Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.10.2013

Antalet nya företag fortsätter minska


Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 3,1 procent under andra kvartalet år 2013 jämfört med motsvarande period året innan. När man ser till näringsgren inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet inom handeln och när man ser till landskap flest företag i Nyland. Antalet nedlagda företag ökade med 7,6 procent under första kvartalet år 2013 jämfört med motsvarande period året innan. När man ser till näringsgren lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet inom handeln och sett till landskap flest företag i Nyland.

Nya företag, 2:a kvartalet

Nya företag, 2:a kvartalet

Nya företag, 2:a kvartalet 2013

Enligt Statistikcentralen inledde 7 416 nya företag sin verksamhet under andra kvartalet år 2013. Antalet nya företag minskade med 3,1 procent jämfört med motsvarande kvartal år 2012, då 7 652 företag inledde sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 2,2 procent under andra kvartalet 2013.

Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom handeln, 1 236 företag, dvs. 16,7 procent av alla nystartade företag under andra kvartalet. Inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik inledde 1 175 (15,8%) nya företag sin verksamhet och inom byggverksamhet 1 166 (15,7%) nya företag. När det gäller de största näringsgrenarna minskade antalet nya företag kvantitativt sett mest inom byggverksamhet (-139) jämfört med andra kvartalet år 2012.

När man jämför landskapen grundades kvantitativt sett flest nya företag i Nyland under andra kvartalet 2013, dvs. 2 655 företag. Näst flest nya företag inledde sin verksamhet i Birkaland (680) och Egentliga Finland (672). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland (2,4%). Jämfört med andra kvartalet 2012 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Norra Savolax (25) och minskade mest i Lappland (-53).

Sett till ekonomisk region inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet under andra kvartalet 2013 i Helsingfors ekonomiska region (2 502) och näst flest i Tammerfors (544) och Åbo (425) ekonomiska regioner. Jämfört med andra kvartalet år 2012 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Kuopio ekonomiska region (41) och minskade mest i Åbo ekonomiska region (-40).

Sett till ELY-central inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet under andra kvartalet år 2013 inom området för Nylands ELY-central (2 655) och näst flest inom områdena för Birkalands (680) och Egentliga Finlands (672) ELY-centraler. Jämfört med andra kvartalet år 2012 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest inom området för Norra Savolax ELY-central (25) och minskade mest inom området för Lapplands ELY-central (-53).

När man jämför kommunerna inledde flest företag sin verksamhet under andra kvartalet 2013 i Helsingfors (1 334), näst flest i Esbo (372), Tammerfors (338), Vanda (260) och Åbo (258). Jämfört med andra kvartalet år 2012 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Helsingfors (124) och minskade mest i Vanda (-51) och Åbo (-61).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 3 751 under andra kvartalet 2013 och antalet nya aktiebolag 2 965. Till juridisk form var 50,6 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 40,0 procent aktiebolag. Jämfört med andra kvartalet år 2012 ökade antalet nya företag, sett till juridisk form, mest bland aktiebolag (8), medan antalet minskade mest bland rörelseidkar- och yrkesutövarföretag (-139).

Nedlagda företag, 1:a kvartalet 2013

Enligt Statistikcentralen lade 4 959 företag ned sin verksamhet under första kvartalet 2013. Jämfört med första kvartalet året innan har antalet nedlagda företag ökat med 7,6 procent, då 4 608 företag lade ned sin verksamhet under första kvartalet år 2012. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 1,5 procent under januari–mars 2013.

Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, där antalet nedlagda företag var 931, dvs. 18,8 procent av alla nedlagda företag under första kvartalet. Inom byggverksamhet lade 816 företag (16,5%) ned sin verksamhet och inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 676 företag (13,6%). När det gäller de största näringsgrenarna ökade antalet nedlagda företag kvantitativt sett mest inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (61) jämfört med första kvartalet 2012.

Sett till landskap lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet i Nyland (1 749) under första kvartalet år 2013. Näst flest företag lade ned sin verksamhet i Birkaland (452) och Egentliga Finland (426). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Kymmenedalen (1,7%). Jämfört med första kvartalet 2012 ökade antalet nedlagda företag kvantitativt sett mest i Nyland (95) och minskade mest i Norra Savolax (-20).

Sett till ekonomisk region lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under första kvartalet 2013 i Helsingfors ekonomiska region (1 652) och näst flest i Tammerfors (271) och Åbo (352) ekonomiska regioner. Jämfört med första kvartalet år 2012 ökade antalet nedlagda företag kvantitativt sett mest i Helsingfors ekonomiska region (106) och minskade mest i Kuopio ekonomiska region (-16).

Sett till ELY-central lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under första kvartalet 2013 inom området för Nylands ELY-central (1 749) och näst flest inom området för Birkalands ELY-central (452). Jämfört med första kvartalet år 2012 ökade antalet nedlagda företag kvantitativt sett mest inom området för Nylands ELY-central (95) och minskade mest inom området för Norra Savolax ELY-central (-20).

När man jämför kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet under första kvartalet år 2013 i Helsingfors (809), Esbo (269), Tammerfors (213) och Vanda (201). Jämfört med första kvartalet år 2012 ökade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors (74) och minskade mest i Kuopio (-18).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 2 513 under första kvartalet 2013 och antalet nedlagda aktiebolag 1 760. Till juridisk form var 50,7 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 35,5 procent aktiebolag. Jämfört med första kvartalet år 2012 ökade antalet nedlagda företag mest, sett till juridisk form, bland aktiebolag (159).

Nedlagda företag 1:a kvartalet

Nedlagda företag 1:a kvartalet

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2013, 2:a kvartalet; nedlagda företag 2013, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 09 1734 3542, Jaakko Salmela 09 1734 3454, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (235,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 2:a kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2013/02/aly_2013_02_2013-10-17_tie_001_sv.html