Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.10.2014

Antalet nya företag fortsätter minska

Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,2 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren inledde och lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, och sett till landskap var antalet företag som inledde respektive lade ned sin verksamhet störst i Nyland.

Nya företag efter landskap, 2:a kvartalet

Nya företag efter landskap, 2:a kvartalet

Nya företag, 2:a kvartalet 2014

Enligt Statistikcentralen inledde 7 056 nya företag sin verksamhet under andra kvartalet 2014. Antalet nya företag minskade med 6,2 procent jämfört med andra kvartalet 2013, då 7 522 företag inledde sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 2,1 procent under andra kvartalet 2014.

Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom handeln, 1 050 företag, dvs. 14,9 procent av alla nystartade företag under andra kvartalet. Inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik inledde 1 038 (14,7%) nya företag sin verksamhet och inom byggverksamhet 961 (13,6%) nya företag.

När man ser till landskap grundades kvantitativt sett flest nya företag i Nyland under andra kvartalet 2014, dvs. 2 578 företag. Näst flest företag inledde sin verksamhet i Birkaland (640) och Egentliga Finland (605). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland (2,3%). Jämfört med andra kvartalet 2013 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Norra Savolax (22) och minskade mest i Nyland (-111).

Sett till ekonomisk region inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet under andra kvartalet 2014 i Helsingfors ekonomiska region (2 404) och näst flest i Tammerfors (509) och Åbo (394) ekonomiska regioner. Jämfört med andra kvartalet 2013 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Norra Savolax ekonomiska region (22) och minskade mest i Helsingfors ekonomiska region (-134).

När man jämför kommunerna inledde flest företag sin verksamhet under andra kvartalet 2014 i Helsingfors (1 294), näst flest i Esbo (361), Tammerfors (312), Vanda (264) och Åbo (248). Jämfört med andra kvartalet 2013 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Porgå (15) och Raseborg (14) och minskade mest i Helsingfors (-60) och Lojo (-40).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 3 555 under andra kvartalet 2014 och antalet nya aktiebolag 2 879. Till juridisk form var 50,4 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 40,8 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 1:a kvartalet 2014

Enligt Statistikcentralen lade 6 047 företag ned sin verksamhet under första kvartalet 2014. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 1,8 procent under fjärde kvartalet 2013. Jämfört med första kvartalet året innan ökade antalet nedlagda företag med 15,7 procent, då 5 228 företag lade ned sin verksamhet under första kvartalet 2013.

Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, där antalet nedlagda företag var 1 143, dvs. 18,9 procent av alla nedlagda företag under första kvartalet. Inom byggverksamhet lade 978 företag (16,2 %) ned sin verksamhet och inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 888 företag (14,7%).

Sett till landskap lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet i Nyland (2 268) under första kvartalet 2014. Näst flest företag lade ned sin verksamhet i Birkaland (530) och Egentliga Finland (530). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Nyland (2,1%). Jämfört med första kvartalet 2013 ökade antalet nedlagda företag mest i Nyland (423) och minskade mest i Mellersta Österbotten (–9).

Sett till ekonomisk region lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under första kvartalet 2014 i Helsingfors ekonomiska region (2 151) och näst flest i Tammerfors (422) och Åbo (365) ekonomiska regioner. Jämfört med motsvarande kvartal år 2013 ökade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors ekonomiska region (410) och minskade mest i Kouvola ekonomiska region (-23).

När man jämför kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet under första kvartalet 2014 i Helsingfors (1 182), näst flest i Esbo (284), Tammerfors (248), Vanda (230) och Åbo (216). Jämfört med första kvartalet år 2013 ökade antalet nedlagda företag mest i Helsinki (232) och minskade mest i Kouvola (-19).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 3 045 under första kvartalet 2014 och antalet nedlagda aktiebolag 2 241. Till juridisk form var 50,4 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 37,1 procent aktiebolag.

Nedlagda företag efter landskap, 1:a kvartalet

Nedlagda företag efter landskap, 1:a kvartalet

Ändringar i denna statisktik

Statistikens tidsserie har brutits och uppgifterna om nya företag för det första kvartalet 2014 kan inte jämföras med uppgifterna för tidigare perioder. På motsvarande sätt kan inte antalet nedlagda företag under fjärde kvartalet 2013 jämföras med tidigare perioder. Gamla uppgifter finns i en separat databastabell på sidan Tabeller i databaser under avsnittet Tabeller.

Uppgifterna i statistiken över nya och nedlagda företag har ändrats i samband med revideringen av Statistikcentralens system för företagsstatistik. I samband med revideringen har bildandet av uppgifter om nedlagda företag preciserats, vilket ökar antalet nedlagda företag. Revideringarna inverkar också på klassificeringsgrunderna för uppgifterna, t.ex. juridisk form, hemkommun och näringsgren. Antalet nedläggningar ökar eftersom man på ett mer exakt sätt har kunnat fastställa datumet då verksamheten lagts ned. För en del av företagen har det därför ansetts att nedläggningen skett tidigare och en del av de företag som varit verksamma tidigare anses vara nedlagda. Företagens start- och nedläggningsdatum anges på basis av Skatteförvaltningens uppgifter som beskriver momsskyldighet och verksamhet som arbetsgivare.


Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2014, 2:a kvartalet; nedlagda företag 2014, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jaakko Salmela 029 551 3454, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (248,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 2:a kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2014/02/aly_2014_02_2014-10-17_tie_001_sv.html