Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Näringsgren Nya Q2/2015 Nya andel av företagsbeståndet, % Förändring Q2/2015 - Q2/2014 Nedlagda Q1/2015 Nedlagda andel av företagsbeståndet, % Förändring Q1/2015 - Q1/2014
Totalt 6 864 2.1 -486 5 800 1.7 -139
G Handel 1 097 2.0 -29 1 037 1.9 -96
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 050 2.2 -31 896 1.8 32
F Byggverksamhet 984 2.1 -14 931 1.9 -25
S Annan serviceverksamhet 584 2.7 -2 452 2.1 11
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster 446 2.6 -32 347 2.0 -77
I Hotell- och restaurangverksamhet 433 3.4 -35 340 2.7 15
C Tillverkning 364 1.4 35 374 1.5 6
L Fastighetsverksamhet 363 1.5 39 194 0.8 -9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 334 2.3 -45 244 1.7 -39
R Kultur, nöje och fritid 265 3.0 10 169 1.9 28
H Transport och magasinering 214 1.0 -28 277 1.2 -21
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 212 1.5 -78 121 0.9 -13
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 210 2.2 -125 194 2.1 44
P Utbildning 122 2.3 -34 106 2.0 8
K Finans- och försäkringsverksamhet 107 3.0 -41 75 2.1 -9
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 30 3.0 14 6 0.6 2
E Vattenförsörjning 15 0.8 -1 9 0.5 -8
B Utvinning av mineral 12 1.2 -5 10 1.0 0
Andra näringsgren (O, T, U, X, Z) 22 3.7 -84 18 3.0 12

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2015, 2:a kvartalet; nedlagda företag 2015, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jaakko Salmela 029 551 3454, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 21.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 2:a kvartalet 2015, Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2015/02/aly_2015_02_2015-10-21_tau_001_sv.html