Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kaupan toimialalla aloitti ja lopetti eniten yrityksiä

Aloittaneet yritykset 2012

Vuonna 2012 aloitti 31 186 uutta yritystä toimintansa. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 8,9 prosenttia. Aloittaneiden yritysten määrä väheni 4,0 prosenttia verrattuna vuoteen 2011, jolloin toimintansa aloitti 32 469 yritystä.

Eniten uusia yrityksiä aloitti kaupan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 5 170 uutta yritystä eli 16,6 prosenttia kaikista vuonna 2012 aloittaneista yrityksistä. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla aloitti 5 089 (16,3%), rakentamisen toimialalla 4 646 (14,9%), teollisuuden toimialalla 1 559 (5,0%) ja majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla 1 539 (4,9%) yritystä.

Aloittaneet yritykset toimialoittain

Toimiala Yrityksiä Osuus yrityskannasta, % Muutos 2012-2011, lkm Muutos 2012-2011, %
Yhteensä 31 186 8,9 -1 283 -4,0
G Tukku- ja vähittäiskauppa 5 170 8,5 -227 -4,2
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 5 089 10,4 -26 -0,5
F Rakentaminen 4 646 8,8 -504 -9,8
S Muu palvelutoiminta 2 513 11,2 -130 -4,9
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 2 106 11,3 -154 -6,8
J Informaatio ja viestintä 1 616 11,5 36 2,3
C Teollisuus 1 559 5,7 -128 -7,6
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 539 11,3 -27 -1,7
L Kiinteistöalan toiminta 1 514 6,3 -70 -4,4
H Kuljetus ja varastointi 1 144 4,6 -105 -8,4
R Taiteet, viihde ja virkistys 1 092 14,2 29 2,7
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 986 7,7 26 2,7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 972 10,9 0 0,0
P Koulutus 659 14,2 33 5,3
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 351 9,5 -8 -2,2
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto 85 4,6 -23 -21,3
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 57 6,7 -10 -14,9
B Kaivostoiminta ja louhinta 56 5,3 -6 -9,7

Aloittaneet yritykset toimialoittain 2005-2012

Toimiala 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Yhteensä 29 862 32 934 35 343 34 604 31 279 33 232 32 469 31 186
G Tukku- ja vähittäiskauppa 5 834 6 426 6 106 5 884 5 562 5 760 5 397 5 170
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 4 168 4 708 5 289 5 384 4 952 5 394 5 115 5 089
F Rakentaminen 4 994 5 682 6 540 5 894 4 572 5 250 5 150 4 646
S Muu palvelutoiminta 1 967 2 144 2 228 2 301 2 236 2 462 2 643 2 513
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 1 950 2 054 2 225 2 293 2 319 2 361 2 260 2 106
J Informaatio ja viestintä 1 463 1 471 1 587 1 666 1 529 1 551 1 580 1 616
C Teollisuus 1 773 1 896 1 982 1 916 1 611 1 691 1 687 1 559
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 518 1 595 1 630 1 569 1 635 1 622 1 566 1 539
L Kiinteistöalan toiminta 1 686 1 713 1 958 1 759 1 357 1 505 1 584 1 514
H Kuljetus ja varastointi 1 189 1 423 1 567 1 540 1 242 1 214 1 249 1 144
R Taiteet, viihde ja virkistys 732 825 942 989 940 1 037 1 063 1 092
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 718 831 954 1 041 1 177 1 048 960 986
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 963 1 078 1 172 1 164 948 1 037 972 972
P Koulutus 366 435 433 483 538 633 626 659
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 359 378 452 482 421 426 359 351
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto 93 121 136 122 98 111 108 85
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 30 61 57 33 49 45 67 57
B Kaivostoiminta ja louhinta 38 63 64 54 58 64 62 56
T Kotitalouksien toiminta työnantajina 6 17 8 12 11 11 4 7
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus 8 5 7 3 7 2 4 4

Maakunnittaisen tarkastelun perusteella vuonna 2012 suhteessa yrityskantaan eniten yrityksiä aloitti Uudellamaalla (9,9%) ja Pohjois-Pohjanmaalla (9,7%). Lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti Uudellamaalla (11 201). Vuoteen 2011 verrattuna uusien yritysten määrä lisääntyi eniten Kainuussa (58) ja väheni Uudellamaalla (-298).

