Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.4.2014

Uusien yritysten perustaminen jatkuu laskusuuntaisena


Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä väheni 6,7 prosenttia vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimialoittain tarkasteltuna yrityksiä sekä aloitti että lopetti eniten kaupan toimialalla ja maakunnittain Uudellamaalla. Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi 3,7 prosenttia vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Alustavan kokovuositiedon mukaan aloittaneiden yritysten määrä väheni neljä prosenttia vuonna 2013.

Aloittaneet yritykset, 4. neljännes

Aloittaneet yritykset, 4. neljännes

Aloittaneet yritykset 4. neljännes 2013

Tilastokeskuksen mukaan 6 101 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä. Aloittaneiden yritysten määrä väheni 6,7 prosenttia verrattuna vuoden 2012 vastaavaan neljännekseen, jolloin toimintansa aloitti 6 539 yritystä. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 1,8 prosenttia vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä.

Toimialoittain tarkasteltuna eniten uusia yrityksiä aloitti kaupan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 1 053 uutta yritystä eli 17,3 prosenttia kaikista neljännellä neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla aloitti 983 (16,1%) yritystä ja rakentamisen toimialalla 773 (12,7%) yritystä. Aloittaneiden yritysten määrä väheni eniten ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla (-132) verrattuna vuoden 2012 neljänteen neljännekseen.

Maakunnittain tarkasteltuna vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 2 344 ja seuraavaksi eniten Pirkanmaalla (524) ja Varsinais-Suomessa (515). Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Uudellamaalla, 2,1 prosenttia. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Etelä-Karjalassa (1,9%) ja Pohjois-Pohjanmaalla (1,8%). Verrattuna vuoden 2012 neljänteen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Etelä-Karjalassa (36) ja väheni eniten Uudellamaalla (-134).

Seutukunnittain tarkasteltuna vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa (2 225) ja seuraavaksi eniten Tampereen (417) ja Turun (356) seutukunnissa. Verrattuna vuoden 2012 vastaavaan neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Joensuun seutukunnassa (24) ja väheni eniten Helsingin seutukunnassa (-99).

ELY-keskuksittain tarkasteltuna vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä eniten yrityksiä aloitti Uudenmaan (2 344) ELY-keskuksen alueella ja seuraavaksi eniten Pirkanmaan (524) ja Varsinais-Suomen (515) ELY-keskusten alueilla. Verrattuna vuoden 2012 vastaavaan neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Pohjanmaan (44) ELY-keskuksen alueella ja väheni eniten Uudenmaan (-134) ELY-keskuksen alueella.

Kunnittain tarkasteltuna vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä yrityksiä aloitti eniten Helsingissä (1 201), seuraavaksi eniten Espoossa (362), Tampereella (273), Vantaalla (254) ja Turussa (225). Vuoden 2012 neljänteen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (29), Imatralla (18) ja Vaasassa (17), ja väheni eniten Oulussa (-61) ja Porvoossa (-31).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä toimintansa aloitti 2 819 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 767 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 46,2 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 45,4 prosenttia osakeyhtiöitä. Vuoden 2012 neljänteen neljännekseen verrattuna osakeyhtiöiden määrä väheni 2,3 prosenttia ja liikkeen- tai ammatinharjoittajayritysten määrä 8,7 prosenttia.

Lopettaneet yritykset 3. neljännes 2013

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä toimintansa lopetti 4 913 yritystä. Edellisen vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi 3,7 prosenttia, kun vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä toimintansa lopetti 4 736 yritystä. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 1,4 prosenttia vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä.

Toimialoittain tarkasteltuna eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 940 eli 19,1 prosenttia kaikista kolmannella neljänneksellä lopettaneista yrityksistä. Rakentamisen toimialalla toimintansa lopetti 758 (15,4%) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla 589 (12,0%) yritystä. Suurimmista toimialoista teollisuuden toimialalla lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten (24) ja väheni eniten rakentamisen toimialalla (-36) vuoden 2012 kolmanteen neljännekseen verrattuna.

Maakunnittain tarkasteltuna vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä toimintansa lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (1 696) ja seuraavaksi eniten Pirkanmaalla (492) ja Varsinais-Suomessa (485). Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Kymenlaaksossa (1,8%). Verrattuna vuoden 2012 kolmanteen neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Pirkanmaalla (84) ja väheni eniten Satakunnassa (-22).

Seutukunnittain tarkasteltuna vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (1 571) ja seuraavaksi eniten Tampereen (382) ja Turun (320) seutukunnissa. Verrattuna vuoden 2012 vastaavaan neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingin seutukunnassa (60) ja väheni eniten Porin seutukunnassa (-20).

ELY-keskuksittain tarkasteltuna vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Uudenmaan ELY-keskuksen (1 696) ja seuraavaksi eniten Pirkanmaan ELY-keskuksen (492) alueella. Verrattuna vuoden 2012 vastaavaan neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Pirkanmaan ELY-keskuksen (84) alueella ja väheni eniten Satakunnan ELY-keskuksen (-22) alueella.

Kunnittain tarkasteltuna vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä yrityksiä lopetti eniten Helsingissä (736), seuraavaksi eniten Espoossa (244), Tampereella (227) ja Vantaalla (203). Vuoden 2012 kolmanteen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Kouvolassa (38), Vantaalla (36) ja Lahdessa (29), ja väheni eniten Jämsässä (-15) ja Porvoossa (-15).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä toimintansa lopetti 2 531 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 1 721 osakeyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 51,5 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 35,0 prosenttia osakeyhtiöitä. Vuoden 2012 kolmanteen neljännekseen verrattuna osakeyhtiöiden määrä lisääntyi 3,7 prosenttia ja liikkeen- tai ammatinharjoittajayritysten määrä 3,6 prosenttia.

Lopettaneet yritykset, 3. neljännes

Lopettaneet yritykset, 3. neljännes

Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2013, 4. neljännes; lopettaneet yritykset 2013, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo 09 1734 3542, Jaakko Salmela 09 1734 3454, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (254,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 24.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 4. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2013/04/aly_2013_04_2014-04-24_tie_001_fi.html