Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.1.2014

Uusien yritysten perustaminen nihkeää


Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä väheni 5,2 prosenttia vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimialakohtaisesti eniten yrityksiä aloitti kaupan toimialalla ja maakuntakohtaisesti Uudellamaalla. Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi 5,8 prosenttia vuoden 2013 toisella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yrityksiä lopetti eniten toimialakohtaisesti kaupan toimialalla ja maakuntakohtaisesti Uudellamaalla.

Aloittaneet yritykset, 3. neljännes

Aloittaneet yritykset, 3. neljännes

Aloittaneet yritykset 3. neljännes 2013

Tilastokeskuksen mukaan 6 668 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä. Aloittaneiden yritysten määrä väheni 5,2 prosenttia verrattuna vuoden 2012 vastaavaan neljännekseen, jolloin toimintansa aloitti 7 032 yritystä. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 1,9 prosenttia vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten uusia yrityksiä aloitti kaupan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 1 157 uutta yritystä eli 17,4 prosenttia kaikista kolmannella neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla aloitti 1 015 (15,2%) ja rakentamisen toimialalla 949 (14,2%) uutta yritystä. Aloittaneiden yritysten määrä väheni eniten rakentamisen toimialalla (-172) verrattuna vuoden 2012 kolmanteen neljännekseen.

Maakunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 2 517. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Pirkanmaalla (608) ja Varsinais-Suomessa (584). Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Uudellamaalla, 2,3 prosenttia. Verrattuna vuoden 2012 kolmanteen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Etelä-Pohjanmaalla (23) ja väheni eniten Pohjois-Pohjanmaalla (-64).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa (2 367) ja seuraavaksi eniten Tampereen (489) ja Turun (416) seutukunnissa. Verrattuna vuoden 2012 vastaavaan neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Seinäjoen seutukunnassa (24) ja väheni eniten Tampereen seutukunnassa (-55).

ELY-keskuksittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä eniten yrityksiä aloitti Uudenmaan (2 517) ELY-keskuksen alueella ja seuraavaksi eniten Pirkanmaan (608) ja Varsinais-Suomen (584) ELY-keskusten alueilla. Verrattuna vuoden 2012 vastaavaan neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Etelä-Pohjanmaan (23) ELY-keskuksen alueella ja väheni eniten Pohjois-Pohjanmaan (-64) ELY-keskuksen alueella.

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä yrityksiä aloitti eniten Helsingissä (1 259), seuraavaksi eniten Espoossa (361), Tampereella (297), Vantaalla (267) ja Turussa (258). Vuoden 2012 kolmanteen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten Helsingissä (75) ja väheni eniten Tampereella (-44).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä toimintansa aloitti 3 341 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 735 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 50,1 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 41,0 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset 2. neljännes 2013

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2013 toisella neljänneksellä toimintansa lopetti 5 164 yritystä. Edellisen vuoden toiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi 5,8 prosenttia, kun vuoden 2012 toisella neljänneksellä toimintansa lopetti 4 880 yritystä. Lopettaneiden osuus koko yrityskannasta oli 1,5 prosenttia vuoden 2013 toisella neljänneksellä.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 975 eli 18,9 prosenttia kaikista toisella neljänneksellä lopettaneista yrityksistä. Rakentamisen toimialalla toimintansa lopetti 792 (15,3%) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla 732 (14,2%) yritystä. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten (100) vuoden 2012 toiseen neljännekseen verrattuna.

Maakunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2013 toisella neljänneksellä toimintansa lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (1 932). Seuraavaksi eniten yrityksiä lopetti Varsinais-Suomessa (439) ja Pirkanmaalla (434). Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Kainuussa (1,8%). Verrattuna vuoden 2012 toiseen neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Uudellamaalla (169) ja väheni eniten Pohjois-Savossa (-34).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2013 toisella neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (1 804) ja seuraavaksi eniten Tampereen (340) ja Turun (290) seutukunnissa. Verrattuna vuoden 2012 vastaavaan neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingin seutukunnassa (157) ja väheni eniten Mikkelin seutukunnassa (-22).

ELY-keskuksittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2013 toisella neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Uudenmaan (1 932) ELY-keskuksen alueella ja seuraavaksi eniten Varsinais-Suomen (439) ja Pirkanmaan (434) ELY-keskusten alueilla. Verrattuna vuoden 2012 vastaavaan neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Uudenmaan (169) ELY-keskuksen alueella ja väheni eniten Pohjois-Savon (-34) ELY-keskuksen alueella.

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2013 toisella neljänneksellä yrityksiä lopetti eniten Helsingissä (879), seuraavaksi eniten Espoossa (298), Vantaalla, (240) ja Tampereella (202). Vuoden 2012 toiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Espoossa (56) ja väheni eniten Varkaudessa (-14).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2013 toisella neljänneksellä toimintansa lopetti 2 571 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 1 903 osakeyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 49,8 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 36,9 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset, 2. neljännes

Lopettaneet yritykset, 2. neljännes

Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2013, 3. neljännes; lopettaneet yritykset 2013, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo 09 1734 3542, Jaakko Salmela 09 1734 3454, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (253,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 23.1.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 3. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2013/03/aly_2013_03_2014-01-23_tie_001_fi.html