Aloittaneet yritykset maakunnittain

Maakunta Yrityksiä Osuus yrityskannasta, % Muutos 2012-2011, kpl Muutos 2012-2011, %
Koko maa 31 186 8,9 -1 283 -4,0
Manner-Suomi 30 122 8,8 -1 401 -4,4
Uusimaa 11 201 9,9 -298 -2,6
Pirkanmaa 2 900 9,2 -93 -3,1
Varsinais-Suomi 2 883 8,6 -288 -9,1
Pohjois-Pohjanmaa 1 936 9,7 43 2,3
Keski-Suomi 1 335 8,7 -41 -3,0
Satakunta 1 062 7,2 -136 -11,4
Pohjois-Savo 1 008 7,7 -61 -5,7
Etelä-Pohjanmaa 988 7,1 -64 -6,1
Päijät-Häme 958 7,7 -151 -13,6
Pohjanmaa 890 7,7 24 2,8
Lappi 888 8,0 -27 -3,0
Kanta-Häme 856 8,0 -109 -11,3
Kymenlaakso 771 8,1 -94 -10,9
Etelä-Savo 623 6,6 -98 -13,6
Pohjois-Karjala 596 6,9 9 1,5
Etelä-Karjala 595 8,3 -39 -6,2
Kainuu 330 8,5 58 21,3
Keski-Pohjanmaa 302 7,1 -36 -10,7
Ahvenanmaa 243 9,0 42 20,9

Aloittaneet yritykset maakunnittain 2005-2012

Maakunta 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Koko maa 29 862 32 934 35 343 34 604 31 279 33 232 32 469 31 186
Manner-Suomi 29 482 32 494 34 660 33 822 30 547 32 394 31 523 30 122
Uusimaa 10 562 11 533 12 734 12 473 11 423 11 965 11 499 11 201
Pirkanmaa 2 725 2 991 3 223 3 056 2 913 3 090 2 993 2 900
Varsinais-Suomi 2 584 3 053 3 266 3 101 2 873 3 096 3 171 2 883
Pohjois-Pohjanmaa 1 778 2 057 2 027 1 990 1 750 1 936 1 893 1 936
Keski-Suomi 1 388 1 462 1 545 1 533 1 416 1 357 1 376 1 335
Satakunta 1 114 1 274 1 317 1 295 1 094 1 219 1 198 1 062
Pohjois-Savo 1 098 1 155 1 143 1 166 1 068 1 158 1 069 1 008
Etelä-Pohjanmaa 1 016 1 089 1 139 1 127 986 1 028 1 052 988
Päijät-Häme 1 085 1 211 1 211 1 126 978 1 103 1 109 958
Pohjanmaa 823 929 918 925 889 955 866 890
Lappi 959 996 997 1 021 890 908 915 888
Kanta-Häme 931 1 097 1 143 1 051 880 981 965 856
Kymenlaakso 774 877 956 985 764 847 865 771
Etelä-Savo 732 734 866 811 702 771 721 623
Pohjois-Karjala 718 683 836 773 699 744 587 596
Etelä-Karjala 587 638 638 648 577 635 634 595
Kainuu 289 331 344 353 286 278 272 330
Keski-Pohjanmaa 319 384 357 388 359 323 338 302
Ahvenanmaa 223 205 262 241 188 221 201 243

Vuonna 2012 lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä syntyi Helsingin seutukuntaan (10 478). Seuraavaksi eniten Tampereen (2 321), Turun (1 920) ja Oulun (1 241) seutukuntiin. Suhteessa yrityskantaan eniten aloittaneita yrityksiä oli Oulun seutukunnassa (11,3%) ja seuraavaksi eniten Helsingin (10,1%) ja Jyväskylän (10,0%) seutukunnissa. Vuoteen 2011 verrattuna uusien yritysten määrä lisääntyi eniten Kajaanin seutukunnassa (50) ja väheni eniten Turun seutukunnassa (-250).

