest nedlagda företag i Nyland, Päijänne-Tavastland och Norra Savolax, 1,6 procent i respektive landskap.

Sett till ekonomisk region lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under första kvartalet 2012 i Helsingfors ekonomiska region (1 591) och näst flest i Tammerfors (305) och Åbo (267) ekonomiska regioner.

Sett till ELY-central lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under första kvartalet 2012 inom områ-det för Nylands ELY-central (1 702) och näst flest inom området för Birkalands ELY-central (414).

När man jämför kommunerna lades flest företag ned under första kvartalet 2012 i Helsingfors (754), Esbo (229), Vanda (219), Tammerfors (180) och Åbo (160). Jämfört med första kvartalet 2011 ökade antalet nedlagda före-tag mest i Björneborg (20) och minskade mest i Helsingfors (–197).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bo-lagsform) 2 443 under första kvartalet 2012 och antalet nedlagda aktiebolag 1 632. Till juridisk form var 52,4 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 35,0 procent aktiebolag.

Nedlagda företag 1:a kvartalet

Nedlagda företag 1:a kvartalet

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2012, 2:a kvartalet; nedlagda företag 2012, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 09 1734 3542, Jaakko Salmela 09 1734 3454, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (256,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 25.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 2:a kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2012/02/aly_2012_02_2012-10-25_tie_001_sv.html