Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.10.2014

Antalet nya och nedlagda företag var störst inom handel under 2013

Enligt Statistikcentralen inledde och lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln. Sett till landskap var antalet företag som inledde respektive lade ned sin verksamhet störst i Nyland. Företagsbeståndet ökade mest inom näringsgren Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, samt minskade mest inom Transport och magasinering.

Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Nya och nedlagda företag år 2013

Enligt Statistikcentralen inledde 30 207 nya företag sin verksamhet år 2013. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 8,5 procent år 2013. Flest nya företag inledde sin verksamhet inom handeln, 5 024 företag, dvs. 16,6 procent av alla nystartade företag år 2013.

År 2013 lade 27 542 företag ned sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 7,8 procent. Flest företag lade ned sin verksamhet inom handeln, 5 230 företag, dvs. 19,0 procent av alla nedlagda företag år 2013.

Sett till landskap inledde kvantitativt sett flest nya företag (11 080) sin verksamhet i Nyland, där också flest företag (9 368) lade ned sin verksamhet år 2013.

Sett till ekonomisk region inledde kvantitativt sett flest företag (10 454) sin verksamhet i Helsingfors ekonomiska region, där också flest företag (8 804) lade ned sin verksamhet år 2013. I förhållande till företagsbeståndet inledde flest företag sin verksamhet i Jyväskylä ekonomiska region (9,8%) och flest företag lade ner sin verksamhet i Södra Birkaland ekonomiska region (8,9%).

Sett till kommun inledde kvantitativt sett flest företag (5 632) sin verksamhet i Helsingfors, där också flest företag (4 715) lade ned sin verksamhet år 2013.

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 15 109 år 2013 och antalet nya aktiebolag 12 290. Antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) var 14 416 och antalet nedlagda aktiebolag 9 592.

Siffrorna innehåller förändringar som skett på grund av bl.a. bolagisering och fusioner.


Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag 2013. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jaakko Salmela 029 551 3454, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (180,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 24.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2013/aly_2013_2014-10-24_tie_001_sv.html