ELY-keskuksittaisen tarkastelun perusteella vuonna 2012 lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti Uudenmaan ELY-keskuksen (11 201) alueella ja seuraavaksi eniten Pirkanmaan (2 900) ja Varsinais-Suomen (2 883) ELY-keskusten alueilla. Vähiten yrityksiä aloitti Ahvenanmaalla (243) ja Kainuun (330) ELY-keskuksen alueella.

Kunnittaisen tarkastelun perusteella vuonna 2012 suhteessa yrityskantaan eniten yrityksiä aloitti Föglössä (14,9%) ja Kökarissa (14,8) ja lukumääräisesti eniten Helsingissä (5 207). Vuoteen 2011 verrattuna uusien yritysten määrä lisääntyi eniten Oulussa (117) ja väheni eniten Turussa (-134).

Aloittaneet yritykset kunnittain (yli 1 000 yrityksen kunnat)

Kunta Yrityksiä Osuus yrityskannasta, % Muutos 2012-2011, lkm Muutos 2012-2011, %
Helsinki - Helsingfors 5 207 10,3 -133 -2,5
Espoo - Esbo 1 706 10,6 -9 -0,5
Tampere - Tammerfors 1 429 10,6 -28 -1,9
Vantaa - Vanda 1 205 10,3 -33 -2,7
Turku - Åbo 1 135 9,6 -134 -10,6
Oulu - Uleåborg 891 12,7 117 15,1
Jyväskylä 735 10,7 17 2,4
Lahti - Lahtis 499 8,2 -97 -16,3
Kuopio 447 9,5 -9 -2,0
Pori - Björneborg 389 7,9 -45 -10,4
Lappeenranta - Villmanstrand 370 9,6 17 4,8
Seinäjoki 367 9,5 -2 -0,5
Kouvola 338 7,6 -59 -14,9
Salo 320 8,2 -55 -14,7
Hämeenlinna - Tavastehus 316 8,0 -32 -9,2
Porvoo - Borgå 302 8,5 -41 -12,0
Rovaniemi 298 9,1 -28 -8,6
Tuusula - Tusby 290 9,8 28 10,7
Vaasa - Vasa 282 8,8 -8 -2,8
Joensuu 281 7,4 8 2,9
Kotka 261 9,3 -1 -0,4
Hyvinkää - Hyvinge 252 9,1 -5 -1,9
Kirkkonummi - Kyrkslätt 251 10,7 9 3,7
Nurmijärvi 245 8,5 -25 -9,3
Järvenpää - Träskända 238 10,2 -16 -6,3
Lohja - Lojo 224 8,8 1 0,4
Mikkeli - S:t Michel 221 7,9 -6 -2,6
Vihti - Vichtis 212 9,5 -7 -3,2
Kerava - Kervo 201 10,5 22 12,3
Kokkola - Karleby 200 7,6 -23 -10,3
Raasepori - Raseborg 183 7,7 1 0,5
Ylöjärvi 182 8,8 -21 -10,3
Kaarina - S:t Karins 182 8,8 -49 -21,2
Rauma - Raumo 166 7,1 -29 -14,9
Nokia 165 9,1 -13 -7,3
Kajaani - Kajana 163 10,0 31 23,5
Kangasala 162 8,1 -18 -10,0
Riihimäki 150 9,2 -37 -19,8
Raisio - Reso 148 8,9 -21 -12,4
Sastamala 136 7,3 -13 -8,7
Sipoo - Sibbo 129 8,7 1 0,8
Lempäälä 121 8,6 -1 -0,8
Tornio - Torneå 120 8,4 1 0,8
Imatra 120 8,6 -23 -16,1
Jämsä 118 8,8 15 14,6
Hollola 113 8,6 -4 -3,4
Savonlinna - Nyslott 112 7,1 -8 -6,7
Mustasaari - Korsholm 112 9,5 17 17,9
Naantali - Nådendal 110 8,3 -17 -13,4
Parainen - Pargas 109 8,4 7 6,9
Maarianhamina - Mariehamn 109 8,9 13 13,5
Mäntsälä 106 7,2 -33 -23,7
Loimaa 101 7,5 11 12,2
Lieto - Lundo 100 8,0 5 5,3
Forssa 98 8,2 11 12,6
Pirkkala - Birkala 98 9,1 -20 -16,9
Raahe - Brahestad 97 9,9 -1 -1,0
Akaa 94 9,2 7 8,0
Loviisa - Lovisa 93 7,3 -15 -13,9
Pietarsaari - Jakobstad 86 7,0 -9 -9,5
Iisalmi - Idensalmi 85 6,7 -8 -8,6
Uusikaupunki - Nystad 85 7,2 -12 -12,4
Varkaus 85 7,5 -14 -14,1
Hamina - Fredrikshamn 82 7,0 -30 -26,8
Pieksämäki 82 7,3 -11 -11,8
Kauhava 81 5,7 -22 -21,4
Orimattila 81 7,1 -8 -9,0
Laukaa 79 7,9 -4 -4,8
Heinola 78 6,9 -18 -18,8
Siilinjärvi 68 6,6 -13 -16,0
Kauhajoki 67 6,0 -29 -30,2
Kurikka 63 6,1 -8 -11,3
Lapua - Lappo 61 5,7 -16 -20,8
Kuusamo 60 5,5 -4 -6,3

