Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Nya och nedlagda företag 2020, 1:a kvartalet

Nya och nedlagda företag 2014, 1:a kvartalet

2014
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor