Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.4.2015

Aloittaneiden yritysten määrä väheni eniten kaupan alalla

Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä väheni 8,4 prosenttia vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi 16,6 prosenttia vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimialakohtaisesti eniten yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla ja lopetti kaupan toimialalla. Maakuntakohtaisesti yrityksiä aloitti ja lopetti eniten Uudellamaalla.

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 4. neljännes

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 4. neljännes

Aloittaneet yritykset 4. neljännes 2014

Tilastokeskuksen mukaan 5 680 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä. Aloittaneiden yritysten lukumäärä väheni 8,4 prosenttia verrattuna vuoden 2013 neljänteen neljännekseen, jolloin toimintansa aloitti 6 203 yritystä. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 1,7 prosenttia vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten uusia yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 962 uutta yritystä eli 16,9 prosenttia kaikista neljännellä neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Kaupan toimialalla aloitti 922 (16,2%) ja rakentamisen toimialalla 635 (11,2%) uutta yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 2 156. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Varsinais-Suomessa (541) ja Pirkanmaalla (502). Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (1,9%). Verrattuna vuoden 2013 neljänteen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Päijät-Hämeessä (18) ja väheni eniten Uudellamaalla (-198).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa (2 025) ja seuraavaksi eniten Tampereen (417) ja Turun (375) seutukunnissa. Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Helsingin seutukunnassa (2,0%). Verrattuna vuoden 2013 neljänteen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Lahden seutukunnassa (18) ja väheni eniten Helsingin seutukunnassa (-206).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä yrityksiä aloitti eniten Helsingissä (1 102), seuraavaksi eniten Espoossa (308), Tampereella (291), Vantaalla (227) ja Turussa (212). Vuoden 2013 neljänteen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Tampereella (21) ja väheni eniten Helsingissä (-104).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä toimintansa aloitti 2 579 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 556 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 45,4 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 45,0 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset 3. neljännes 2014

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä toimintansa lopetti 6 000 yritystä. Lopettaneiden yritysten lukumäärä lisääntyi 16,6 prosenttia verrattuna vuoden 2013 kolmanteen neljännekseen, jolloin toimintansa lopetti 5 145 yritystä. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 1,8 prosenttia.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 1 121 eli 18,7 prosenttia kaikista kolmannella neljänneksellä lopettaneista yrityksistä. Rakentamisen toimialalla toimintansa lopetti 986 (16,4%) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla 916 (15,3%) yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Uudellamaalla (2 364). Seuraavaksi eniten yrityksiä lopetti Varsinais-Suomessa (548) ja Pirkanmaalla (530). Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (2,1%). Verrattuna vuoden 2013 kolmanteen neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Uudellamaalla (586) ja väheni eniten Pohjois-Savossa (-20).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (2 204) ja seuraavaksi eniten Tampereen (417) ja Turun (359) seutukunnissa. Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Helsingin seutukunnassa (2,2%). Verrattuna vuoden 2013 kolmanteen neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingin seutukunnassa (545) ja väheni eniten Kouvolan seutukunnassa (-23).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä yrityksiä lopetti eniten Helsingissä (1 228), seuraavaksi eniten Espoossa (307), Tampereella (250), Turussa (231) ja Vantaalla (218). Vuoden 2013 kolmanteen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (337) ja väheni eniten Kouvolassa (-23).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä toimintansa lopetti 2 973 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 362 osakeyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 49,6 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 39,4 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 3. neljännes

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 3. neljännes

Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2014, 4. neljännes; lopettaneet yritykset 2014, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jaakko Salmela 029 551 3454, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (249,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 24.04.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 4. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2014/04/aly_2014_04_2015-04-24_tie_001_fi.html