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuonna 2012 toimintansa aloitti 15 989 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 12 163 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 51,3 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 39 prosenttia osakeyhtiöitä. Edelliseen vuoteen verrattuna uusien yritysten määrä lisääntyi eniteni yhtiömuodossa muu oikeudellinen muoto (39) ja väheni eniten liikkeen- ja ammatinharjoittajayrityksissä (-847).

Aloittaneet yritykset oikeudellisen muodon mukaan

Oikeudellinen muoto Yrityksiä Osuus yrityskannasta, %
Yhteensä 31 186 8,9
11 Luonnollinen henkilö 15 989 11,0
31 Osakeyhtiö 12 163 7,6
21 Kommandiittiyhtiö 1 001 4,4
90 Muu oikeudellinen muoto 850 24,2
14 Avoin yhtiö 706 8,4
41 Osuuskunta 193 7,4
13 Verotusyhtymä 156 8,5
35 Asunto-osakeyhtiö 63 1,7
15 Konkurssipesä 51 52,0
12 Kuolinpesä, perikunta 10 1,3
54 Taloudellinen yhdistys 3 1,6
53 Keskinäinen vahinkovakuutusyhdistys 1 1,7

Aloittaneet yritykset oikeudellisen muodon mukaan (kaksi suurinta)

Aloittaneet yritykset oikeudellisen muodon mukaan (kaksi suurinta)

Lopettaneet yritykset 2012

Vuonna 2012 toimintansa lopetti 25 504 yritystä. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 7,2 prosenttia. Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi 4,3 prosenttia verrattuna vuoteen 2011, jolloin toimintansa lopetti 24 447 yritystä.

Eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla, jossa toimintansa lopetti 4 855 yritystä eli 19,0 prosenttia kaikista vuonna 2012 lopettaneista yrityksistä. Rakentamisen toimialalla lopetti 4 112 (16,1%), ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla 3 594 (14,1%), teollisuuden toimialalla 1 588 (6,2%) ja majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla 1 330 (5,2%) yritystä.

