Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.1.2014

Trögt med grundandet av nya företag


Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 5,2 procent under tredje kvartalet 2013 jämfört med motsvarande period året innan. När man ser till näringsgren inledde flest företag sin verksamhet inom handeln och när man ser till landskap flest företag i Nyland. Antalet nedlagda företag ökade med 5,8 procent under andra kvartalet 2013 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, sett till landskap flest i Nyland.

Nya företag, 3:e kvartalet

Nya företag, 3:e kvartalet

Nya företag, 3:e kvartalet 2013

Enligt Statistikcentralen inledde 6 668 nya företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2013. Antalet nya företag minskade med 5,2 procent jämfört med motsvarande kvartal år 2012, då 7 032 företag inledde sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag1,9 procent under tredje kvartalet år 2013.

Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom handeln, 1 157 företag, dvs. 17,4 procent av alla nystartade företag under tredje kvartalet. Inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik inledde 1 015 (15,2 %) nya företag sin verksamhet och inom byggverksamhet 949 (14,2 %) nya företag. Antalet nya företag minskade mest inom byggverksamhet (–172) jämfört med tredje kvartalet år 2012.

När man ser till landskap grundades flest nya företag i Nyland under tredje kvartalet år 2013, dvs. 2 517 företag. Näst flest nya företag inledde sin verksamhet i Birkaland (608) och Egentliga Finland (584). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland (2,3 %). Jämfört med tredje kvartalet 2012 ökade antalet nya företag mest i Södra Österbotten (23) och minskade mest i Norra Österbotten (–64).

Sett till ekonomisk region inledde flest företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2013 i Helsingfors ekonomiska region (2 367) och näst flest i Tammerfors (489) och Åbo (416) ekonomiska regioner. Jämfört med motsvarande kvartal år 2012 ökade antalet nya företag mest i Seinäjoki ekonomiska region (24) och minskade mest i Tammerfors ekonomiska region (–55).

Sett till ELY-central inledde flest företag sin verksamhet under tredje kvartalet år 2013 inom området för Nylands ELY-central (2 517) och näst flest inom områdena för Birkalands (608) och Egentliga Finlands (584) ELY-centraler. Jämfört med motsvarande kvartal år 2012 ökade antalet nya företag mest inom området för Södra Österbottens ELY-central (23) och minskade mest inom området för Norra Österbottens ELY-central (–64).

När man jämför kommunerna inledde flest företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2013 i Helsingfors (1 259), näst flest i Esbo (361), Tammerfors (297), Vanda (267) och Åbo (258). Jämfört med tredje kvartalet år 2012 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Helsingfors (75) och minskade mest i Tammerfors (–44).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 3 341 och antalet nya aktiebolag 2 735 under tredje kvartalet 2013. Till juridisk form var 50,1 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 41,1 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 2:a kvartalet 2013

Enligt Statistikcentralen lade 5 164 företag ned sin verksamhet under andra kvartalet 2013. Jämfört med andra kvartalet året innan ökade antalet nedlagda företag med 5,8 procent, då 4 880 företag lade ned sin verksamhet under andra kvartalet 2012. Av hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 1,5 procent under andra kvartalet 2013.

Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, där antalet nedlagda företag var 975, dvs. 18,9 procent av alla nedlagda företag under andra kvartalet. Inom byggverksamhet lade 792 företag (15,3 %) ned sin verksamhet och inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 732 företag (14,2 %). Antalet nedlagda företag ökade kvantitativt sett mest inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (100) jämfört med andra kvartalet 2012.

När man jämför landskapen lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland (1 932) under andra kvartalet 2013. Näst flest företag lade ned sin verksamhet i Egentliga Finland (439) och Birkaland (434). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Kajanaland (1,8 %). Jämfört med andra kvartalet 2012 ökade antalet nedlagda företag mest i Nyland (169) och minskade mest i Norra Savolax (–34).

Sett till ekonomisk region lade flest företag ned sin verksamhet under andra kvartalet 2013 i Helsingfors ekonomiska region (1 804) och näst flest i Tammerfors (340) och Åbo (290) ekonomiska regioner. Jämfört med motsvarande kvartal år 2012 ökade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors ekonomiska region (157) och minskade mest i S:t Michels ekonomiska region (–22).

Sett till ELY-central lade flest företag ned sin verksamhet under andra kvartalet år 2013 inom området för Nylands ELY-central (1 932) och näst flest inom områdena för Egentliga Finlands (439) och Birkalands (434) ELY-centraler. Jämfört med motsvarande kvartal år 2012 ökade antalet nedlagda företag mest inom området för Nylands ELY-central (169) och minskade mest inom området för Norra Savolax ELY-central (–34).

När man jämför kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet under andra kvartalet 2013 i Helsingfors (879), näst flest i Esbo (298), Vanda (240) och Tammerfors (202). Jämfört med andra kvartalet 2012 ökade antalet nedlagda företag mest i Esbo (56) och minskade mest i Varkaus (–14).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 2 571 under andra kvartalet 2013 och antalet nedlagda aktiebolag 1 903. Till juridisk form var 49,8 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 36,9 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 2:a kvartalet

Nedlagda företag, 2:a kvartalet

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2013, 3:e kvartalet; nedlagda företag 2013, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 09 1734 3542, Jaakko Salmela 09 1734 3454, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (236,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 3:e kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2013/03/aly_2013_03_2014-01-23_tie_001_sv.html