Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.10.2013

Antalet nya företag minska minskade ytterligare

Enligt Statistikcentralen fortsatte antalet nya företag att minska år 2012, då antalet var 4,0 procent färre än året innan. Antalet nedlagda företag har fortsatt att öka, då antalet var 4,3 procent fler än år 2011. När man ser till näringsgren inledde och lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet inom handeln, och när man ser till landskap flest företag i Nyland.

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag år 2012

Enligt Statistikcentralen inledde 31 186 nya företag sin verksamhet år 2012. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 8,9 procent år 2012. Antalet minskade med 4,0 procent jämfört med år 2011. Flest nya företag inledde sin verksamhet inom handeln, 5 170 företag, dvs. 16,6 procent av alla nystartade företag år 2012.

År 2012 lade 25 504 företag ned sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 7,2 procent. Antalet ökade med 4,3 procent jämfört med år 2011. Flest företag lade ned sin verksamhet inom handeln, 4 855 företag, dvs. 19,0 procent av alla nedlagda företag år 2012.

Sett till landskap inledde kvantitativt sett flest nya företag (11 201) sin verksamhet i Nyland, där också flest företag (9 050) lade ned sin verksamhet år 2012. Jämfört med år 2011 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Kajanaland (58) och minskade mest i Nyland (–298). Antalet nedlagda företag ökade kvantitativt sett mest i Egentliga Finland (394) och minskade mest i Päijänne-Tavastland (–74).

Sett till ekonomisk region inledde kvantitativt sett flest företag (10 478) sin verksamhet i Helsingfors ekonomiska region, där också flest företag (8 413) lade ned sin verksamhet år 2012. I förhållande till företagsbeståndet inledde flest företag sin verksamhet i Uleåborgs ekonomiska region (11,3 %) och flest företag lade ner sin verksamhet i Helsingfors ekonomiska region (7,9 %).

Sett till ELY-central inledde flest företag (11 201) sin verksamhet inom området för Nylands ELY-central, där också flest företag lade ner sin verksamhet (9 050) år 2012.

Sett till kommun inledde kvantitativt sett flest företag (5 207) sin verksamhet i Helsingfors, där också flest företag (4 186) lade ned sin verksamhet år 2012. Jämfört med år 2011 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Uleåborg (117) och minskade mest i Åbo (–134). Antalet nedlagda företag ökade kvantitativt sett mest i Helsingfors (179) och minskade mest i Uleåborg (–84).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 15 989 år 2012 och antalet nya aktiebolag 12 163. Antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) var 13 277 och antalet nedlagda aktiebolag 8 933.

Siffrorna innehåller förändringar som skett på grund av bl.a. bolagisering och fusioner.


Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag 2011. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 09 1734 3542, Jaakko Salmela 09 1734 3454, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 24.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2012/aly_2012_2013-10-24_tie_001_sv.html