Lopettaneet yritykset toimialoittain

Toimiala Yrityksiä Osuus yrityskannasta, % Muutos 2012-2011, lkm Muutos 2012-2011, %
Yhteensä 25 504 7,2 1 057 4,3
G Tukku- ja vähittäiskauppa 4 855 7,9 145 3,1
F Rakentaminen 4 112 7,7 -41 -1,0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 3 594 7,1 250 7,5
S Muu palvelutoiminta 1 926 8,3 238 14,1
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 1 710 9,0 62 3,8
C Teollisuus 1 588 5,8 32 2,1
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 330 9,6 -15 -1,1
H Kuljetus ja varastointi 1 320 5,4 -38 -2,8
J Informaatio ja viestintä 1 105 7,5 148 15,5
L Kiinteistöalan toiminta 1 083 4,4 91 9,2
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 705 7,6 31 4,6
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 685 5,3 -44 -6,0
R Taiteet, viihde ja virkistys 640 7,7 99 18,3
P Koulutus 345 6,9 19 5,8
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 334 8,9 74 28,5
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto 75 4,1 4 5,6
B Kaivostoiminta ja louhinta 51 4,8 2 4,1
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 30 3,4 2 7,1

Lopettaneet yritykset toimialoittain 2005-2012

Toimiala 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Yhteensä 21 198 22 331 23 229 27 003 25 980 21 446 24 447 25 504
G Tukku- ja vähittäiskauppa 5 110 5 272 5 235 5 728 5 314 4 413 4 710 4 855
F Rakentaminen 2 954 3 150 3 482 4 394 4 280 3 418 4 153 4 112
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 2 494 2 733 2 885 3 629 3 472 2 918 3 344 3 594
S Muu palvelutoiminta 1 306 1 303 1 382 1 541 1 543 1 451 1 688 1 926
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 1 186 1 327 1 374 1 655 1 624 1 414 1 648 1 710
C Teollisuus 1 707 1 614 1 620 1 912 1 918 1 420 1 556 1 588
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 291 1 377 1 348 1 390 1 375 1 233 1 345 1 330
H Kuljetus ja varastointi 1 199 1 179 1 236 1 317 1 269 1 196 1 358 1 320
J Informaatio ja viestintä 894 959 990 1 185 1 091 845 957 1 105
L Kiinteistöalan toiminta 1 089 1 102 1 234 1 392 1 216 866 992 1 083
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 448 515 617 697 732 585 674 705
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 517 720 724 711 750 591 729 685
R Taiteet, viihde ja virkistys 350 407 431 615 568 459 541 640
P Koulutus 199 277 240 295 311 251 326 345
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 291 268 275 368 370 263 260 334
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto 48 44 49 60 58 54 71 75
B Kaivostoiminta ja louhinta 72 48 60 66 55 41 49 51
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 23 23 15 33 19 16 28 30
T Kotitalouksien toiminta työnantajina 12 5 11 3 9 4 10 6
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus 2 1 6 2 3 3 2 4

Maakunnittaisen tarkastelun perusteella vuonna 2012 suhteessa yrityskantaan eniten yrityksiä lopetti Kymenlaaksossa (7,8%) ja lukumääräisesti eniten Uudellamaalla (9 050). Vuoteen 2011 verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Varsinais-Suomessa (394) ja väheni Päijät-Hämeessä (-74).

