Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.7.2015

Antalet nya företag minskade i alla landskapen

Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,3 procent under första kvartalet 2015 jämfört med motsvarande period året innan. Antalet nedlagda företag ökade med 2,9 procent under fjärde kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik och lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln. Sett till landskap både inledde och lade flest företag i Nyland.

Nya företag efter näringsgren, 1:a kvartalet

Nya företag efter näringsgren, 1:a kvartalet

Nya företag, 1:a kvartalet 2015

Enligt Statistikcentralen inledde 8 595 nya företag sin verksamhet under första kvartalet 2015. Antalet nya företag minskade med 8,3 procent jämfört med första kvartalet 2014, då 9 370 företag inledde sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 2,5 procent under fjärde kvartalet 2014.

Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, 1 435 företag, dvs. 16,7 procent av alla nystartade företag under första kvartalet. Inom näringsgrenen verksamhet inom handeln inledde 1 382 (16,1%) nya företag sin verksamhet och inom byggverksamhet 1 070 (12,4%) nya företag.

När man ser till landskap grundades kvantitativt sett flest nya företag i Nyland under första kvartalet 2015, dvs. 3 113 företag. Näst flest företag inledde sin verksamhet i Egentliga Finland (788) och Birkaland (786). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland (2,8%). Jämfört med första kvartalet 2014 minskade antalet nya företag kvantitativt sett minst i Österbotten (-3) och mest i Nyland (-241).

Sett till ekonomisk region inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet under första kvartalet 2015 i Helsingfors ekonomiska region (2 905) och näst flest i Tammerfors (640) och Åbo (537) ekonomiska regioner. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Inne Savolax ekonomiska region (4,1%). Jämfört med första kvartalet 2014 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Inne-Savolax ekonomiska region (16) och minskade mest i Helsingfors ekonomiska region (-252).

När man jämför kommunerna inledde flest företag sin verksamhet under första kvartalet 2015 i Helsingfors (1 531), näst flest i Esbo (453), Tammerfors (389), Åbo (322) och Vanda (306). Jämfört med första kvartalet 2014 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Vasa (25) och minskade mest i Helsingfors (-112).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 4 428 under första kvartalet 2015 och antalet nya aktiebolag 3 432. Till juridisk form var 51,5 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 39,9 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 4:e kvartalet 2014

Enligt Statistikcentralen lade 11 951 företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet året innan ökade antalet nedlagda företag med 2,9 procent, då 11 619 företag lade ned sin verksamhet under fjärde kvartalet 2013. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 3,5 procent under fjärde kvartalet 2014.

Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, där antalet nedlagda företag var 2 241, dvs. 18,8 procent av alla nedlagda företag under fjärde kvartalet. Näringsgrenen verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik lade 1 993 (16,7%) företag och inom byggverksamhet 1 710 (14,3 %) företag ned sin verksamhet.

Sett till landskap lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet i Nyland (4 259) under fjärde kvartalet 2014. Näst flest företag lade ned sin verksamhet i Birkaland (1 107) och Egentliga Finland (1 028). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Åland (4,0%) och Nyland (3,9%). Jämfört med fjärde kvartalet 2013 ökade antalet nedlagda företag mest i Nyland (332) och minskade mest i Egentliga Finland (–166).

Sett till ekonomisk region lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet 2014 i Helsingfors ekonomiska region (3 945) och näst flest i Tammerfors (875) och Åbo (679) ekonomiska regioner. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Joutsa ekonomiska region (4,6%). Jämfört med motsvarande kvartal år 2013 ökade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors ekonomiska region (550) och minskade mest i Åbo ekonomiska region (-93).

När man jämför kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet 2014 i Helsingfors (2 126), näst flest i Esbo (599), Tammerfors (503), Åbo (370) och Vanda (369). Jämfört med fjärde kvartalet år 2013 ökade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors (294) och minskade mest i Åbo (-74).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 6 142 under fjärde kvartalet 2014 och antalet nedlagda aktiebolag 4 521. Till juridisk form var 51,4 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 37,8 procent aktiebolag.

Nedlagda företag efter näringsgren, 4:e kvartalet

Nedlagda företag efter näringsgren, 4:e kvartalet

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2015, 1:a kvartalet; nedlagda företag 2014, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jaakko Salmela 029 551 3454, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (229,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.07.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 1:a kvartalet 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2015/01/aly_2015_01_2015-07-24_tie_001_sv.html