Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.4.2013

Aloittaneiden yritysten määrä laskusuuntainen


Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä väheni 3,1 prosenttia vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti toimialakohtaisesti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla ja maakuntakohtaisesti Uudellamaalla. Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi 2,5 prosenttia vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti toimialakohtaisesti kaupan toimialalla ja maakuntakohtaisesti Uudellamaalla.

Aloittaneet yritykset 4. neljännes

Aloittaneet yritykset 4. neljännes

Aloittaneet yritykset 4. neljännes 2012

Tilastokeskuksen mukaan 6 481 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä. Aloittaneiden yritysten lukumäärä väheni 3,1 prosenttia verrattuna vuoden 2011 vastaavaan neljännekseen, jolloin toimintansa aloitti 6 688 yritystä. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 1,9 prosenttia vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten uusia yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 1 127 uutta yritystä eli 17,4 prosenttia kaikista neljännellä neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Kaupan toimialalla aloitti 1 058 (16,3%) yritystä ja rakentamisen toimialalla 902 (13,9%) yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 2 436. Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla, molemmissa 2,2 prosenttia. Verrattuna vuoden 2011 neljänteen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten Pohjois-Pohjanmaalla (+41) ja väheni eniten Varsinais-Suomessa (-98).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa (2 290) ja seuraavaksi eniten Tampereen seutukunnassa (463). Verrattuna vuoden 2011 vastaavaan neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten Oulun seutukunnassa (+41) ja väheni eniten Turun seutukunnassa (-56).

ELY-keskuksittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti Uudenmaan ELY-keskuksen (2 436) ja seuraavaksi eniten Pirkanmaan ELY-keskuksen (588) alueella. Verrattuna vuoden 2011 vastaavaan neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella (+41) ja väheni eniten Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella (-98).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä yrityksiä aloitti eniten Helsingissä (1 204), seuraavaksi eniten Espoossa (382), Tampereella (280), Vantaalla (241) ja Oulussa (234). Vuoden 2011 neljänteen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten Oulussa (+72) ja väheni eniten Turussa (-38).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä toimintansa aloitti 3 070 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 807 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 47,4 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 43,3 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset 3. neljännes 2012

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä toimintansa lopetti 4 864 yritystä. Edellisen vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi 2,5 prosenttia, kun vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä toimintansa lopetti 4 744 yritystä. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 1,4 prosenttia vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 942 eli 19,4 prosenttia kaikista kolmannella neljänneksellä lopettaneista yrityksistä. Rakentamisen toimialalla toimintansa lopetti 809 (16,6%) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla 605 (12,4%) yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä toimintansa lopettaneita yrityksiä oli lukumääräisesti eniten Uudellamaalla (1 698). Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudellamaalla, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa, kaikissa 1,5 prosenttia. Verrattuna vuoden 2011 kolmanteen neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten Varsinais-Suomessa (+44) ja väheni eniten Uudellamaalla (-57).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (1 575) ja seuraavaksi eniten Tampereen seutukunnassa (348). Verrattuna vuoden 2011 vastaavaan neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten Jyväskylän seutukunnassa (+39) ja väheni eniten Helsingin seutukunnassa (-79).

ELY-keskuksittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Uudenmaan ELY-keskuksen (1 698) ja seuraavaksi eniten Varsinais-Suomen ELY-keskuksen (460) alueella. Verrattuna vuoden 2011 vastaavaan neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten Varsinais-Suomen ja Keski-Suomen ELY-keskuksen alueilla, molemmissa 44 ja väheni eniten Uudenmaan ELY-keskuksen alueella (-57).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä yrityksiä lopetti eniten Helsingissä (753), seuraavaksi eniten Espoossa (242), Tampereella (224) ja Vantaalla (176). Vuoden 2011 kolmanteen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Jyväskylässä (+39) ja vastaavasti väheni eniten Helsingissä (-63) yritystä.

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä toimintansa lopetti 2 501 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 1 707 osakeyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 51,4 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 35,1 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset 3. neljännes

Lopettaneet yritykset 3. neljännes

Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2012, 4. neljännes; lopettaneet yritykset 2012, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo 09 1734 3542, Jaakko Salmela 09 1734 3454, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (251,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 25.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 4. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2012/04/aly_2012_04_2013-04-25_tie_001_fi.html