Lopettaneet yritykset maakunnittain

Maakunta Yrityksiä Osuus yrityskannasta, % Muutos 2012-2011, kpl Muutos 2012-2011, %
Koko maa 25 504 7,2 1 057 4,3
Manner-Suomi 24 825 7,1 919 3,8
Uusimaa 9 050 7,8 322 3,7
Varsinais-Suomi 2 456 7,1 394 19,1
Pirkanmaa 2 230 6,9 51 2,3
Pohjois-Pohjanmaa 1 418 6,9 -70 -4,7
Keski-Suomi 1 056 6,8 -4 -0,4
Pohjois-Savo 967 7,4 90 10,3
Satakunta 964 6,5 11 1,2
Päijät-Häme 880 7,1 -74 -7,8
Etelä-Pohjanmaa 831 5,9 125 17,7
Kanta-Häme 758 7,0 67 9,7
Kymenlaakso 702 7,3 -62 -8,1
Lappi 684 6,0 7 1,0
Pohjanmaa 662 5,6 16 2,5
Etelä-Savo 626 6,6 78 14,2
Pohjois-Karjala 539 6,3 -38 -6,6
Etelä-Karjala 488 6,7 45 10,2
Kainuu 263 6,7 -17 -6,1
Keski-Pohjanmaa 251 5,8 -22 -8,1
Ahvenanmaa 188 6,7 49 35,3

Lopettaneet yritykset maakunnittain 2005-2012

Maakunta 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Koko maa 21 198 22 331 23 229 27 003 25 980 21 446 24 447 25 504
Manner-Suomi 21 004 22 099 22 906 26 601 25 534 21 011 23 906 24 825
Uusimaa 7 001 7 663 7 760 9 803 9 372 7 272 8 728 9 050
Varsinais-Suomi 1 813 2 029 2 023 2 357 2 239 1 912 2 062 2 456
Pirkanmaa 1 900 1 967 2 064 2 257 2 349 1 993 2 179 2 230
Pohjois-Pohjanmaa 1 225 1 275 1 398 1 423 1 424 1 245 1 488 1 418
Keski-Suomi 988 1 041 1 155 1 150 1 132 992 1 060 1 056
Pohjois-Savo 868 756 887 1 002 953 833 877 967
Satakunta 859 966 926 1 061 973 821 953 964
Päijät-Häme 841 883 893 965 1 018 859 954 880
Etelä-Pohjanmaa 762 707 861 886 815 693 706 831
Kanta-Häme 658 690 770 851 723 690 691 758
Kymenlaakso 675 664 683 780 755 592 764 702
Lappi 710 782 722 816 825 638 677 684
Pohjanmaa 648 691 604 866 693 576 646 662
Etelä-Savo 590 564 593 682 614 518 548 626
Pohjois-Karjala 511 507 557 603 636 529 577 539
Etelä-Karjala 454 456 480 518 478 422 443 488
Kainuu 246 231 273 268 267 206 280 263
Keski-Pohjanmaa 255 227 257 313 268 220 273 251
Ahvenanmaa 145 158 161 183 158 114 139 188

Vuonna 2012 lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (8 413). Seuraavaksi eniten Tampereen (1 779) ja Turun (1 645) seutukunnissa. Suhteessa yrityskantaan eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (7,9%) ja seuraavaksi eniten Varkauden (7,8%) ja Sisä-Savon (7,7%) seutukunnissa. Vuoteen 2011 verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingin (304) ja Turun (275) seutukunnissa, ja väheni eniten Oulun (-94) ja Lahden (-74) seutukunnissa.

ELY-keskuksittaisen tarkastelun perusteella vuonna 2012 lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Uudenmaan ELY-keskuksen (9 050) alueella ja seuraavaksi eniten Varsinais-Suomen (2 456) ja Pirkanmaan (2 230) ELY-keskusten alueilla. Vähiten yrityksiä lopetti Ahvenanmaalla (188) ja Kainuun (263) ELY-keskuksen alueella.

Kunnittaisen tarkastelun perusteella vuonna 2012 suhteessa yrityskantaan eniten yrityksiä lopetti Merijärvellä (12,5%) ja lukumääräisesti eniten Helsingissä (4 186). Vuoteen 2011 verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (179) ja väheni eniten Oulussa (-84).

