Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.1.2013

Antalet nya företag minskade ytterligare


Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 2,9 procent under tredje kvartalet 2012 jämfört med motsvarande period året innan. När man ser till näringsgren inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet inom handeln och när man ser till landskap flest företag i Nyland. Antalet nedlagda företag minskade med 1,7 procent under andra kvartalet 2012 jämfört med motsvarande period året innan. När man ser till näringsgren lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet inom handeln och när man ser till landskap flest företag i Nyland.

Nya företag 3:e kvartalet

Nya företag 3:e kvartalet

Nya företag, 3:e kvartalet 2012

Enligt Statistikcentralen inledde 6 946 nya företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2012. Antalet nya företag minskade med 2,9 procent jämfört med motsvarande kvartal år 2011, då 7 155 företag inledde sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 2,1 procent under tredje kvartalet 2012.

Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom handeln, 1 142 företag, dvs. 16,4 procent av alla nystartade företag under tredje kvartalet. Inom byggverksamhet inledde 1 123 nya företag (16,2 %) sin verksamhet och inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 100 företag (15,8 %). I alla ovannämnda näringsgrenar har antalet nya företag minskat jämfört med motsvarande kvartal året innan.

När man ser till landskap grundades kvantitativt sett flest nya företag i Nyland under tredje kvartalet 2012, dvs. 2 531 företag. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland och i Norra Österbotten, 2,3 procent i båda landskapen. Jämfört med tredje kvartalet 2011 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Nyland (+33) och minskade mest i Egentliga Finland (-83).

När man jämför de ekonomiska regionerna startades kvantitativt sett flest nya företag under tredje kvartalet 2012 i Helsingfors ekonomiska region (2 380) och näst flest i Tammerfors ekonomiska region (535). Jämfört med motsvarande kvartal år 2011 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Helsingfors ekonomiska region (+63) och minskade mest i Åbo ekonomiska region (-70).

När man jämför ELY-centralerna inledde kvantitativt sett flest nya företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2012 inom området för Nylands ELY-central (2 531) och näst flest inom området för Birkalands ELY-central (642). Jämfört med motsvarande kvartal år 2011 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest inom området för Nylands ELY-central (+33) och minskade mest inom området för Egentliga Finlands ELY-central (-83).

När man jämför kommunerna inledde flest företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2012 i Helsingfors (1 235), näst flest i Esbo (360), Tammerfors (337), Vanda (276) och Åbo (269). Jämfört med motsvarande kvartal år 2011 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Helsingfors (106) och minskade mest i Esbo (-40).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 3 504 under tredje kvartalet 2012 och antalet nya aktiebolag 2 768. Till juridisk form var 50,4 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 39,9 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 2:a kvartalet 2012

Enligt Statistikcentralen lade 4 941 företag ned sin verksamhet under andra kvartalet 2012. Jämfört med andra kvartalet året innan minskade antalet nedlagda företag med 1,7 procent, då 5 029 företag lade ned sin verksamhet under andra kvartalet 2011. Av hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 1,5 procent under andra kvartalet 2012.

Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, där antalet nedlagda företag var 915, dvs. 18,5 procent av alla nedlagda företag under andra kvartalet. Inom byggverksamhet lade 797 företag (16,1 %) ned sin verksamhet och inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 649 företag (13,1 %). I alla ovannämnda näringsgrenar har antalet nedlagda företag minskat jämfört med motsvarande kvartal året innan.

När man jämför landskapen lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet i Nyland (1 819) under andra kvartalet 2012. Också i förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Nyland (1,7 %). Jämfört med andra kvartalet 2011 ökade antalet nedlagda företag kvantitativt sett mest i Nyland (+64) och minskade mest i Päijänne-Tavastland (-66).

Sett till ekonomisk region lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under andra kvartalet 2012 i Helsingfors ekonomiska region (1 700) och näst flest i Tammerfors ekonomiska region (369). Jämfört med motsvarande kvartal år 2011 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Helsingfors ekonomiska region (+98) och minskade mest i Lahtis ekonomiska region (-66).

Sett till ELY-central lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under andra kvartalet 2012 inom området för Nylands ELY-central (1 819) och näst flest inom området för Birkalands ELY-central (445). Jämfört med motsvarande kvartal år 2011 ökade antalet nedlagda företag kvantitativt sett mest inom området för Nylands ELY-central (+64) och minskade mest inom området för Tavastlands ELY-central (-67).

När man jämför kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet under andra kvartalet 2012 i Helsingfors (857), näst flest i Esbo (246), Tammerfors (215) och Vanda (196). Jämfört med andra kvartalet 2011 ökade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors (+100) och minskade mest i Uleåborg (-47).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 2 486 under andra kvartalet 2012 och antalet nedlagda aktiebolag 1 793. Till juridisk form var 50,3 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 36,3 procent aktiebolag.

Nedlagda företag 2:a kvartalet

Nedlagda företag 2:a kvartalet

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2012, 3:e kvartalet; nedlagda företag 2012, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 09 1734 3542, Jaakko Salmela 09 1734 3454, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (233,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 3:e kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2012/03/aly_2012_03_2013-01-24_tie_001_sv.html