Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.1.2013

Uusien yritysten määrä edelleen laskusuunnassa


Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä väheni 2,9 prosenttia vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti toimialakohtaisesti kaupan toimialalla ja maakuntakohtaisesti Uudellamaalla. Lopettaneiden yritysten määrä väheni 1,7 prosenttia vuoden 2012 toisella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti toimialakohtaisesti kaupan toimialalla ja maakuntakohtaisesti Uudellamaalla.

Aloittaneet yritykset 3. neljännes

Aloittaneet yritykset 3. neljännes

Aloittaneet yritykset 3. neljännes 2012

Tilastokeskuksen mukaan 6 946 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä. Aloittaneiden yritysten lukumäärä väheni 2,9 prosenttia verrattuna vuoden 2011 vastaavaan neljännekseen, jolloin toimintansa aloitti 7 155 yritystä. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 2,1 prosenttia vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten uusia yrityksiä aloitti kaupan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 1 142 uutta yritystä eli 16,4 prosenttia kaikista kolmannella neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Rakentamisen toimialalla aloitti 1 123 (16,2%) yritystä ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla 1 100 (15,8%) yritystä. Kaikilla edellä mainituilla toimialoilla on aloittaneiden määrä vähentynyt verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 2 531. Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla, molemmissa 2,3 prosenttia. Verrattuna vuoden 2011 kolmanteen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten Uudellamaalla (+33) ja väheni eniten Varsinais-Suomessa (-83).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa (2 380) ja seuraavaksi eniten Tampereen seutukunnassa (535). Verrattuna vuoden 2011 vastaavaan neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten Helsingin seutukunnassa (+63) ja väheni eniten Turun seutukunnassa (-70).

ELY-keskuksittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti Uudenmaan ELY-keskuksen (2 531) ja seuraavaksi eniten Pirkanmaan ELY-keskuksen (642) alueella. Verrattuna vuoden 2011 vastaavaan neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten Uudenmaan ELY-keskuksen alueella (+33) ja väheni eniten Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella (-83).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä yrityksiä aloitti eniten Helsingissä (1 235), seuraavaksi eniten Espoossa (360), Tampereella (337), Vantaalla (276) ja Turussa (269). Vuoden 2011 neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten Helsingissä (106) ja väheni eniten Espoossa (-40).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä toimintansa aloitti 3 504 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 768 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 50,4 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 39,9 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset 2. neljännes 2012

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2012 toisella neljänneksellä toimintansa lopetti 4 941 yritystä. Edellisen vuoden toiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä väheni 1,7 prosenttia, kun vuoden 2011 toisella neljänneksellä toimintansa lopetti 5 029 yritystä. Lopettaneiden osuus koko yrityskannasta oli 1,5 prosenttia vuoden 2012 toisella neljänneksellä.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 915 eli 18,5 prosenttia kaikista toisella neljänneksellä lopettaneista yrityksistä. Rakentamisen toimialalla toimintansa lopetti 797 (16,1%) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla 649 (13,1%) yritystä. Kaikilla edellä mainituilla toimialoilla on lopettaneiden määrä vähentynyt verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2012 toisella neljänneksellä toimintansa lopettaneita yrityksiä oli lukumääräisesti eniten Uudellamaalla (1 819). Myös yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (1,7%). Verrattuna vuoden 2011 toiseen neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten Uudellamaalla (+64) ja väheni eniten Päijät-Hämeessä (-66).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2012 toisella neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (1 700) ja seuraavaksi eniten Tampereen seutukunnassa (369). Verrattuna vuoden 2011 vastaavaan neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten Helsingin seutukunnassa (+98) ja väheni eniten Lahden seutukunnassa (-66).

ELY-keskuksittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2012 toisella neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Uudenmaan ELY-keskuksen (1 819) ja seuraavaksi eniten Pirkanmaan ELY-keskuksen (445) alueella. Verrattuna vuoden 2011 vastaavaan neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten Uudenmaan ELY-keskuksen alueella (+64) ja väheni eniten Hämeen ELY-keskuksen alueella (-67).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2012 toisella neljänneksellä yrityksiä lopetti eniten Helsingissä (857), seuraavaksi eniten Espoossa (246), Tampereella (215) ja Vantaalla (196). Vuoden 2011 toiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (+100) ja vastaavasti väheni eniten Oulussa (-47) yritystä.

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2012 toisella neljänneksellä toimintansa lopetti 2 486 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 1 793 osakeyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 50,3 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 36,3 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset 2. neljännes

Lopettaneet yritykset 2. neljännes

Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2012, 3. neljännes; lopettaneet yritykset 2012, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo 09 1734 3542, Jaakko Salmela 09 1734 3454, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (251,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 8.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 3. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2012/03/aly_2012_03_2013-01-24_tie_001_fi.html