Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.1.2015

Antalet nedlagda företag ökade avsevärt

Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 9,1 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året innan. Antalet nedlagda företag ökade med 28,5 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik och lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln. Sett till landskap både inledde och lade flest företag i Nyland.

Nya företag efter landskap, 3:e kvartalet

Nya företag efter landskap, 3:e kvartalet

Nya företag, 3:e kvartalet 2014

Enligt Statistikcentralen inledde 6 166 nya företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2014. Antalet nya företag minskade med 9,1 procent jämfört med tredje kvartalet 2013, då 6 781 företag inledde sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 1,8 procent under tredje kvartalet 2014.

Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, 968 företag, dvs. 15,7 procent av alla nystartade företag under tredje kvartalet. Inom näringsgrenen verksamhet inom handeln inledde 919 (14,9%) nya företag sin verksamhet och inom byggverksamhet 846 (13,7%) nya företag.

När man ser till landskap grundades kvantitativt sett flest nya företag i Nyland under tredje kvartalet 2014, dvs. 2 324 företag. Näst flest företag inledde sin verksamhet i Birkaland (586) och Egentliga Finland (557). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland (2,1%) och Egentliga Tavastland (2,1%). Jämfört med tredje kvartalet 2013 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Egentliga Tavastland (45) och minskade mest i Nyland (-225).

Sett till ekonomisk region inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2014 i Helsingfors ekonomiska region (2 153) och näst flest i Tammerfors (478) och Åbo (391) ekonomiska regioner. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Tavastehus ekonomiska region (2,4%). Jämfört med tredje kvartalet 2013 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Tavastehus ekonomiska region (27) och minskade mest i Helsingfors ekonomiska region (-246).

När man jämför kommunerna inledde flest företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2014 i Helsingfors (1 195), näst flest i Esbo (338), Tammerfors (292), Vanda (251) och Åbo (241). Jämfört med tredje kvartalet 2013 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Karleby (17) och minskade mest i Helsingfors (-89).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 2 958 under tredje kvartalet 2014 och antalet nya aktiebolag 2 635. Till juridisk form var 48,0 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 42,7 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 2:a kvartalet 2014

Enligt Statistikcentralen lade 6 997 företag ned sin verksamhet under andra kvartalet 2014. Jämfört med andra kvartalet året innan ökade antalet nedlagda företag med 28,5 procent, då 5 447 företag lade ned sin verksamhet under andra kvartalet 2013. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 2,1 procent under andra kvartalet 2014.

Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, där antalet nedlagda företag var 1 321, dvs. 18,9 procent av alla nedlagda företag under andra kvartalet. Inom verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik lade 1 097 (16,2 %) företag ned sin verksamhet och inom byggverksamhet näringsgrenen 1 075 (14,7%) företag.

Sett till landskap lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet i Nyland (2 867) under andra kvartalet 2014. Näst flest företag lade ned sin verksamhet i Egentliga Finland (605) och Birkaland (584). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Nyland (2,6%). Jämfört med andra kvartalet 2013 ökade antalet nedlagda företag mest i Nyland (837) och minst i Kajanaland (2).

Sett till ekonomisk region lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under andra kvartalet 2014 i Helsingfors ekonomiska region (2 734) och näst flest i Tammerfors (479) och Åbo (406) ekonomiska regioner. Jämfört med motsvarande kvartal år 2013 ökade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors ekonomiska region (819) och minskade mest i Raseporg ekonomiska region (-15).

När man jämför kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet under andra kvartalet 2014 i Helsingfors (1 503), näst flest i Esbo (437), Tammerfors (312), Vanda (287) och Åbo (233). Jämfört med andra kvartalet år 2013 ökade antalet nedlagda företag mest i Helsinki (502) och minskade mest i Kajana (-16).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 3 534 under andra kvartalet 2014 och antalet nedlagda aktiebolag 2 662. Till juridisk form var 50,5 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 38,0 procent aktiebolag.

Nedlagda företag eller landskap, 2:a kvartalet

Nedlagda företag eller landskap, 2:a kvartalet

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2014, 3:e kvartalet; nedlagda företag 2014, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jaakko Salmela 029 551 3454, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (245,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.01.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 3:e kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2014/03/aly_2014_03_2015-01-23_tie_001_sv.html