Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.10.2015

Antalet nya företag minskade med fem procent jämfört året innan

Enligt Statistikcentralen fortsatte antalet nya företag att minska år 2014, då antalet var 4,9 procent färre än året innan. Antalet nedlagda företag har fortsatt att öka, då antalet var 12,8 procent fler än år 2013. När man ser till näringsgren inledde och lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet inom handeln, och när man ser till landskap flest företag i Nyland.

Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Nya och nedlagda företag år 2014

Enligt Statistikcentralen inledde 28 806 nya företag sin verksamhet år 2014. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 8,1 procent år 2014. Flest nya företag inledde sin verksamhet inom handeln, 4 602 företag, dvs. 16,0 procent av alla nystartade företag år 2014.

År 2014 lade 30 849 företag ned sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 8,7 procent. Flest företag lade ned sin verksamhet inom handeln, 5 810 företag, dvs. 18,8 procent av alla nedlagda företag år 2014.

Sett till landskap inledde kvantitativt sett flest nya företag (10 602) sin verksamhet i Nyland, där också flest företag (11 552) lade ned sin verksamhet år 2014. Jämfört med år 2013 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Norra Karelen (22) och minskade mest i Nyland (–505). Antalet nedlagda företag ökade mest i Nyland (2 334) och minskade mest i Österbotten (–22).

Sett till ekonomisk region inledde kvantitativt sett flest företag (9 915) sin verksamhet i Helsingfors ekonomiska region, där också flest företag (10 838) lade ned sin verksamhet år 2014. I förhållande till företagsbeståndet inledde flest företag sin verksamhet i Uleåborgs ekonomiska region (9,2%) och flest företag lade ner sin verksamhet i Helsingfors ekonomiska region (10,0%).

Sett till kommun inledde kvantitativt sett flest företag (5 337) sin verksamhet i Helsingfors, där också flest företag (5 940) lade ned sin verksamhet år 2014. Jämfört med år 2013 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Porgå (37) och minskade mest i Helsingfors (–306). Antalet nedlagda företag ökade kvantitativt sett mest i Helsingfors (1 298) och minskade mest i Kouvola (–42).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 14 471 år 2014 och antalet nya aktiebolag 11 650. Antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) var 15 697 och antalet nedlagda aktiebolag 11 575.

Siffrorna innehåller förändringar som skett på grund av bl.a. bolagisering och fusioner.


Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag 2014. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 09 1734 3542, Jaakko Salmela 09 1734 3454, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (161,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 29.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2014/aly_2014_2015-10-29_tie_001_sv.html