Lopettaneet yritykset kunnittain (yli 1 000 yrityksen kunnat)

Kunta Yrityksiä Osuus yrityskannasta, % Muutos 2012-2011, lkm Muutos 2012-2011, %
Helsinki - Helsingfors 4 186 8,1 179 4,5
Espoo - Esbo 1 296 7,8 72 5,9
Tampere - Tammerfors 1 065 7,7 39 3,8
Turku - Åbo 962 8,0 138 16,7
Vantaa - Vanda 951 7,9 -23 -2,4
Oulu - Uleåborg 518 7,1 -84 -14,0
Jyväskylä 514 7,3 -6 -1,2
Lahti - Lahtis 458 7,6 -75 -14,1
Pori - Björneborg 370 7,5 38 11,4
Kuopio 359 7,5 -3 -0,8
Kouvola 336 7,6 -20 -5,6
Hämeenlinna - Tavastehus 278 6,9 34 13,9
Seinäjoki 276 6,9 48 21,1
Lappeenranta - Villmanstrand 276 6,9 50 22,1
Salo 273 6,8 31 12,8
Porvoo - Borgå 270 7,4 30 12,5
Joensuu 245 6,5 -23 -8,6
Nurmijärvi 235 8,0 37 18,7
Hyvinkää - Hyvinge 222 7,9 26 13,3
Tuusula - Tusby 219 7,2 -1 -0,5
Vaasa - Vasa 212 6,5 -15 -6,6
Rovaniemi 210 6,3 -2 -0,9
Kotka 208 7,4 -28 -11,9
Lohja - Lojo 204 7,9 4 2,0
Järvenpää - Träskända 204 8,6 11 5,7
Mikkeli - S:t Michel 193 6,8 21 12,2
Kirkkonummi - Kyrkslätt 188 7,7 25 15,3
Kaarina - S:t Karins 170 8,1 28 19,7
Kokkola - Karleby 168 6,3 0 0,0
Raasepori - Raseborg 165 6,8 2 1,2
Kerava - Kervo 155 7,9 -9 -5,5
Rauma - Raumo 153 6,5 -22 -12,6
Vihti - Vichtis 153 6,7 -18 -10,5
Kangasala 142 6,9 25 21,4
Ylöjärvi 141 6,7 6 4,4
Nokia 124 6,7 -1 -0,8
Riihimäki 122 7,3 2 1,7
Raisio - Reso 115 6,7 4 3,6
Savonlinna - Nyslott 110 7,0 -2 -1,8
Kajaani - Kajana 109 6,5 -8 -6,8
Hollola 105 7,8 19 22,1
Imatra 104 7,4 -8 -7,1
Jämsä 102 7,4 23 29,1
Varkaus 102 9,0 13 14,6
Sastamala 94 5,0 -17 -15,3
Tornio - Torneå 94 6,4 8 9,3
Sipoo - Sibbo 93 6,1 3 3,3
Lempäälä 93 6,5 -5 -5,1
Pieksämäki 93 8,1 30 47,6
Maarianhamina - Mariehamn 92 7,3 23 33,3
Mäntsälä 90 6,1 -17 -15,9
Lieto - Lundo 88 6,8 33 60,0
Iisalmi - Idensalmi 88 6,8 13 17,3
Loimaa 87 6,4 13 17,6
Siilinjärvi 87 8,5 13 17,6
Kauhava 83 5,8 17 25,8
Naantali - Nådendal 83 6,2 -13 -13,5
Hamina - Fredrikshamn 83 7,2 -9 -9,8
Loviisa - Lovisa 80 6,1 18 29,0
Pietarsaari - Jakobstad 80 6,4 16 25,0
Pirkkala - Birkala 78 7,0 17 27,9
Parainen - Pargas 77 5,8 3 4,1
Raahe - Brahestad 76 7,6 5 7,0
Forssa 74 6,0 11 17,5
Uusikaupunki - Nystad 72 6,0 9 14,3
Orimattila 71 6,2 2 2,9
Kauhajoki 68 6,0 12 21,4
Laukaa 68 6,7 -6 -8,1
Mustasaari - Korsholm 67 5,4 9 15,5
Akaa 67 6,4 -7 -9,5
Kuusamo 65 5,9 6 10,2
Heinola 64 5,7 -14 -17,9
Kurikka 50 4,8 -6 -10,7
Lapua - Lappo 48 4,5 -5 -9,4

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuonna 2012 toimintansa lopetti 13 277 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 8 933 osakeyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 52,1 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 35,0 prosenttia osakeyhtiöitä. Edelliseen vuoteen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten osakeyhtiössä (704) ja väheni eniten asunto-osakeyhtiöissä (-89).

