Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Yritysten selviytyminen liikevaihdon ja henkilöstön mukaan

Yritysten aloituksia, lopetuksia ja elinkaaria seurataan myös Euroopan Unionin jäsenvaltioissa yhdenmukaisesti laadittavalla yritysdemografia-aineistolla. Siinä yritys katsotaan aktiiviseksi, kun sillä on palkattua työvoimaa tai liikevaihtoa. Menettely eroaa Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilaston käsitteistöstä, jossa aloitukset ja lopetukset päätellään verohallinnon arvonlisäveron maksamista koskevista päivämäärämuuttujista. Yritysdemografia ei toistaiseksi ole Suomen virallinen tilasto.

Yritysdemografian mukaan vuonna 2005 aloittaneista yrityksistä parhaiten vuoteen 2010 selvisivät vesi- ja jätehuollon (päätoimiala E) alalla aloittaneet yritykset. Näistä yrityksistä 77 prosenttia selvisi vuoteen 2010. Vuonna 2005 aloittaneista yrityksestä noin puolet selvisi vuoteen 2010 ilman katkoksia toiminnassa. Kun tarkastellaan vuosien 2005 ja 2009 välillä aloittaneita yrityksiä, keskimäärin 15 prosenttia yrityksistä lopetti toimintansa ensimmäisen toimintavuoden jälkeen. Yritys katsotaan tässä yhteydessä lopettaneeksi, kun sillä ei ole ollut palkansaajia tai liikevaihtoa kahteen vuoteen.

Pienimmät selviytymisosuudet olivat tukku- ja vähittäiskaupan (G) sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan (I) toimialoilla, joilla 2005 aloittaneista yrityksistä selvisi noin 43 prosenttia vuoteen 2010 saakka. Myös kiinteistöalan toiminnan (L) selviämisaste oli matala, mutta sen osuutta laskevat asunto-osakeyhtiöt, jotka toimivat liikevaihdolla ja henkilöstöllä mitaten epäsäännöllisesti.

Toimintansa vuonna 2005 aloittaneet yritykset kaksinkertaistivat yhteenlasketun palkkaamansa henkilöstön vuoteen 2010 mennessä. Henkilöstön määrän kehityksessä on kuitenkin paljon vaihtelua aloitusvuoden ja toimialan mukaan.


Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo 09 1734 3542, Jaakko Salmela 09 1734 3454, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 24.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2012, Yritysten selviytyminen liikevaihdon ja henkilöstön mukaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2012/aly_2012_2013-10-24_kat_002_fi.html