Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.10.2015

Lopettaneiden yritysten määrä laski edellisvuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna

Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä väheni 6,6 prosenttia vuoden 2015 toisella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yrityksiä aloitti eniten toimialakohtaisesti kaupan toimialalla ja maakuntakohtaisesti Uudellamaalla. Lopettaneiden yritysten määrä väheni 2,3 prosenttia vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yrityksiä lopetti eniten toimialakohtaisesti kaupan toimialalla ja maakuntakohtaisesti Uudellamaalla.

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 2. neljännes

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 2. neljännes

Aloittaneet yritykset 2. neljännes 2015

Tilastokeskuksen mukaan 6 864 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2015 toisella neljänneksellä. Aloittaneiden yritysten lukumäärä väheni 6,6 prosenttia verrattuna vuoden 2014 toiseen neljännekseen, jolloin toimintansa aloitti 7 350 yritystä. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 2,1 prosenttia vuoden 2015 toisella neljänneksellä.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten uusia yrityksiä aloitti kaupan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 1 097 uutta yritystä eli 16,0 prosenttia kaikista toisella neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla aloitti 1 050 (15,3%) ja rakentamisen toimialalla 984 (14,3%) uutta yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2015 toisella neljänneksellä eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 2 537. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Pirkanmaalla (624) ja Varsinais-Suomessa (556). Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Ahvenanmaalla (2,5%). Verrattuna vuoden 2014 toiseen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Ahvenanmaalle (20) ja väheni eniten Uudellamaalla (-159).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2015 toisella neljänneksellä eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa (2 380) ja seuraavaksi eniten Tampereen (505) ja Turun (376) seutukunnissa. Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Ahvenanmaan maaseudun ja Maarianhaminan kaupungin seutukunnissa, molemmissa 2,7 prosenttia. Verrattuna vuoden 2014 toiseen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Ahvenanmaan maaseudun seutukunnassa (16) ja väheni eniten Helsingin seutukunnassa (-132).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2015 toisella neljänneksellä yrityksiä aloitti eniten Helsingissä (1 321), seuraavaksi eniten Espoossa (333), Tampereella (310), Vantaalla (238) ja Turussa (230). Vuoden 2014 toiseen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Lohjalla (21) ja väheni eniten Espoossa (-42).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2015 toisella neljänneksellä toimintansa aloitti 3 384 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 877 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 49,3 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 41,9 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset 1. neljännes 2015

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 5 800 yritystä. Lopettaneiden yritysten lukumäärä väheni 2,3 prosenttia verrattuna vuoden 2014 ensimmäiseen neljännekseen, jolloin toimintansa lopetti 5 939 yritystä. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 1,7 prosenttia.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 1 037 eli 17,9 prosenttia kaikista ensimmäisellä neljänneksellä lopettaneista yrityksistä. Rakentamisen toimialalla toimintansa lopetti 931 (16,1%) yritystä ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla 896 (15,4%) yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Uudellamaalla (2 098). Seuraavaksi eniten yrityksiä lopetti Varsinais-Suomessa (562) ja Pirkanmaalla (540). Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (1,9%). Verrattuna vuoden 2014 ensimmäiseen neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Satakunnassa (41) ja väheni eniten Uudellamaalla (-93).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (1 970) ja seuraavaksi eniten Tampereen (433) ja Turun (398) seutukunnissa. Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Joutsan seutukunnassa (2,8%). Verrattuna vuoden 2014 ensimmäiseen neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Porin seutukunnassa (41) ja väheni eniten Helsingin seutukunnassa (-107).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä yrityksiä lopetti eniten Helsingissä (1 035), seuraavaksi eniten Espoossa (267), Turussa (259), Tampereella (242) ja Vantaalla (238). Vuoden 2014 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Turussa (40) ja väheni eniten Helsingissä (-106).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 3 089 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 035 osakeyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 53,3 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 35,1 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 1. neljännes

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 1. neljännes

Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2015, 2. neljännes; lopettaneet yritykset 2015, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jaakko Salmela 029 551 3454, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (240,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 21.10.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2015/02/aly_2015_02_2015-10-21_tie_001_fi.html