Lopettaneet yritykset oikeudellisen muodon mukaan

Oikekudellinen muoto Yrityksiä Osuus yrityskannasta, %
Yhteensä 25 504 7,2
11 Luonnollinen henkilö 13 277 8,9
31 Osakeyhtiö 8 933 5,5
21 Kommandiittiyhtiö 1 350 6,1
14 Avoin yhtiö 723 8,6
90 Muu oikeudellinen muoto 545 14,0
35 Asunto-osakeyhtiö 187 5,4
41 Osuuskunta 153 5,7
12 Kuolinpesä, perikunta 143 22,4
13 Verotusyhtymä 102 5,4
15 Konkurssipesä 47 49,0
53 Keskinäinen vahinkovakuutusyhdistys 31 55,4
54 Taloudellinen yhdistys 11 6,6
32 Keskinäinen vakuutusyhtiö 2 11,1

Lopettaneet yritykset oikeudellisen muodon mukaan (kaksi suurinta)

Lopettaneet yritykset oikeudellisen muodon mukaan (kaksi suurinta)

Yrityskannan suhteellinen muutos maakunnittain, %

Yrityskannan suhteellinen muutos maakunnittain, %

Yrityksen kriittisin aika 1–3 vuotta aloittamisesta

Vuonna 2012 toimintansa lopettaneista yrityksistä 37,8 prosenttia oli toiminut alle kolme vuotta. Vuonna 2011 vastaava luku oli 38,8 prosenttia.

Lopettaneet yritykset toiminta-ajan mukaan

Lopettaneet yritykset toiminta-ajan mukaan

Yritysten eloonjäämisasteet aloittamisvuoden mukaan, %

Aloittamisvuosi Elossa 1. elinvuoden jälkeen Elossa 2. elinvuoden jälkeen Elossa 3. elinvuoden jälkeen Elossa 4. elinvuoden jälkeen Elossa 5. elinvuoden jälkeen Elossa 6. elinvuoden jälkeen
1995 91,3 81,8 73,9 66,9 61,4 56,7
1996 91,4 81,3 72,3 65,1 59,2 54,5
1997 90,5 79,2 69,9 62,5 56,7 52,1
1998 88,9 77,0 67,6 60,7 55,3 50,9
1999 88,4 76,5 67,4 60,5 55,4 51,1
2000 88,8 77,0 68,1 61,5 56,1 52,1
2001 88,7 76,7 67,7 61,0 55,9 51,6
2002 87,7 75,3 66,9 60,3 55,1 50,6
2003 85,9 73,5 64,8 57,6 52,1 47,6
2004 88,7 76,7 67,5 60,6 54,5 50,1
2005 88,8 77,1 68,0 59,9 54,6 50,8
2006 88,9 77,2 67,2 60,6 55,6 51,3
2007 90,0 77,4 69,0 62,9 57,9 53,4
2008 90,3 79,4 71,4 65,1 59,8 ..
2009 89,5 78,6 70,4 63,4 .. ..
2010 90,7 80,3 71,5 .. .. ..
2011 91,1 80,7 .. .. .. ..
2012 91,0 .. .. .. .. ..

Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo 09 1734 3542, Jaakko Salmela 09 1734 3454, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 24.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2012, Kaupan toimialalla aloitti ja lopetti eniten yrityksiä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2012/aly_2012_2013-10-24_kat_001_fi.html