Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.10.2014

Uusien yritysten määrä jatkaa laskuaan

Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä väheni 6,2 prosenttia vuoden 2014 toisella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimialakohtaisesti eniten yrityksiä aloitti ja lopetti kaupan toimialalla, ja maakuntakohtaisesti yrityksiä aloitti ja lopetti eniten Uudellamaalla.

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 2. neljännes

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 2. neljännes

Aloittaneet yritykset 2. neljännes 2014

Tilastokeskuksen mukaan 7 056 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2014 toisella neljänneksellä. Aloittaneiden yritysten lukumäärä väheni 6,2 prosenttia verrattuna vuoden 2013 toiseen neljännekseen, jolloin toimintansa aloitti 7 522 yritystä. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 2,1 prosenttia vuoden 2014 toisella neljänneksellä.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten uusia yrityksiä aloitti kaupan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 1 050 uutta yritystä eli 14,9 prosenttia kaikista toisella neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla aloitti 1 038 (14,7%) ja rakentamisen toimialalla 961 (13,6%) uutta yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2014 toisella neljänneksellä lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 2 578. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Pirkanmaalla (640) ja Varsinais-Suomessa (605). Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (2,3%). Verrattuna vuoden 2013 toiseen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Pohjois-Savossa (22) ja väheni eniten Uudellamaalla (-111).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2014 toisella neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa (2 404) ja seuraavaksi eniten Tampereen (509) ja Turun (394) seutukunnissa. Verrattuna vuoden 2013 toiseen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Ylä-Savon seutukunnassa (22) ja väheni eniten Helsingin seutukunnassa (-134).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2014 toisella neljänneksellä yrityksiä aloitti eniten Helsingissä (1 294), seuraavaksi eniten Espoossa (361), Tampereella (312), Vantaalla (264) ja Turussa (248). Vuoden 2013 toiseen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Porvoossa (15 ja Raaseporissa (14) sekä väheni eniten Helsingissä (-60) ja Lohjalla (-40).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2014 toisella neljänneksellä toimintansa aloitti 3 555 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 879 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 50,4 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 40,8 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset 1. neljännes 2014

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 6 047 yritystä. Lopettaneiden yritysten lukumäärä lisääntyi 15,7 prosenttia verrattuna vuoden 2013 ensimmäiseen neljännekseen, jolloin toimintansa lopetti 5 228 yritystä. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 1,8 prosenttia.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 1 143 eli 18,9 prosenttia kaikista ensimmäisellä neljänneksellä lopettaneista yrityksistä. Rakentamisen toimialalla toimintansa lopetti 978 (16,2%) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla 888 (14,7%) yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Uudellamaalla (2 268). Seuraavaksi eniten yrityksiä lopetti Pirkanmaalla (530) ja Varsinais-Suomessa (530). Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (2,1%). Verrattuna vuoden 2013 ensimmäiseen neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Uudellamaalla (423) ja väheni eniten Keski-Pohjanmaalla (-9).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (2 151) ja seuraavaksi eniten Tampereen (422) ja Turun (365) seutukunnissa. Verrattuna vuoden 2013 ensimmäiseen neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingin seutukunnassa (410) ja väheni eniten Kouvolan seutukunnassa (-23).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä yrityksiä lopetti eniten Helsingissä (1 182), seuraavaksi eniten Espoossa (284), Tampereella (248), Vantaalla (230) ja Turussa (216). Vuoden 2013 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (232) ja väheni eniten Kouvolassa (-19).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 3 045 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 241 osakeyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 50,4 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 37,1 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 1. neljännes

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 1. neljännes

Tilaston aikasarja katkeaa

Tilaston aikasarja on katkaistu ja vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aloitustietoja voi verrata ainoastaan vuoden 2013 aloittaneiden yritysten määrään, mutta ei sitä edeltävien periodien tietoihin. Vastaavasti, yritysten lopetusten lukumäärää vuoden 2013 neljännellä kvartaalilla ei voi verrata aiempiin ajanjaksoihin. Vanhat tiedot ovat nähtävissä omassa tietokantataulukossaan Taulukot -osion Tietokantataulukot -sivulla.

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilaston tiedot ovat muuttuneet Tilastokeskuksen yritystilastojärjestelmän uudistuksen yhteydessä. Uudistuksen yhteydessä tietojen muodostamista yritysten lopetuksista on tarkennettu, mikä nostaa lopettaneiden yritysten lukumäärää. Uudistukset vaikuttavat myös tietojen luokittelijoihin, kuten oikeudelliseen muotoon, kotikuntaan ja toimialaan. Lopetusten lukumäärä kasvaa, koska toiminnan lopetuspäivämäärä on pystytty päättelemään tarkemmin. Tämän vuoksi osalle yrityksistä toiminnan lopetuksen on katsottu tapahtuneen aiempaa aiemmin ja osa aiemmin toiminnassa olleista yrityksistä katsotaan lopettaneiksi. Yritysten toiminnan aloitus- ja lopetusajankohta määritetään Verohallinnon ALV -velvollisuutta ja työnantajana toimimista kuvaavien tietojen avulla.


Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2014, 2. neljännes; lopettaneet yritykset 2014, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jaakko Salmela 029 551 3454, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (258,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 17.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2014/02/aly_2014_02_2014-10-17_tie_001_fi.html