Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.4.2013

Sjunkande antal nya företag


Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 3,1 procent under fjärde kvartalet år 2012 jämfört med motsvarande period året innan. När man ser till näringsgren inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik och när man ser till landskap flest företag i Nyland. Antalet nedlagda företag ökade med 2,5 procent under tredje kvartalet år 2012 jämfört med motsvarande period året innan. När man ser till näringsgren lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet inom handeln och när man ser till landskap flest företag i Nyland.

Nya företag 4:e kvartalet

Nya företag 4:e kvartalet

Nya företag, 4:e kvartalet 2012

Enligt Statistikcentralen inledde 6 481 nya företag sin verksamhet under fjärde kvartalet år 2012. Antalet nya företag minskade med 3,1 procent jämfört med motsvarande kvartal år 2011, då 6 688 företag inledde sin verksamhet. Av hela företagsbeståndet var andelen nya företag 1,9 procent under fjärde kvartalet år 2012.

Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, 1 127 nya företag, dvs. 17,4 procent av alla nystartade företag under fjärde kvartalet. Inom handeln inledde 1 058 företag (16,3 %) sin verksamhet, inom byggverksamheten var siffran 902 företag (13,9 %).

När man ser till landskap grundades kvantitativt sett flest nya företag i Nyland under fjärde kvartalet år 2012, dvs. 2 436 företag. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland och i Norra Österbotten, 2,2 procent i båda landskapen. Jämfört med fjärde kvartalet 2011 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Norra Österbotten (+41) och minskade mest i Egentliga Finland (-98).

När man jämför de ekonomiska regionerna startades kvantitativt sett flest nya företag under fjärde kvartalet 2012 i Helsingfors ekonomiska region (2 290) och näst flest i Tammerfors ekonomiska region (463). Jämfört med motsvarande kvartal år 2011 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Uleåborgs ekonomiska region (+41) och minskade mest i Åbo ekonomiska region (-56).

När man jämför ELY-centralerna inledde kvantitativt sett flest nya företag sin verksamhet under fjärde kvartalet 2012 inom området för Nylands ELY-central (2 436) och näst flest inom området för Birkalands ELY-central (588). Jämfört med motsvarande kvartal år 2011 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest inom området för Norra Österbottens ELY-central (+41) och minskade mest inom området för Egentliga Finlands ELY-central (-98).

När man jämför kommunerna inledde flest nya företag sin verksamhet under fjärde kvartalet 2012 i Helsingfors (1 204), näst flest i Esbo (382), Tammerfors (280), Vanda (241) och Uleåborg (234). Jämfört med fjärde kvartalet 2011 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Uleåborg (+72) och minskade mest i Åbo (-38).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 3 070 under fjärde kvartalet år 2012 och antalet nya aktiebolag 2 807. Till juridisk form var 47,4 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 43,3 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 3:e kvartalet 2012

Enligt Statistikcentralen lade 4 864 företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet 2012. Jämfört med tredje kvartalet året innan ökade antalet nedlagda företag med 2,5 procent, då 4 744 företag lade ned sin verksamhet under tredje kvartalet 2011. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 1,4 procent under tredje kvartalet 2012.

Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, där antalet nedlagda företag var 942, dvs. 19,4 procent av alla nedlagda företag under tredje kvartalet. Inom byggverksamhet lade 809 företag (16,6 %) ned sin verksamhet och inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 605 företag (12,4 %).

Sett till landskap lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet i Nyland (1 698) under tredje kvartalet 2012. I förhållande till företagsbeståndets storlek fanns det flest nedlagda företag i Nyland, Södra Karelen och Södra Savolax, 1,5 procent i respektive landskap. Jämfört med tredje kvartalet 2011 ökade antalet nedlagda företag kvantitativt sett mest i Egentliga Finland (+44) och minskade mest i Nyland (-57).

Sett till ekonomisk region lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet 2012 i Helsingfors ekonomiska region (1 575) och näst flest i Tammerfors ekonomiska region (348). Jämfört med motsvarande kvartal år 2011 ökade antalet nedlagda företag kvantitativt sett mest i Jyväskylä ekonomiska region (+39) och minskade mest i Helsingfors ekonomiska region (-79).

Sett till ELY-central lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet 2012 inom området för Nylands ELY-central (1 698) och näst flest inom området för Egentliga Finlands ELY-central (460). Jämfört med motsvarande kvartal år 2011 ökade antalet nedlagda företag kvantitativt sett mest inom området för Egentliga Finlands och Mellersta Finlands ELY-centraler, med 44 företag i båda, och minskade mest inom området för Nylands ELY-central (-57).

När man jämför kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet 2012 i Helsingfors (753), näst flest i Esbo (242), Tammerfors (224) och Vanda (176). Jämfört med tredje kvartalet 2011 ökade antalet nedlagda företag mest i Jyväskylä (+39) och minskade mest i Helsingfors (-63).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 2 501 under tredje kvartalet år 2012 och antalet nedlagda aktiebolag 1 707. Till juridisk form var 51,4 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 35,1 procent aktiebolag.

Nedlagda företag 3:e kvartalet

Nedlagda företag 3:e kvartalet

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2012, 4:e kvartalet; nedlagda företag 2012, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 09 1734 3542, Jaakko Salmela 09 1734 3454, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (235,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 25.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 4:e kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2012/04/aly_2012_04_2013-04-25_tie_001_sv.html